Urząd Gminy Turawa

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płd-wsch obszaru wsi Zawada

 

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY TURAWA
 
 
Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 23d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY TURAWA
w związku z podjęciem przez Radę Gminy Turawa uchwały Nr XL/261/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada,
zawiadamia, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.turawa.pl
 
 zamieszczono
 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
sporządzone dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turawa
 
Opracowanie ekofizjograficzne znajduje się w Urzędzie Gminy w Turawie, przy ulicy Opolskiej 39c i może być udostępnione zainteresowanym do wglądu na zasadach określonych w art. 8 - 15 przywołanej wyżej ustawy.
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Konciała
Data wytworzenia: 08-04-2011r.
Metryczka
  • opublikowano:
    08-04-2011 09:12
    przez: Stanisława Brzozowska
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych
×