Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego - 2015 rok

PDFUchwała Nr IV.19.2015.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.

PDFUchwała Nr IV.23.2015.pdf w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla

PDFUchwała Nr V.26.2015.pdf w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFUchwała Nr V.27.2015.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015 r.

PDFUchwała Nr V.32.2015.pdf w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa

PDFUchwała Nr V.33.2015.pdf w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Turawa na lata 2015 - 2019.

PDFUchwała Nr VI.39.2015.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Turawa z dnia 27 marca 2015 r., dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa

PDFUchwała Nr VIII.47.2015.pdf w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

PDFUchwała Nr IX.51.2015.pdf w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFUchwała Nr IX.55.2015.pdf w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody

PDFUchwała Nr X.60.2015.pdf w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/66/2011 Rady Gminy Turawa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr XI.64.2015.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwała Nr XI.69.2015.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

PDFUchwała Nr XI.70.2015 r..pdf w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

PDFUchwała Nr XI.71.2015.pdf w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

PDFUchwała Nr XI.72.2015.pdf w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

PDFUchwała Nr XI.73.2015.pdf w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Zawada, Gmina Turawa

PDFUchwała Nr XII.79.2015.pdf w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Turawa na 2016 rok

PDFUchwała Nr XII.82.2015.pdf w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji