Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015.

 

L.p

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Kwota przyznanej

dotacji

1.

Rozwój sportu

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

163 000,00 zł