Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym

OŚ.V.6220.1.2016                                                                                                                                       Turawa, 18 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

że Pan Zdzisław Czuczwara pełnomocnik Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. zo.o. – złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 15c SUW Zawada” w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 80/4 k.m. 6 obręb Kotórz Mały

 1. Wójt Gminy Turawa przystąpił do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 2. Zawiadomił strony o wszczęciu postępowania

 3. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 15c SUW Zawada” w miejscowości Kotórz Mały na działce nr 80/4 k.m. 6 obręb Kotórz Mały.

 4. Wydanie decyzji jest w kompetencji Wójta Gminy Turawa po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień z:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

 1. Ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w dniach pracy Urzędu w godzinach 7-15 w pokoju nr 35.

 2. W sprawie w/w przedsięwzięcia można składać uwagi i wnioski w pokoju nr 35 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 3. Termin składania uwag i wniosków w dniach 18 stycznia – 8 lutego 2016 r. (21 dni)

 4. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Turawa.

 

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2016
  przez: Julia Zielińska
 • opublikowano:
  22-01-2016 11:24
  przez: Julia Zielińska
 • zmodyfikowano:
  22-01-2016 11:25
  przez: Julia Zielińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 7441
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001