Przejdź do treści strony WCAG

Nieodpłatna pomoc prawna

DOCNieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.doc
PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa - 2019.2.pdf
DOCInformacje ogólne.doc
DOCJednostki nieodpłatnego poradnictwa - 2019..doc
DOCWYKAZ PUNKTÓW DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ NA 2019 ROK.doc

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) od 1 stycznia 2016 r. zaczną funkcjonować w Polsce punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych.

Dla mieszkańców powiatu opolskiego dostępnych będzie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 2 na terenie miasta Opola i 3 na terenie powiatu opolskiego.

Co obejmuje pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Dla kogo pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat,
 • osobie, która ukończyła 65 lat,
 • osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Wykaz punktów i godzin otwarcia:

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

GODZINY OTWARCIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

1.

DĄBROWA, Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56
pok. Nr 110, tel. 77 46 41 010 wew. 210

Poniedziałek 11.00 – 15.00

Fundacja TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn

NIEMODLIN, Zespół Szkół, ul. Opolska 34
pok. Nr 16, tel. 697 685 812

Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 14.00 – 18.00

KOMPRACHCICE, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. B. Bilińskiego 2
pok. Nr 5, tel. 77 46 47 305

Czwartek 12.00 – 16.00

TUŁOWICE, Urząd Gminy, ul. Szkolna 1
pok. Nr 21, tel. 77 46 00 143 wew. 28

Piątek 9.00 – 13.00

2.

POPIELÓW, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34
pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193

Poniedziałek 10.00 – 14.00

Fundacja TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn

DOBRZEŃ WIELKI, Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44
pok. Nr 4, tel. 77 46 95 483 wew. 213

Wtorek 9.00 – 13.00

Piątek 9.00 – 13.00

TURAWA, Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C
pok. Nr 27, tel.77 42 12 012 wew. 122

Środa 8.00 – 12.00

ŁUBNIANY, Urząd Gminy, ul. Opolska 104
pok. Nr 7, tel. 77 42 70 589

Czwartek 11.00 – 15.00

3.

OZIMEK, Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4
pok. Nr 7, tel. 77 46 51 139

Poniedziałek 9.00 – 14.00
Środa 9.00 – 14.00

STOWARZYSZENIE OPPEN
Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo
ul. Duboisa 18/3
45-070 Opole

SUCHY BÓR (gm. Chrząstowice) Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 2
tel. 77 45 45 027

Wtorek 14.00 – 19.00

PRÓSZKÓW, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6 Parter, tel. 77 46 48 062

Czwartek 12.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI, Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6
pok. Nr 2, tel. 77 46 40 881

Piątek 9.00 – 14.00

4.

OPOLE, STAROSTWO POWIATOWE, ul. 1 Maja 29
pok. Nr 1, tel. 77 54 15 148

Poniedziałek 15.00 – 19.00
Wtorek 15.00 – 19.00
Środa 15.30 – 19.30
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 12.00

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

5.

OPOLE, ul. Ks. Opolskich 27
pok. Nr 3, tel. 697686123

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 7.30 – 11.30
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 12.00 – 16.00

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu