Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy -cześć działki nr 1/714, 1/381

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych położonych w Turawie – stanowiących własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

Nr działki

k.m.

obręb

 

Nr księgi

wieczystej

pow. terenu

w [m2]

Położenie działki w terenie

Opis

 nieruchomości

Okres umowy

wysokość czynszu

rocznie

[netto]

Termin wnoszenia opłat i sposób ich aktualizacji

1.

Część działki nr 1/381

7

Turawa

OP1O/00075920/6

260

Turawa – Jezioro Średnie.

Część działki (woda wraz                   z planowanym pomostem) położona przy ul. Wędkarskiej.

Część działki niezabudowanej

do 3 lat

 

891,80 zł

Jedna opłata roczna, jej

Aktualizacja nastąpi wg uchwały

dot. opłat za dzierżawę gruntu

2.

Cześć działki nr 1/714

 

7

Turawa

OP1O/00075920/6

35

Turawa,

Część działki położonej przy                    ul. Leśnej.

Część działki

niezabudowanej

do 3 lat

30,45 zł

Jedna opłata roczna, jej

Aktualizacja nastąpi wg uchwały

dot. opłat za dzierżawę gruntu

 

Przeznaczenie w planie:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanych części działki 1/381 to: B – 1WS  teren wody powierzchniowej śródlądowej , a dla części działki 1/714 to: B-6ZL jako teren Lasu oraz B-18 ML teren zabudowy letniskowo-wypoczynkowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ustala się na okres 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2018
  przez: Ryszard Kern
 • opublikowano:
  17-09-2018 14:06
  przez: Ryszard Kern
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 1489
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001