Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.

L.p

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Kwota przyznanej dotacji

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

167 000,00 zł

2.

Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej

7 000,00 zł

3.

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

8 000,00 zł