Przejdź do treści strony WCAG

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.

L.p

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Kwota przyznanej dotacji

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

166 000,00 zł

2.

Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej

16 000,00 zł