Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr OB.0050.73.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawy  w trybie  bezprzetargowym.

 

 

Lp.

Nr działki

k.m.

obręb

pow. terenu

przeznaczona do dzierżawy

w [m2]

Położenie działki w terenie

Opis

Nieruchomości

Okres umowy

dzierżawy

Roczna wysokość czynszu

za jeden

m2 w 2019 r.

[zł netto]

1

Cz. dz. 68/238

4

Rzędów

80

Turawa

 

Część działki niezabudowana

do 3 lat

 

0,89

2

Cz. dz.

1/381

7

Turawa

400

Turawa

Część działki niezabudowana

do 3 lat

0,22

3

1/596

7

Turawa

519

Turawa

działka zabudowana

do 3 lat

3,22

4

Cz. dz.

1/642

7 Turawa

207

Turawa

Część działki zabudowana

do 3 lat

3,22

5

Cz. dz.

1/634

7

Turawa

206

Turawa

Część działki zabudowana

do 3 lat

3,22

6

1/593

7

Turawa

204

Turawa

działka zabudowana

do 3 lat

3,22

7

 

68/223

 

4

Rzędów

412

Turawa

 

działka niezabudowana

do 3 lat

 

3,22

8

1/275

7

Turawa

121

Turawa

 

działka zabudowana

do 3 lat

 

3,22

9

1/164

7

Turawa

190

Turawa

 

działka niezabudowana

do 3 lat

 

3,22

10

68/148

4

Rzędów

165

Turawa

 

działka zabudowana

do 3 lat

 

3,22

11

Cz. dz. 1/716

7

Turawa

45

Turawa

 

Część działki zabudowana

do 3 lat

 

3,22

12

Cz. dz.

1/656

7

Turawa

342

Turawa

Część działki

zabudowana

do 3 lat

3,22

13

1/641

7

Turawa

400

Turawa

działka zabudowana

do 3 lat

 

3,22

14

68/113

4

Rzędów

272

Turawa

 

działka zabudowana

do 3 lat

 

3,22

15

Cz. dz.

1/716

7

Turawa

72

Turawa

niezabudowana część działki

do 3 lat

 

3,50

16

Cz. dz.

1/716

7

Turawa

35

Turawa

niezabudowana część działki

do 3 lat

 

0,89

 

17

1/583

7

Turawa

123

Turawa

działka niezabudowana

do 3 lat

 

3,22

 

 

Wysokość czynszu w latach kolejnych będzie ustalana na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Turawa dotyczących min. określenia minimalnych wysokości stawek dzierżawy gruntów.

 

Przeznaczenie w planie:

   Niniejszy wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Turawie oraz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Turawa.

    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ustala się na okres 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2019
  przez: Ryszard Kern
 • opublikowano:
  12-07-2019 13:19
  przez: Ryszard Kern
 • zmodyfikowano:
  12-07-2019 13:21
  przez: Ryszard Kern
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 574
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001