Urząd Gminy Turawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
82753468420000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
655166740291246610156303274978743367840775217794447800180532
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4520957687348395486604654450211542715625760751726196281771898
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
382703589635480285003068524103319292906431982328343611238582
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
195352538622686256872299435733294502953133695367852923329499
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
115991208722294155231545416605224191482412636137972048217892
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000860333111
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 128978
 2. Przetarg
  Wyświetleń: 112656
 3. Zapytania ofertowe poniżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 66428
 4. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 60946
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 36156
 6. Przetargi - specyfikacje, dokumenty
  Wyświetleń: 32788
 7. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 26978
 8. Przetargi - wybór najlepszej oferty do 2012 roku
  Wyświetleń: 26820
 9. Informacja przestrzenna
  Wyświetleń: 24970
 10. Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 24232
 11. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 23328
 12. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 21021
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 17622
 14. Uchwały Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 17360
 15. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 13658
 16. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 13459
 17. Decyzja środowiskowa - SUV Zawada
  Wyświetleń: 13383
 18. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 12966
 19. Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach
  Wyświetleń: 12861
 20. opieka 2013
  Wyświetleń: 12566
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12307
 22. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11953
 23. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 11180
 24. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 10839
 25. Wójt Gminy i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 10740
 26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 10287
 27. Położenie Gminy
  Wyświetleń: 10270
 28. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 10164
 29. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10029
 30. Charakterystyka ogólna Gminy Turawa
  Wyświetleń: 9763
 31. Godziny przyjęć interesantów
  Wyświetleń: 9734
 32. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9727
 33. sport 2013
  Wyświetleń: 9718
 34. Ramowy plan pracy Rady Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 9659
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9651
 36. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9611
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9414
 38. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9343
 39. Protokoły Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 9205
 40. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 9161
 41. Plan pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 9103
 42. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2013 r.
  Wyświetleń: 8958
 43. Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 8879
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8847
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8822
 46. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 8808
 47. Plany pracy Komisji Rady
  Wyświetleń: 8764
 48. Skład osobowy Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 8754
 49. Budżet
  Wyświetleń: 8729
 50. Składy osobowe Komisji Rady
  Wyświetleń: 8613
 51. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 8577
 52. Statut Gminy Turawa
  Wyświetleń: 8524
 53. Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8309
 54. BUDŻET 2013
  Wyświetleń: 8210
 55. sport 2014
  Wyświetleń: 8079
 56. Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 - 2015.
  Wyświetleń: 8067
 57. opieka 2014
  Wyświetleń: 8038
 58. Regulamin organizacyjny UG Turawa
  Wyświetleń: 7997
 59. decyzja środowiskowa - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7751
 60. Obwieszczenie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7679
 61. Decyzja środowiskowa - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 7646
 62. Strategia rozwoju turystyki na lata 2001 do 2010
  Wyświetleń: 7633
 63. Pomoc w zakresie uzależnień
  Wyświetleń: 7570
 64. Decyzja środowiskowa - baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7479
 65. Unieważnienia postępowań z 2013r.
  Wyświetleń: 7459
 66. Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 7397
 67. Parlament Europejski 2014
  Wyświetleń: 7220
 68. Nabór na podinspektora ds podatków
  Wyświetleń: 7165
 69. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7165
 70. BUDŻET 2014
  Wyświetleń: 7122
 71. Nabór na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 7035
 72. Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 7030
 73. Budżet 2015
  Wyświetleń: 7005
 74. Postanowienie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 6999
 75. nabór na zastępstwo za kierownika USC
  Wyświetleń: 6935
 76. konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 6919
 77. Obwieszczenie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 6891
 78. Postanowienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 6834
 79. Zawiadomienie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 6822
 80. konkurs sport 2015
  Wyświetleń: 6796
 81. Decyzja - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 6757
 82. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 6752
 83. Obwieszczenie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 6750
 84. Konkurs opieka 2016
  Wyświetleń: 6745
 85. Nabór na podinspektora ds windykacji 2016
  Wyświetleń: 6741
 86. Zawiadomienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 6726
 87. Konkurs sport 2016
  Wyświetleń: 6704
 88. Postanowienie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6694
 89. Postanowienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 6680
 90. Zawiadomienie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 6678
 91. Postanowienie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 6657
 92. Postanowienie o zawieszeniu postępowania - stacja demontażu
  Wyświetleń: 6638
 93. Obwieszczenie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 6637
 94. Zawiadomienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 6598
 95. Postanowienie - Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 6564
 96. Postanowienie o zawieszeniu - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 6564
 97. Zawiadomienie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 6518
 98. Obwieszczenie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 6502
 99. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 6495
 100. Decyzja - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 6494
 101. Zawiadomienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6488
 102. Obwieszczenie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 6477
 103. Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014.
  Wyświetleń: 6407
 104. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 6407
 105. Obwieszczenie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6401
 106. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 6368
 107. Postanowienie o zawieszeniu - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6336
 108. Obwieszczenie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6285
 109. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 6266
 110. I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę części działki obejmujące część Jeziora Średniego na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6231
 111. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6218
 112. Postanowienie - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 6217
 113. Spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 6210
 114. Wyniki konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 6179
 115. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 6128
 116. Wyniki kultura fizyczna 2015
  Wyświetleń: 6104
 117. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6063
 118. Referendum 2015 r.
  Wyświetleń: 5960
 119. I pisemny prztarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu,,BASTION" oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie ,,BASTION" na okres 10 lat
  Wyświetleń: 5870
 120. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5859
 121. Obwieszczenie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 5836
 122. obwieszczenie
  Wyświetleń: 5814
 123. Zawiadomienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 5801
 124. Postanowienie - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 5797
 125. Decyzja - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 5792
 126. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.
  Wyświetleń: 5770
 127. Zawiadomienie - pobór wód podziemnych w Zawadzie
  Wyświetleń: 5747
 128. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.
  Wyświetleń: 5728
 129. II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu „BASTION” oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie „BASTION” na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 5691
 130. zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 5652
 131. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 5579
 132. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2013 rok
  Wyświetleń: 5377
 133. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 5185
 134. Przetargi - informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 5008
 135. Nabór na inspektora ds BHP
  Wyświetleń: 4794
 136. Zarządzenia Wójta - 2013 rok
  Wyświetleń: 4753
 137. Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 4742
 138. Nabór na pełnomocnika wójta ds profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom
  Wyświetleń: 4692
 139. Decyzja środowiskowa - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 4644
 140. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 4581
 141. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe.
  Wyświetleń: 4377
 142. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa
  Wyświetleń: 4369
 143. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4191
 144. Nabór na stanowisko podinspektora ds windykacji
  Wyświetleń: 4131
 145. Ogłoszenie o konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013r."
  Wyświetleń: 4116
 146. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 4116
 147. Akty prawa miejscowego - 2013 rok
  Wyświetleń: 4073
 148. Akty prawa miejscowego - 2011 rok
  Wyświetleń: 4053
 149. Zarządzenia Wójta - Kierownika UG
  Wyświetleń: 4033
 150. Akty prawa miejscowego - 2012 rok
  Wyświetleń: 3917
 151. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 3901
 152. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2014r.
  Wyświetleń: 3854
 153. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 3828
 154. Nabór na stanowisko podinspektor terenowy
  Wyświetleń: 3757
 155. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 3755
 156. decyzja środowiskowa - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 3704
 157. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 3625
 158. Zarządzenia Wójta - 2017 rok
  Wyświetleń: 3615
 159. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 3587
 160. Wybór ławników na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 3566
 161. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok
  Wyświetleń: 3547
 162. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa Nr OŚ.II.602.1.2013 z dnia 03.04.2013r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3496
 163. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej ?Turawa ? Marszałki?, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody ?Kadłub Turawski?
  Wyświetleń: 3482
 164. Zarządzenie Nr OB.120.2.2013
  Wyświetleń: 3479
 165. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 3435
 166. Oświadczenia radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 3360
 167. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 3320
 168. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3302
 169. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3289
 170. Dokumenty do pobrania - old
  Wyświetleń: 3277
 171. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 3248
 172. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2012 rok
  Wyświetleń: 3223
 173. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - Centrum Handlowe HELIKAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 3215
 174. Pierwsze oświadczenia majątkowe - grudzień 2010 r.
  Wyświetleń: 3174
 175. Przetargi - wybór najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3140
 176. Zarządzenia Wójta - 2015 rok
  Wyświetleń: 3122
 177. Decyzja środowiskowa - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 3006
 178. Zarządzenia Wójta - 2014 rok
  Wyświetleń: 2990
 179. Obwieszczenie - Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 2978
 180. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2950
 181. Zarządzenia Wójta - 2012 rok
  Wyświetleń: 2949
 182. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 2941
 183. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2926
 184. Zarządzenia Wójta - 2008 rok
  Wyświetleń: 2889
 185. Zarządzenia Wójta - 2009 rok
  Wyświetleń: 2833
 186. Zarządzenia Wójta - 2010 rok
  Wyświetleń: 2800
 187. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 2798
 188. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Przebudowie technicznej przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę z SUW Zawada do m. Opola
  Wyświetleń: 2766
 189. Zarządzenia Wójta - 2011 rok
  Wyświetleń: 2765
 190. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 2762
 191. Zarządzenia Wójta - 2005 rok
  Wyświetleń: 2723
 192. Postanowienie o uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 2722
 193. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2706
 194. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 2702
 195. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 2683
 196. Zarządzenia Wójta - 2007 rok
  Wyświetleń: 2657
 197. Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2655
 198. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego ? warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejscowości Zawada, przy ul. Kępskiej 19
  Wyświetleń: 2639
 199. Przetargi na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2638
 200. Zarządzenia Wójta - 2006 rok
  Wyświetleń: 2616
 201. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 2587
 202. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23.
  Wyświetleń: 2584
 203. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2527
 204. Zarządzenie Nr OB.120.1.2013
  Wyświetleń: 2488
 205. Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis
  Wyświetleń: 2486
 206. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2448
 207. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2446
 208. Zapytanie ofertowe-Wielobranżowy projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2446
 209. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 2444
 210. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 2443
 211. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2427
 212. Uchwały z roku 2011
  Wyświetleń: 2414
 213. Unieważnienie postępowań z 2014r.
  Wyświetleń: 2412
 214. Zarządzenie Nr OB.120.3.2013
  Wyświetleń: 2409
 215. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z raportem - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2406
 216. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2398
 217. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Zawada
  Wyświetleń: 2398
 218. Uchwały z roku 2007
  Wyświetleń: 2379
 219. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 2377
 220. Ogłoszenie o konsulatacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2374
 221. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2356
 222. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2335
 223. Zarządzenia Wójta - 2016 rok
  Wyświetleń: 2328
 224. Uchwały z roku 2010
  Wyświetleń: 2318
 225. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 2316
 226. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2298
 227. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada
  Wyświetleń: 2298
 228. Uchwały z roku 2009
  Wyświetleń: 2296
 229. Cenny netto za drewno pozyskane w lasach
  Wyświetleń: 2267
 230. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
  Wyświetleń: 2261
 231. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 2260
 232. Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 2241
 233. Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniu RDOŚ w Opolu
  Wyświetleń: 2227
 234. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pod nazwą Zmiana podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa, w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 2203
 235. postanowienie
  Wyświetleń: 2200
 236. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 2187
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie wiosenno - letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2184
 238. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2183
 239. Postanowienie Wójta Gminy Turawa - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2180
 240. Decyzja - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2178
 241. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 2164
 242. Postanowienie - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2160
 243. Uchwały z roku 2008
  Wyświetleń: 2154
 244. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2154
 245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2138
 246. Cennik na drewno
  Wyświetleń: 2132
 247. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej dla wsi Węgry i częściowo wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2131
 248. Decyzja - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2125
 249. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2113
 250. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2097
 251. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR w Zawadzie
  Wyświetleń: 2097
 252. Uchwały z roku 2005
  Wyświetleń: 2093
 253. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 2083
 254. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014
  Wyświetleń: 2079
 255. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2073
 256. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2072
 257. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2070
 258. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2064
 259. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2016 r.
  Wyświetleń: 2059
 260. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole SA w km 2,955 rzeki Mała Panew oraz zwiększenia bezp
  Wyświetleń: 2057
 261. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2053
 262. Protokoły Rady Gminy Turawa 2014-2018
  Wyświetleń: 2053
 263. Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa w roku 2014
  Wyświetleń: 2052
 264. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - misy olejowe Bierdzany
  Wyświetleń: 2046
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2044
 266. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2041
 267. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w miejscowości Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2039
 268. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2039
 269. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III).
  Wyświetleń: 2037
 270. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia: zm. podziału poj. Zbior. Wod. Turawa, w celu zwięk gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rz. Mała Panew
  Wyświetleń: 2030
 271. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - procesy produkcyjne kucia stali w Osowiuc
  Wyświetleń: 2030
 272. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej nabudowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejsc. Rzędów do Stacji Wodociągowej Turawa - Marszałki
  Wyświetleń: 2027
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - misy olejowe w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2019
 274. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2017
 275. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1998
 276. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 1992
 277. Uchwały z roku 2006
  Wyświetleń: 1987
 278. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1984
 279. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1973
 280. Obwieszczenie - Zakończenie dec.Rzędów
  Wyświetleń: 1972
 281. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1972
 282. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 1971
 283. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1960
 284. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1953
 285. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1951
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1949
 287. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1948
 288. Regulamin Organizacyjny UG Turawa - old
  Wyświetleń: 1946
 289. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1943
 290. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 1941
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1940
 292. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1938
 293. Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany
  Wyświetleń: 1937
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1933
 295. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1933
 296. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1932
 297. Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu - centrum handlowe
  Wyświetleń: 1931
 298. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 1929
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1925
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1925
 301. Decyzja - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 1924
 302. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1920
 303. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1916
 304. Zawiadomienie -Rondo - Zawada
  Wyświetleń: 1915
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1913
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1909
 307. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Kadłub Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 1907
 308. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających- przebudowa części Obwodnicy Północnej- HELICAL
  Wyświetleń: 1906
 309. wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 1904
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1902
 311. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1900
 312. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowie budynku usługowego-warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejsc. Zawada, przy ul. Kępskiej
  Wyświetleń: 1899
 313. Obwieszczenie o nałożeniu postanowienia
  Wyświetleń: 1896
 314. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1894
 315. BUDŻET 2016
  Wyświetleń: 1893
 316. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23
  Wyświetleń: 1892
 317. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 1891
 318. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O Zawada ? Granica województwa Dobrodzień od km 6 + 905,00 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1890
 319. OBWIESZCZENIE FARMUTIL HS
  Wyświetleń: 1890
 320. Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 1889
 321. STATUT GMINY
  Wyświetleń: 1888
 322. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 1887
 323. Akty prawa miejscowego - 2014 rok
  Wyświetleń: 1886
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1886
 325. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1885
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu RAPORTU
  Wyświetleń: 1884
 327. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 1882
 328. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: budowa uzbrojenia terenów budowlanych w obejście - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, zlokalizowanego w przysióku wsi Osowic Trzęsina i stacji pomiarowej
  Wyświetleń: 1879
 329. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1877
 330. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1877
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1876
 332. Obwieszczenie O.W Zacisze
  Wyświetleń: 1875
 333. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, i 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 1874
 334. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałających - przedłużenie al. Witosa - HELICAL
  Wyświetleń: 1874
 335. Obwieszczenie Helikal
  Wyświetleń: 1871
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1871
 337. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Farmutil Węgry
  Wyświetleń: 1871
 338. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji pomiarowej na SRP Opole Centralna
  Wyświetleń: 1871
 339. Uchwała Rady Gminy Turawa z 2008.09.22 w sprawie zmiany budżetu w 2008r.
  Wyświetleń: 1868
 340. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1868
 341. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 1865
 342. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. przełożenie trasy odcinka drogi pow. nr 1705 O Zawada - granica woj. Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa
  Wyświetleń: 1861
 343. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Bierdzany
  Wyświetleń: 1859
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1859
 345. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1857
 346. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Kadłub Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1856
 347. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1853
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1853
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1851
 350. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 1850
 351. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 1850
 352. deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 1848
 353. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1847
 354. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 1847
 355. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1837
 356. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1837
 357. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 1835
 358. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 1835
 359. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1835
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1833
 361. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1832
 362. Obwieszczenie w sprawie Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1830
 363. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1830
 364. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Zakrzów Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1817
 365. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 1815
 366. Informacje ważne dla mieszkańców Gminy
  Wyświetleń: 1815
 367. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1814
 368. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1808
 369. Nabór na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1806
 370. Zawiadomioenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1806
 371. Ogłoszenia o pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1805
 372. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1805
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1803
 374. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?przebudowa techniczna przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę do SUW Zawada do miasta Opola?
  Wyświetleń: 1803
 375. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1795
 376. Obwieszczenie Wójta Gminydotyczące projektu: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1791
 377. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1783
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1782
 379. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1779
 380. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1778
 381. Podatki
  Wyświetleń: 1778
 382. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1778
 383. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dot. budowy stacji pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w Węgrach
  Wyświetleń: 1776
 384. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Zakrzów
  Wyświetleń: 1769
 385. Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1769
 386. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1767
 387. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1766
 388. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1763
 389. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1763
 390. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1762
 391. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew
  Wyświetleń: 1762
 392. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno zachodniej obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1761
 393. Obwieszczenie o wydanych decyzjach Farmutil
  Wyświetleń: 1759
 394. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1757
 395. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1753
 396. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1749
 397. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji
  Wyświetleń: 1748
 398. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1747
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 1747
 400. Projekt koncepcyjny drogi rowerowej o długości ok. 16,0 km usytuowanej na obszarze gm. Turawa
  Wyświetleń: 1745
 401. Uchwały podjęte w drugim półroczu 2003 r.
  Wyświetleń: 1744
 402. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Rzędów gm. Turawa
  Wyświetleń: 1740
 403. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1738
 404. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1738
 405. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina
  Wyświetleń: 1736
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1736
 407. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1736
 408. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 1733
 409. Uchwały z roku 2004
  Wyświetleń: 1732
 410. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 1731
 411. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu BTS- 53229 w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1731
 412. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2015r.
  Wyświetleń: 1726
 413. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bierdzany w gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1725
 414. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1722
 415. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1721
 416. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni pojazdów oraz stanowiska wymiany opon samochodowych na dz.nr 465 i 466, w Zawadzie
  Wyświetleń: 1717
 417. Postanowienie
  Wyświetleń: 1713
 418. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1713
 419. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1711
 420. Konkurs Kroszonkarski
  Wyświetleń: 1711
 421. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
  Wyświetleń: 1711
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1711
 423. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM nr BT 22378 w miejscowości Kotorzu Mały
  Wyświetleń: 1706
 424. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)”
  Wyświetleń: 1706
 425. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1704
 426. Obwieszczenie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 1699
 427. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kadłub Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 1699
 428. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Zakrzów Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 1699
 429. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 1697
 430. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1696
 431. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 1695
 432. Zawiadomienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 1695
 433. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1694
 434. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1693
 435. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1693
 436. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1692
 437. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1692
 438. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1691
 439. Postanowienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1691
 440. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1690
 441. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1690
 442. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1689
 443. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany
  Wyświetleń: 1688
 444. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 1685
 445. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1683
 446. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego na dz. nr 527/107, w miejscowości Węgry gm. Turawa
  Wyświetleń: 1681
 447. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 1679
 448. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Rzędów, gm. Turawa
  Wyświetleń: 1677
 449. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Zakrzów Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 1677
 450. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1675
 451. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1673
 452. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 1672
 453. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1670
 454. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1667
 455. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2015-2018
  Wyświetleń: 1666
 456. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1665
 457. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1665
 458. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005
  Wyświetleń: 1665
 459. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1665
 460. zarzadzenia kierownik 2014
  Wyświetleń: 1663
 461. Obwieszczenie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  Wyświetleń: 1661
 462. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na działce nr 2112/ 302 obręb Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 1661
 463. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1660
 464. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1660
 465. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1660
 466. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1658
 467. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płd-wsch obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1658
 468. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 1657
 469. Ogłoszenia o dzierżawach nieruchomości
  Wyświetleń: 1653
 470. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 1653
 471. Postanowienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 1652
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1651
 473. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 1649
 474. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1647
 475. Konsultacje społeczne - projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 1646
 476. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2014/2015
  Wyświetleń: 1643
 477. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1643
 478. Obwieszczenie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1642
 479. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1641
 480. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego.
  Wyświetleń: 1640
 481. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Turawie
  Wyświetleń: 1637
 482. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1637
 483. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 1636
 484. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Rzędów, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1636
 485. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1636
 486. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1635
 487. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Bierdzany gm. Turawa
  Wyświetleń: 1635
 488. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1633
 489. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 1632
 490. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1631
 491. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2014/2015 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1631
 492. Postanowienie - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 1630
 493. rok 2012
  Wyświetleń: 1630
 494. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi bitumicznej Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1629
 495. Konkurs Sport 2018
  Wyświetleń: 1628
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew.
  Wyświetleń: 1628
 497. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwest. Budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 1628
 498. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1626
 499. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1625
 500. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej dz. nr 9 i 177 ulica Brzozowa, w miejscowości Turawa–Marszałki
  Wyświetleń: 1625
 501. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1623
 502. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 1618
 503. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 1618
 504. decyzja środowiskowa- procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1617
 505. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Opolskiej, Szkolnej i Laskowskiej w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 1616
 506. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1615
 507. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 1615
 508. Obwieszczenie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 1611
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1611
 510. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1610
 511. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1609
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia p.n. Rewitalizację zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa, gm. Turawa.
  Wyświetleń: 1607
 513. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 2013
  Wyświetleń: 1607
 514. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1607
 515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 1606
 516. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1606
 517. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap II)
  Wyświetleń: 1606
 518. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1604
 519. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1603
 520. Obwieszczenie Starosty Powiatu Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z Obwodnicą Północną wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej-drogi krajowej nr 46, 94.
  Wyświetleń: 1602
 521. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1599
 522. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1598
 523. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1597
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1597
 525. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1596
 526. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1595
 527. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1594
 528. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1594
 529. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 1593
 530. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1593
 531. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 1592
 532. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1591
 533. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1590
 534. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry, w części obszaru wsi Osowiec
  Wyświetleń: 1590
 535. wniosek o udostępnienie danych
  Wyświetleń: 1590
 536. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 1589
 537. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1589
 538. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1587
 539. Komunikaty wyborcze
  Wyświetleń: 1585
 540. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1584
 541. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1584
 542. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1583
 543. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1583
 544. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 1583
 545. Zawiadomienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie.
  Wyświetleń: 1583
 546. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1581
 547. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - NIEAKTUALNE
  Wyświetleń: 1580
 548. Akty prawa miejscowego - 2015 rok
  Wyświetleń: 1579
 549. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1579
 550. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1579
 551. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.
  Wyświetleń: 1579
 552. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1577
 553. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1577
 554. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 1575
 555. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1575
 556. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Ligota Turawska gm. Turawa
  Wyświetleń: 1575
 557. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 1574
 558. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 1574
 559. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)”
  Wyświetleń: 1573
 560. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1573
 561. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1571
 562. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1570
 563. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1570
 564. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1569
 565. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1566
 566. Zarządzenia Wojta Gminy Turawa dotyczace zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1566
 567. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej w miejscowości Turawa dz. nr 502,501/5,531,526/1,522/1 ulica Rzeczna, gm. Turawa
  Wyświetleń: 1566
 568. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1565
 569. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1565
 570. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1564
 571. Postanowienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 1563
 572. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 1562
 573. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 1562
 574. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1560
 575. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1559
 576. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1558
 577. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1557
 578. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1557
 579. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1557
 580. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1556
 581. Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1556
 582. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 1556
 583. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1554
 584. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 1552
 585. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1552
 586. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1551
 587. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1551
 588. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1550
 589. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1548
 590. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1546
 591. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1546
 592. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry
  Wyświetleń: 1546
 593. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płn-zach. obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1546
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1545
 595. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1543
 596. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 1541
 597. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1541
 598. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 1540
 599. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1540
 600. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1540
 601. Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1539
 602. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1538
 603. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1535
 604. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.
  Wyświetleń: 1533
 605. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1533
 606. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1532
 607. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 1531
 608. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 1530
 609. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2007 roku
  Wyświetleń: 1529
 610. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1528
 611. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 1528
 612. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1526
 613. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - HELICAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 1526
 614. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 1526
 615. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 1525
 616. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1523
 617. wniosek o wycięcie drzewa
  Wyświetleń: 1523
 618. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1519
 619. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1517
 620. Postanowienie - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1515
 621. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1515
 622. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej w Turawie.
  Wyświetleń: 1514
 623. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1512
 624. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2015/2016 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1512
 625. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK
  Wyświetleń: 1511
 626. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1509
 627. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1508
 628. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1506
 629. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1505
 630. DOTACJE 2012 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1505
 631. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1503
 632. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 1503
 633. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 1500
 634. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1499
 635. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1498
 636. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1497
 637. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 1497
 638. podanie o odpis aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1496
 639. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części) II przetarg
  Wyświetleń: 1495
 640. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1493
 641. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo-widowiskowa.
  Wyświetleń: 1493
 642. Decyzja - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1492
 643. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1491
 644. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1489
 645. DOTACJE 2011 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1488
 646. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1487
 647. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1487
 648. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1486
 649. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O,dz. Nr 1 k.m.7 i 48 k.m.5
  Wyświetleń: 1484
 650. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 1484
 651. Zawiadomienie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1484
 652. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1483
 653. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1483
 654. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1482
 655. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1481
 656. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1478
 657. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1477
 658. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1476
 659. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 1476
 660. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1476
 661. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1475
 662. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1475
 663. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1475
 664. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1474
 665. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 1470
 666. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1469
 667. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 1469
 668. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1468
 669. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1468
 670. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1467
 671. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1466
 672. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1466
 673. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1465
 674. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1465
 675. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1465
 676. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1463
 677. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1462
 678. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1462
 679. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1461
 680. wniosek o opinię do wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1461
 681. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1460
 682. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 1460
 683. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1457
 684. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1456
 685. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1452
 686. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1452
 687. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1451
 688. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1451
 689. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo - mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1451
 690. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1451
 691. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - poprzednie lata
  Wyświetleń: 1450
 692. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1449
 693. Akty prawa miejscowego - 2016 rok
  Wyświetleń: 1447
 694. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 1445
 695. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - AKTUALNE
  Wyświetleń: 1445
 696. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1443
 697. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1443
 698. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Słonecznej, Zielonej i Kwiatowej w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1442
 699. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1442
 700. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1441
 701. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015r.
  Wyświetleń: 1441
 702. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 1435
 703. DOTACJE 2012 - SPORT
  Wyświetleń: 1435
 704. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1435
 705. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1434
 706. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1433
 707. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku w m.Zawada km 110+871,33 - 112+554,23
  Wyświetleń: 1433
 708. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg))
  Wyświetleń: 1432
 709. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1432
 710. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1431
 711. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1431
 712. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1431
 713. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1430
 714. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1430
 715. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa gm. Turawa
  Wyświetleń: 1430
 716. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1429
 717. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1427
 718. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1426
 719. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 1426
 720. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1425
 721. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1424
 722. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1424
 723. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1424
 724. OGŁOSZENIE W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
  Wyświetleń: 1424
 725. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 1423
 726. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1423
 727. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 1421
 728. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1420
 729. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1419
 730. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1418
 731. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1416
 732. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1416
 733. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1415
 734. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1414
 735. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu - 2015r.
  Wyświetleń: 1414
 736. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1413
 737. KONKURS SPORT 2010
  Wyświetleń: 1413
 738. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1411
 739. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1410
 740. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1410
 741. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1409
 742. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1409
 743. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji:Sala sportowo-widowisk
  Wyświetleń: 1408
 744. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1407
 745. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1407
 746. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1406
 747. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa WIK Turawa Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1406
 748. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych
  Wyświetleń: 1402
 749. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1402
 750. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1401
 751. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1400
 752. Oświadczenia złożone przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 1400
 753. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1397
 754. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1397
 755. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1397
 756. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1396
 757. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1396
 758. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 1396
 759. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1392
 760. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1391
 761. Dokumenty przetargowe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1390
 762. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -2016r.
  Wyświetleń: 1388
 763. Oferta konkursowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 1387
 764. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1386
 765. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku w miejscowośsci Zawada
  Wyświetleń: 1386
 766. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 1386
 767. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1384
 768. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1384
 769. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1383
 770. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1383
 771. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1382
 772. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1382
 773. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1380
 774. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1378
 775. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1378
 776. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej
  Wyświetleń: 1378
 777. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 1377
 778. wniosek młodociany pracownik
  Wyświetleń: 1376
 779. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1375
 780. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1375
 781. Protokoły Rady Gminy Turawa 2002-2006
  Wyświetleń: 1375
 782. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1373
 783. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg).
  Wyświetleń: 1373
 784. KONKURS SPORT 2011
  Wyświetleń: 1373
 785. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1371
 786. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1371
 787. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 1371
 788. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 1371
 789. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1368
 790. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1366
 791. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obrzeża jezior turawskich, gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1366
 792. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1366
 793. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1365
 794. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1364
 795. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1363
 796. Zawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Węgry
  Wyświetleń: 1363
 797. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1360
 798. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1360
 799. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1357
 800. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro,którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 1357
 801. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1357
 802. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1355
 803. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1352
 804. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1352
 805. KONKURS NA DOTACJE: POMOC SPOŁECZNA 2010
  Wyświetleń: 1351
 806. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1351
 807. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1351
 808. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1348
 809. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1348
 810. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1347
 811. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1347
 812. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1346
 813. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1346
 814. Opracowanie dokumentacji projektowej turystyczno - rekreacyjnego zagospodarowania terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - etap III
  Wyświetleń: 1346
 815. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr I oraz zadanie częściowe nr III
  Wyświetleń: 1346
 816. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1345
 817. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1345
 818. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1345
 819. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1341
 820. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1341
 821. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1341
 822. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1340
 823. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1340
 824. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1340
 825. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1339
 826. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1339
 827. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1337
 828. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1337
 829. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1336
 830. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych 2008/II
  Wyświetleń: 1336
 831. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska odcinek I (A-B) w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1333
 832. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 1332
 833. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 1330
 834. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TURAWA.
  Wyświetleń: 1327
 835. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1327
 836. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1322
 837. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1321
 838. Decyzja - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 1320
 839. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1318
 840. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1318
 841. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1318
 842. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 1316
 843. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1316
 844. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1315
 845. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1314
 846. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1312
 847. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr II
  Wyświetleń: 1312
 848. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1311
 849. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1310
 850. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1310
 851. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1309
 852. oferta konkursowa na działalność sportową w 2008 r.
  Wyświetleń: 1308
 853. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1308
 854. I pisemny przetarg niograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i części działki nr 1/232
  Wyświetleń: 1307
 855. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1306
 856. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap).
  Wyświetleń: 1305
 857. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1304
 858. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1303
 859. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Brzegowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1303
 860. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1300
 861. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1300
 862. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie stacji leczenia i opieki
  Wyświetleń: 1296
 863. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1295
 864. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1295
 865. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1293
 866. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1291
 867. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1290
 868. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1290
 869. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1286
 870. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1283
 871. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1283
 872. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1283
 873. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1282
 874. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1280
 875. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1280
 876. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Gosławice - Zawada obręb Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1279
 877. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2015 roku
  Wyświetleń: 1279
 878. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1278
 879. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1278
 880. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 1275
 881. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadania częściowego nr IV – Remont i budowa (etap I) drogi wewnętrznej ul. Polnej w m. Ligota Turawska w przetargu na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1275
 882. Protokoły Rady Gminy Turawa 2006-2010
  Wyświetleń: 1274
 883. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie-Marszałkach
  Wyświetleń: 1273
 884. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1270
 885. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1269
 886. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Ocieplenie budynku oraz montaż wentylacji napowietrzającej w budynku Publicznego Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1269
 887. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1269
 888. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 1267
 889. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1263
 890. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1263
 891. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 1262
 892. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011.
  Wyświetleń: 1262
 893. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1262
 894. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1261
 895. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1259
 896. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1259
 897. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1258
 898. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1256
 899. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 1256
 900. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1253
 901. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O
  Wyświetleń: 1253
 902. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1252
 903. zgłoszenie młodocianego
  Wyświetleń: 1252
 904. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 - zadanie częściowe nr II.
  Wyświetleń: 1248
 905. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1247
 906. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 O.
  Wyświetleń: 1247
 907. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1242
 908. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1242
 909. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 1241
 910. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej -ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1241
 911. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1239
 912. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1238
 913. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1236
 914. Nabór wniosków na usuwanie azbestu - 2016r.
  Wyświetleń: 1235
 915. Protokoły Rady Gminy Turawa 2010-2014
  Wyświetleń: 1235
 916. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyy
  Wyświetleń: 1233
 917. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1231
 918. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1230
 919. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Remont budynku Przychodni Zdrowia w Osowcu, przy ul. Oleskiej 4, na działce nr 759/177.
  Wyświetleń: 1228
 920. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1227
 921. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1227
 922. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1226
 923. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanrj położonej nad Jeziorem Dużym w Turawie.
  Wyświetleń: 1225
 924. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: emont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1223
 925. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1222
 926. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1216
 927. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1213
 928. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1211
 929. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1210
 930. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1208
 931. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1207
 932. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1207
 933. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)II przetarg
  Wyświetleń: 1206
 934. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1205
 935. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1203
 936. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1202
 937. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
  Wyświetleń: 1202
 938. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3
  Wyświetleń: 1202
 939. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1201
 940. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1/680
  Wyświetleń: 1200
 941. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO w sprawie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1199
 942. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1198
 943. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1196
 944. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1195
 945. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1195
 946. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Nowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1194
 947. Postanowienie - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1192
 948. Treść nagłówka podstrony w BIP
  Wyświetleń: 1191
 949. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 1183
 950. Dokumenty przetargowe dla postępowania na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1181
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1181
 952. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1179
 953. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1177
 954. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1175
 955. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1174
 956. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1172
 957. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1172
 958. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1172
 959. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Remont drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1172
 960. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1166
 961. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 1163
 962. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1161
 963. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1159
 964. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1157
 965. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1156
 966. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową
  Wyświetleń: 1155
 967. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1154
 968. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1152
 969. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1150
 970. Nabór na stanowisko Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Wyświetleń: 1148
 971. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013.
  Wyświetleń: 1146
 972. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1145
 973. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1136
 974. Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 1135
 975. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i część działki nr 1/232
  Wyświetleń: 1134
 976. Przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowani ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1133
 977. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 11.04.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 1132
 978. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1132
 979. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1131
 980. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1131
 981. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1122
 982. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1119
 983. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1116
 984. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1109
 985. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1105
 986. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1104
 987. Unieważnienia postępowań z 2012 r.
  Wyświetleń: 1102
 988. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1098
 989. Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 1096
 990. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1095
 991. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru WSI TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1090
 992. Ogłoszenie osoba na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1088
 993. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1080
 994. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2016/2017 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1069
 995. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2009 r.
  Wyświetleń: 1067
 996. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1057
 997. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1055
 998. Obiewszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1054
 999. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1048
 1000. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1047
 1001. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1047
 1002. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1045
 1003. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo - widowiskowa
  Wyświetleń: 1045
 1004. Obwieszczenie Wójta Gminy - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 1044
 1005. Obwieszczenie Wójta Gminy - procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1040
 1006. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1040
 1007. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1039
 1008. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/236
  Wyświetleń: 1037
 1009. Remont drogi wewnętrznej ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1036
 1010. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1027
 1011. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego - Zadanie częściowe nr I
  Wyświetleń: 1026
 1012. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - II ZAPYTANIE
  Wyświetleń: 1023
 1013. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1014
 1014. Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1007
 1015. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds budownictwa i infrastruktury
  Wyświetleń: 1006
 1016. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2007 r.
  Wyświetleń: 998
 1017. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 990
 1018. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 989
 1019. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2016 roku
  Wyświetleń: 988
 1020. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2008 r.
  Wyświetleń: 987
 1021. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w m. Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w m. Kotórz Mały (z podziałem na dwie części) - dotyczy części nr I i nr II
  Wyświetleń: 986
 1022. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013.
  Wyświetleń: 984
 1023. Unieważnienia postępowań z 2011 r.
  Wyświetleń: 980
 1024. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI obszaru wsi TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 978
 1025. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki „Księga historii Ziemi Turawskiej” wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 977
 1026. Obwieszczenie Wójta Gminy - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 974
 1027. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dróg rowerowych i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Turawa na podstawie opracowanej koncepcji (z podziałem na trzy zadania częściowe)
  Wyświetleń: 972
 1028. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2006r.
  Wyświetleń: 970
 1029. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2012 r.
  Wyświetleń: 955
 1030. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 953
 1031. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 949
 1032. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 944
 1033. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 943
 1034. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2010 r.
  Wyświetleń: 938
 1035. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2011 r.
  Wyświetleń: 934
 1036. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 933
 1037. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 933
 1038. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 931
 1039. Unieważnienia postępowań z 2010 r.
  Wyświetleń: 926
 1040. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 895
 1041. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 891
 1042. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 890
 1043. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 886
 1044. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 885
 1045. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 882
 1046. Unieważnienie postępowań z 2016r.
  Wyświetleń: 881
 1047. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 881
 1048. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego OBRZEŻA JEZIOR TURAWSKICH
  Wyświetleń: 874
 1049. Decyzja - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 860
 1050. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 859
 1051. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 852
 1052. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych.
  Wyświetleń: 851
 1053. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 847
 1054. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 844
 1055. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 841
 1056. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 838
 1057. Nabór na stanowisko podinspektor ds gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 838
 1058. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 826
 1059. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 809
 1060. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 800
 1061. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 799
 1062. Nabór na stanowisko kasjerka
  Wyświetleń: 791
 1063. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 789
 1064. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 788
 1065. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 773
 1066. Postanowienie - remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 764
 1067. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 759
 1068. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 758
 1069. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 755
 1070. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 750
 1071. Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 740
 1072. Postanowienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 738
 1073. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2016/2017.
  Wyświetleń: 736
 1074. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 734
 1075. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w 2017 roku
  Wyświetleń: 734
 1076. Postanowienie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 732
 1077. Protokoół z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 729
 1078. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 727
 1079. Ważna informacja dla posiadaczy kart płatniczych
  Wyświetleń: 727
 1080. Warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 721
 1081. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 715
 1082. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 708
 1083. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Programu opieki nad zwierzętami - 2017r.
  Wyświetleń: 706
 1084. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 705
 1085. Akty prawa miejscowego - 2017 rok
  Wyświetleń: 703
 1086. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 701
 1087. BUDŻET 2017
  Wyświetleń: 700
 1088. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 695
 1089. Obwieszczenie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 694
 1090. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 683
 1091. Konkurs Opieka 2018
  Wyświetleń: 682
 1092. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 682
 1093. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 669
 1094. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2017 roku z podziałem na dwie części: boczne od ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska i ul. Bukowa w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 647
 1095. Zapytanie ofertowe na obsługę prawną
  Wyświetleń: 643
 1096. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 637
 1097. Spis inwentaryzacyjny
  Wyświetleń: 634
 1098. Zmiana decyzji środowiskowej - oczyszczalnia ścieków Kotórz Mały
  Wyświetleń: 634
 1099. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 624
 1100. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 622
 1101. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 608
 1102. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 604
 1103. Nabór na stanowisko podinspektora ds odpisów USC
  Wyświetleń: 593
 1104. Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Kotórz Mały i ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 591
 1105. Remont ulicy Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 573
 1106. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 567
 1107. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 560
 1108. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 546
 1109. Remont ulicy Bukowej w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 528
 1110. Remont ulicy Polnej i Wiejskiej w miejscowości Rzędów
  Wyświetleń: 526
 1111. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 502
 1112. Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 500
 1113. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany II przetarg
  Wyświetleń: 483
 1114. Unieważnienie postępowań z 2017r.
  Wyświetleń: 478
 1115. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 462
 1116. Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 461
 1117. Odwodnienie placu przy przedszkolu w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 460
 1118. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry - II przetarg
  Wyświetleń: 452
 1119. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 427
 1120. Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 415
 1121. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 404
 1122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 398
 1123. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 391
 1124. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2017/2018 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 390
 1125. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w 2017/2018 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 374
 1126. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 373
 1127. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 358
 1128. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 356
 1129. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w Gminie Turawa (z podziałem na 6 części)
  Wyświetleń: 355
 1130. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 350
 1131. Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 315
 1132. Petycje
  Wyświetleń: 311
 1133. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 306
 1134. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 296
 1135. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry (działka: 126, Etap I)
  Wyświetleń: 291
 1136. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 283
 1137. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/238
  Wyświetleń: 265
 1138. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 261
 1139. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek 1/711 i 1/381
  Wyświetleń: 232
 1140. Zarządzenia Wójta - 2018 rok
  Wyświetleń: 230
 1141. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2017/2018
  Wyświetleń: 201
 1142. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 187
 1143. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 186
 1144. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2017
  Wyświetleń: 173
 1145. Akty prawa miejscowego - 2018 rok
  Wyświetleń: 149
 1146. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2018r.
  Wyświetleń: 131
 1147. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 114
 1148. Budowa obory w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 80
 1149. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 7
 1150. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  13-07-2012
  przez: Stanisława Brzozowska
 • opublikowano:
  13-07-2012 10:36
  przez: Stanisława Brzozowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 9651
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×