Urząd Gminy Turawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8275375223889217635674087735534022700000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
655166740291246610156303274978743367840775217794447800180532
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4520957687348395486604654450211542715625760751726196281771898
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
382703589635480285003068524103319292906431982328343611238582
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
195352538622686256872299435733294502953133695367852923329499
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
115991208722294155231545416605224191482412636137972048217892
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000860333111
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 138992
 2. Przetarg
  Wyświetleń: 122878
 3. Zapytania ofertowe poniżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 72675
 4. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 67991
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 41681
 6. Przetargi - specyfikacje, dokumenty
  Wyświetleń: 37636
 7. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 29778
 8. Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 29296
 9. Przetargi - wybór najlepszej oferty do 2012 roku
  Wyświetleń: 28879
 10. Informacja przestrzenna
  Wyświetleń: 26694
 11. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 24679
 12. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 22843
 13. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 19376
 14. Uchwały Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 18962
 15. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 14671
 16. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 14135
 17. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14107
 18. Decyzja środowiskowa - SUV Zawada
  Wyświetleń: 14069
 19. Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach
  Wyświetleń: 13500
 20. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12987
 21. opieka 2013
  Wyświetleń: 12961
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12767
 23. Charakterystyka ogólna Gminy Turawa
  Wyświetleń: 12473
 24. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 12039
 25. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 11578
 26. Wójt Gminy i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 11316
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 11109
 28. Położenie Gminy
  Wyświetleń: 10912
 29. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 10789
 30. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10648
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10499
 32. Godziny przyjęć interesantów
  Wyświetleń: 10244
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10240
 34. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 10143
 35. sport 2013
  Wyświetleń: 10122
 36. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10109
 37. Ramowy plan pracy Rady Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 10093
 38. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9820
 39. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zezwolenia, zmiany, likwidacja, zawieszenia, wznowienia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9779
 40. Protokoły Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 9749
 41. Plan pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 9626
 42. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 9579
 43. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 9571
 44. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2013 r.
  Wyświetleń: 9410
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9279
 46. Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 9279
 47. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9277
 48. Plany pracy Komisji Rady
  Wyświetleń: 9212
 49. Referat Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 9201
 50. Skład osobowy Rady Gminy Turawa
  Wyświetleń: 9188
 51. Budżet
  Wyświetleń: 9120
 52. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9019
 53. Składy osobowe Komisji Rady
  Wyświetleń: 9014
 54. Statut Gminy Turawa
  Wyświetleń: 8944
 55. Postanowienie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 8938
 56. Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 8815
 57. sport 2014
  Wyświetleń: 8519
 58. BUDŻET 2013
  Wyświetleń: 8497
 59. Regulamin organizacyjny UG Turawa
  Wyświetleń: 8434
 60. opieka 2014
  Wyświetleń: 8409
 61. Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 - 2015.
  Wyświetleń: 8368
 62. decyzja środowiskowa - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 8251
 63. Obwieszczenie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 8130
 64. Decyzja środowiskowa - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 8117
 65. Pomoc w zakresie uzależnień
  Wyświetleń: 8018
 66. Strategia rozwoju turystyki na lata 2001 do 2010
  Wyświetleń: 7986
 67. Decyzja środowiskowa - baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7976
 68. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7778
 69. Procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 7752
 70. Unieważnienia postępowań z 2013r.
  Wyświetleń: 7691
 71. Parlament Europejski 2014
  Wyświetleń: 7612
 72. Obwieszczenie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 7551
 73. konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 7424
 74. BUDŻET 2014
  Wyświetleń: 7410
 75. Postanowienie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 7355
 76. Nabór na podinspektora ds podatków
  Wyświetleń: 7348
 77. Obwieszczenie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7326
 78. Budżet 2015
  Wyświetleń: 7316
 79. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7291
 80. Zawiadomienie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7259
 81. Nabór na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 7257
 82. Postanowienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7249
 83. konkurs sport 2015
  Wyświetleń: 7223
 84. Decyzja - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 7218
 85. Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 7211
 86. Obwieszczenie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7164
 87. nabór na zastępstwo za kierownika USC
  Wyświetleń: 7155
 88. Konkurs opieka 2016
  Wyświetleń: 7110
 89. Zawiadomienie - pelety, brykiety w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 7106
 90. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 7098
 91. Postanowienie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7071
 92. Postanowienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 7070
 93. Konkurs sport 2016
  Wyświetleń: 7069
 94. Postanowienie o zawieszeniu postępowania - stacja demontażu
  Wyświetleń: 7063
 95. Obwieszczenie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 7057
 96. Zawiadomienie - sieć elektroenergetyczna w Bierdzanach
  Wyświetleń: 7052
 97. Decyzja - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 7027
 98. Nabór na podinspektora ds windykacji 2016
  Wyświetleń: 7013
 99. Zawiadomienie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 7002
 100. Zawiadomienie - Remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 6993
 101. Postanowienie - Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 6977
 102. Postanowienie o zawieszeniu - sieć elektroenergetyczna Bierdzany
  Wyświetleń: 6957
 103. Postanowienie o zawieszeniu - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6957
 104. Zawiadomienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6903
 105. Obwieszczenie - linia technologiczna oczyszczania ścieków
  Wyświetleń: 6902
 106. Obwieszczenie o raporcie - stacja demontażu
  Wyświetleń: 6868
 107. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 6836
 108. Obwieszczenie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 6796
 109. Wyniki otwartego konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014.
  Wyświetleń: 6795
 110. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki
  Wyświetleń: 6744
 111. Spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 6604
 112. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6597
 113. Postanowienie - stacja demontażu w Osowcu
  Wyświetleń: 6592
 114. Wyniki konkurs opieka 2015
  Wyświetleń: 6559
 115. zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 6548
 116. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 6545
 117. Wyniki kultura fizyczna 2015
  Wyświetleń: 6503
 118. I pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę części działki obejmujące część Jeziora Średniego na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 6385
 119. Referendum 2015 r.
  Wyświetleń: 6312
 120. obwieszczenie
  Wyświetleń: 6262
 121. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej.
  Wyświetleń: 6258
 122. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2016.
  Wyświetleń: 6236
 123. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 6217
 124. Obwieszczenie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 6207
 125. Zawiadomienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 6199
 126. Postanowienie - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 6192
 127. Wybory ławników
  Wyświetleń: 6176
 128. Decyzja - pobór wód podziemnych w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 6128
 129. Zawiadomienie - pobór wód podziemnych w Zawadzie
  Wyświetleń: 6100
 130. I pisemny prztarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu,,BASTION" oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie ,,BASTION" na okres 10 lat
  Wyświetleń: 6012
 131. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa
  Wyświetleń: 5943
 132. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 5931
 133. II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części obiektu „BASTION” oraz części terenu przy boisku sportowym i obiekcie „BASTION” na okres do 10 lat
  Wyświetleń: 5884
 134. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2013 rok
  Wyświetleń: 5682
 135. Przetargi - informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 5430
 136. Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 5081
 137. Zarządzenia Wójta - 2013 rok
  Wyświetleń: 5076
 138. Decyzja środowiskowa - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 5053
 139. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 4979
 140. Nabór na inspektora ds BHP
  Wyświetleń: 4975
 141. Nabór na pełnomocnika wójta ds profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom
  Wyświetleń: 4880
 142. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach gm. Turawa
  Wyświetleń: 4818
 143. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe.
  Wyświetleń: 4639
 144. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4551
 145. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 4435
 146. Ogłoszenie o konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2013r."
  Wyświetleń: 4387
 147. Akty prawa miejscowego - 2013 rok
  Wyświetleń: 4361
 148. Akty prawa miejscowego - 2011 rok
  Wyświetleń: 4348
 149. Nabór na stanowisko podinspektora ds windykacji
  Wyświetleń: 4304
 150. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2014r.
  Wyświetleń: 4286
 151. Akty prawa miejscowego - 2012 rok
  Wyświetleń: 4231
 152. Zarządzenia Wójta - Kierownika UG
  Wyświetleń: 4225
 153. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 4145
 154. decyzja środowiskowa - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 4130
 155. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4084
 156. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Turawie nad Jeziorem Średnim
  Wyświetleń: 4030
 157. Przetargi - wybór najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3992
 158. Zarządzenia Wójta - 2017 rok
  Wyświetleń: 3989
 159. Nabór na stanowisko podinspektor terenowy
  Wyświetleń: 3935
 160. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejscowości Rzędów do Stacji Wodociągowej ?Turawa ? Marszałki?, oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody ?Kadłub Turawski?
  Wyświetleń: 3894
 161. Wybór ławników na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 3871
 162. Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 3801
 163. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2014 rok
  Wyświetleń: 3796
 164. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 3763
 165. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa Nr OŚ.II.602.1.2013 z dnia 03.04.2013r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3748
 166. Zarządzenie Nr OB.120.2.2013
  Wyświetleń: 3663
 167. Oświadczenia radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 3619
 168. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 3561
 169. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - Centrum Handlowe HELIKAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 3557
 170. Dokumenty do pobrania - old
  Wyświetleń: 3557
 171. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2012 rok
  Wyświetleń: 3510
 172. Oświadczenia o stanie majątkowym radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 3502
 173. Zarządzenia Wójta - 2015 rok
  Wyświetleń: 3477
 174. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3445
 175. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3428
 176. Pierwsze oświadczenia majątkowe - grudzień 2010 r.
  Wyświetleń: 3424
 177. Obwieszczenie - Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 3379
 178. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3333
 179. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Farmutil Węgry
  Wyświetleń: 3329
 180. Przetargi na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3311
 181. Zarządzenia Wójta - 2012 rok
  Wyświetleń: 3272
 182. Zarządzenia Wójta - 2014 rok
  Wyświetleń: 3262
 183. Decyzja środowiskowa - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 3255
 184. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego ?PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR? w Zawadzie
  Wyświetleń: 3248
 185. Komunikaty wyborcze
  Wyświetleń: 3224
 186. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy
  Wyświetleń: 3189
 187. Zarządzenia Wójta - 2008 rok
  Wyświetleń: 3175
 188. Zarządzenia Wójta - 2009 rok
  Wyświetleń: 3153
 189. Zarządzenia Wójta - 2010 rok
  Wyświetleń: 3145
 190. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3139
 191. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Przebudowie technicznej przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę z SUW Zawada do m. Opola
  Wyświetleń: 3107
 192. Zarządzenia Wójta - 2011 rok
  Wyświetleń: 3066
 193. Postanowienie o uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 3051
 194. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 3035
 195. Zarządzenia Wójta - 2005 rok
  Wyświetleń: 3033
 196. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 2995
 197. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji kontenerowej próżniowej suszarni drewna w miejscowości Kotórz Wielki na działce nr 18/4 k.m. 1 obręb Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2978
 198. Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2964
 199. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 2961
 200. Zarządzenia Wójta - 2006 rok
  Wyświetleń: 2952
 201. Ogłoszenia o dzierżawach nieruchomości
  Wyświetleń: 2950
 202. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego ? warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejscowości Zawada, przy ul. Kępskiej 19
  Wyświetleń: 2934
 203. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 2920
 204. Zarządzenia Wójta - 2007 rok
  Wyświetleń: 2918
 205. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 2879
 206. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23.
  Wyświetleń: 2861
 207. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2742
 208. Zapytanie ofertowe-Wielobranżowy projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2726
 209. Decyzja - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2695
 210. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Zawada
  Wyświetleń: 2679
 211. Uchwały z roku 2011
  Wyświetleń: 2673
 212. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2667
 213. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 2666
 214. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2659
 215. Unieważnienie postępowań z 2014r.
  Wyświetleń: 2659
 216. Zarządzenia Wójta - 2016 rok
  Wyświetleń: 2653
 217. Zarządzenie Nr OB.120.1.2013
  Wyświetleń: 2641
 218. Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis
  Wyświetleń: 2623
 219. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2620
 220. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2619
 221. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z raportem - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2608
 222. Ogłoszenie o konsulatacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2607
 223. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 2606
 224. Zarządzenie Nr OB.120.3.2013
  Wyświetleń: 2597
 225. Przebudowa drogi bitumicznej Turawa – Osowiec w Leśnictwie Marszałki Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 2582
 226. Uchwały z roku 2007
  Wyświetleń: 2580
 227. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2577
 228. Uchwały z roku 2010
  Wyświetleń: 2572
 229. Decyzja - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2570
 230. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowie piaskownika wraz z rurociągiem osadowym i popłuczyn na terenie SUW Zawada
  Wyświetleń: 2570
 231. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2548
 232. Uchwały z roku 2009
  Wyświetleń: 2548
 233. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2534
 234. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.
  Wyświetleń: 2530
 235. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 2526
 236. Cenny netto za drewno pozyskane w lasach
  Wyświetleń: 2504
 237. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2011-2014
  Wyświetleń: 2496
 238. Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniu RDOŚ w Opolu
  Wyświetleń: 2495
 239. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
  Wyświetleń: 2477
 240. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2463
 241. Protokoły Rady Gminy Turawa 2014-2018
  Wyświetleń: 2452
 242. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 2449
 243. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 2448
 244. Postanowienie Wójta Gminy Turawa - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 2444
 245. Decyzja - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 2442
 246. postanowienie
  Wyświetleń: 2430
 247. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sezonie wiosenno - letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2419
 248. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pod nazwą Zmiana podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa, w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 2410
 249. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ośrodka Wypoczynkowego WODNIK w Turawie.
  Wyświetleń: 2407
 250. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2016 r.
  Wyświetleń: 2399
 251. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej dla wsi Węgry i częściowo wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2386
 252. Uchwały z roku 2008
  Wyświetleń: 2380
 253. Postanowienie - stolarnia Kotórz Mały
  Wyświetleń: 2379
 254. Wykonanie oraz dostarczenie książeczek edukacyjnych, kolorowanek, broszur i puzzli o tematyce ekologicznej
  Wyświetleń: 2363
 255. Cennik na drewno
  Wyświetleń: 2345
 256. BUDŻET 2016
  Wyświetleń: 2343
 257. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2343
 258. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia: zm. podziału poj. Zbior. Wod. Turawa, w celu zwięk gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole w km 2,95 rz. Mała Panew
  Wyświetleń: 2338
 259. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2336
 260. Uchwały z roku 2005
  Wyświetleń: 2334
 261. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1770 O ? ul. Opolska (budowa chodnika) w miejscowości Węgry, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2329
 262. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie pierwszego etapu kompleksu rekreacyjno ? wypoczynkowego PEREGRINUS HOTEL & RESTAURACJA & BROWAR w Zawadzie
  Wyświetleń: 2322
 263. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2319
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2316
 265. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2313
 266. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2312
 267. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 2310
 268. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2301
 269. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III).
  Wyświetleń: 2296
 270. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 2288
 271. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2284
 272. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w miejscowości Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 2282
 273. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, i 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 2281
 274. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie podziału pojemności Zbiornika Wodnego Turawa w celu zwiększenia gwarancji dostaw wody do ujęcia PGE Elektrownia Opole SA w km 2,955 rzeki Mała Panew oraz zwiększenia bezp
  Wyświetleń: 2280
 275. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2275
 276. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - procesy produkcyjne kucia stali w Osowiuc
  Wyświetleń: 2272
 277. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 2271
 278. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2264
 279. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej nabudowie magistralnego rurociągu wodociągowego od miejsc. Rzędów do Stacji Wodociągowej Turawa - Marszałki
  Wyświetleń: 2264
 280. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2259
 281. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 2255
 282. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - misy olejowe Bierdzany
  Wyświetleń: 2255
 283. Świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa w roku 2014
  Wyświetleń: 2239
 284. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2234
 285. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I
  Wyświetleń: 2226
 286. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 2226
 287. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2214
 288. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2213
 289. Uchwały z roku 2006
  Wyświetleń: 2211
 290. Obwieszczenie - Zakończenie dec.Rzędów
  Wyświetleń: 2210
 291. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 2210
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2207
 293. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 2206
 294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 2204
 295. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 2203
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - misy olejowe w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2203
 297. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2201
 298. Obwieszczenie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 2200
 299. Podatki
  Wyświetleń: 2199
 300. Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany
  Wyświetleń: 2198
 301. Informacja o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu - centrum handlowe
  Wyświetleń: 2196
 302. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 2190
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2187
 304. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2184
 305. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 2181
 306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2178
 307. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: budowa uzbrojenia terenów budowlanych w obejście - rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych, zlokalizowanego w przysióku wsi Osowic Trzęsina i stacji pomiarowej
  Wyświetleń: 2176
 308. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2166
 309. Obwieszczenie o nałożeniu postanowienia
  Wyświetleń: 2165
 310. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2165
 311. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2161
 312. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - wschodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2154
 313. „Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - na potrzeby Ekopikniku – Jezioro Średnie w Turawie-19.08.2018r.„ – w formie imprezy ekologicznej
  Wyświetleń: 2148
 314. Zawiadomienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 2148
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2146
 316. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji budowie budynku usługowego-warsztatu naprawczego samochodów osobowych i ciężarowych oraz sklepu w miejsc. Zawada, przy ul. Kępskiej
  Wyświetleń: 2146
 317. Zawiadomienie o wsczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających- przebudowa części Obwodnicy Północnej- HELICAL
  Wyświetleń: 2145
 318. Regulamin Organizacyjny UG Turawa - old
  Wyświetleń: 2143
 319. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno - zachodniej obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2141
 320. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2140
 321. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 2140
 322. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2137
 323. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa stacji paliw płynnych w Bierdzanach - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 2136
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2135
 325. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i wystapieniu do organów współdziałających - przedłużenie al. Witosa - HELICAL
  Wyświetleń: 2132
 326. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 2130
 327. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2130
 328. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. przełożenie trasy odcinka drogi pow. nr 1705 O Zawada - granica woj. Dobrodzień od km 6+546,00 do km 6+905,00 w m. Turawa
  Wyświetleń: 2128
 329. Ogłoszenia o pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2126
 330. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2014 r.
  Wyświetleń: 2126
 331. Zawiadomienie -Rondo - Zawada
  Wyświetleń: 2117
 332. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2117
 333. Obwieszczenie w sprawie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 2116
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2116
 335. Akty prawa miejscowego - 2014 rok
  Wyświetleń: 2113
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2113
 337. OBWIESZCZENIE FARMUTIL HS
  Wyświetleń: 2110
 338. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 odcinek w m. Zawada km 110 + 871,33 do km 112 + 554,23
  Wyświetleń: 2110
 339. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 2106
 340. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1705 O Zawada ? Granica województwa Dobrodzień od km 6 + 905,00 w miejscowości Turawa ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 2105
 341. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 2102
 342. Obwieszczenie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 2097
 343. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2097
 344. wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2094
 345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2094
 346. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 2093
 347. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Kadłub Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 2088
 348. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu RAPORTU
  Wyświetleń: 2087
 349. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji pomiarowej na SRP Opole Centralna
  Wyświetleń: 2087
 350. Obwieszczenie Helikal
  Wyświetleń: 2085
 351. Postanowienie - studnia głębinowa w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 2081
 352. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
  Wyświetleń: 2081
 353. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2080
 354. Prognoza Oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2080
 355. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Kadłub Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2079
 356. Projekt koncepcyjny drogi rowerowej o długości ok. 16,0 km usytuowanej na obszarze gm. Turawa
  Wyświetleń: 2078
 357. Obwieszczenie w sprawie Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2075
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2071
 359. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108 + 327 w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 2068
 360. Postanowienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 2062
 361. STATUT GMINY
  Wyświetleń: 2060
 362. Uchwała Rady Gminy Turawa z 2008.09.22 w sprawie zmiany budżetu w 2008r.
  Wyświetleń: 2058
 363. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2057
 364. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Bierdzany
  Wyświetleń: 2054
 365. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2054
 366. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 2053
 367. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2053
 368. Obwieszczenie O.W Zacisze
  Wyświetleń: 2052
 369. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu elementów drzewnych specjalizującego się w produkcji dźwigarów drewnianych w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 2050
 370. Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia raportu - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 2048
 371. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?przebudowa techniczna przewodów wodociągowych ? 500 mm doprowadzających wodę do SUW Zawada do miasta Opola?
  Wyświetleń: 2046
 372. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2045
 373. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Zakrzów Turawski, gmina Turawa
  Wyświetleń: 2037
 374. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące projektu: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 2037
 375. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2027
 376. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2019
 377. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2019
 378. Zawiadomioenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2019
 379. Nabór na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2017
 380. Konkurs Sport 2018
  Wyświetleń: 2016
 381. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2015
 382. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2014
 383. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 2011
 384. Uchwały podjęte w drugim półroczu 2003 r.
  Wyświetleń: 2011
 385. deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 2006
 386. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 2004
 387. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2002
 388. Postanowienie - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 2000
 389. Przebudowa drogi bitumicznej Osowiec - Turawa
  Wyświetleń: 2000
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1996
 391. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan. Zakrzów
  Wyświetleń: 1995
 392. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew
  Wyświetleń: 1993
 393. Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2015-2018
  Wyświetleń: 1993
 394. Informacje ważne dla mieszkańców Gminy
  Wyświetleń: 1992
 395. Obwieszczenie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie
  Wyświetleń: 1990
 396. Obwieszczenie o wydanych decyzjach Farmutil
  Wyświetleń: 1987
 397. Zawiadomienie - budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w Zawadzie.
  Wyświetleń: 1987
 398. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 1986
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1986
 400. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1986
 401. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Rzędów gm. Turawa
  Wyświetleń: 1985
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1984
 403. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1983
 404. Obwieszczenie Wójta Gminydotyczące projektu: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1982
 405. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1979
 406. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS GSM nr BT 22378 w miejscowości Kotorzu Mały
  Wyświetleń: 1977
 407. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1975
 408. Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1974
 409. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1974
 410. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dot. budowy stacji pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w Węgrach
  Wyświetleń: 1974
 411. Zawiadomienie - Rozbudowa drogi bitumicznej Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1967
 412. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2015r.
  Wyświetleń: 1966
 413. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1966
 414. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1964
 415. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1964
 416. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północno zachodniej obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1956
 417. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bierdzany w gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1954
 418. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej systemu BTS- 53229 w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1951
 419. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1950
 420. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1948
 421. Decyzja - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1943
 422. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1943
 423. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 1943
 424. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry w części obszaru wsi Osowiec oznaczonego jako teren zabudowy usług i produkcji
  Wyświetleń: 1943
 425. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1942
 426. Postanowienie - Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1942
 427. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1941
 428. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014
  Wyświetleń: 1940
 429. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina
  Wyświetleń: 1935
 430. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1933
 431. Uchwały z roku 2004
  Wyświetleń: 1933
 432. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1932
 433. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 1931
 434. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1926
 435. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1925
 436. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni pojazdów oraz stanowiska wymiany opon samochodowych na dz.nr 465 i 466, w Zawadzie
  Wyświetleń: 1924
 437. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany
  Wyświetleń: 1923
 438. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 1921
 439. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1919
 440. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Zakrzów Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 1919
 441. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)”
  Wyświetleń: 1919
 442. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kadłub Turawski gm. Turawa
  Wyświetleń: 1916
 443. Postanowienie
  Wyświetleń: 1915
 444. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1913
 445. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1911
 446. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1911
 447. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1910
 448. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1909
 449. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1903
 450. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1903
 451. Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1900
 452. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1899
 453. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 1897
 454. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Bierdzany
  Wyświetleń: 1897
 455. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Zakrzów Turawski, gm. Turawa
  Wyświetleń: 1896
 456. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 1894
 457. Konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1893
 458. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1892
 459. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1891
 460. Konkurs Kroszonkarski
  Wyświetleń: 1891
 461. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1891
 462. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1889
 463. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1887
 464. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1883
 465. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1883
 466. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1882
 467. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na działce nr 2112/ 302 obręb Kotórz Mały.
  Wyświetleń: 1882
 468. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Rzędów, gm. Turawa
  Wyświetleń: 1880
 469. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1878
 470. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - NIEAKTUALNE
  Wyświetleń: 1878
 471. Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środ dla przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zakup linii browarniczej? w Zawadzie na działce nr 214/79 k.m. 9 obręb Zawada.
  Wyświetleń: 1878
 472. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa,uchwalonego uchwałą nr XXIX/236/2005 Rady Gminy Turawa z dnia 25.11.2005
  Wyświetleń: 1876
 473. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1875
 474. Zawiadomienie Dom Opieki Całodobowej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1874
 475. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 1871
 476. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1870
 477. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym usytuowanym w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap IV)
  Wyświetleń: 1868
 478. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego na dz. nr 527/107, w miejscowości Węgry gm. Turawa
  Wyświetleń: 1867
 479. Obwieszczenie - Zakończenie dec. kan.Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1866
 480. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1865
 481. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1863
 482. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1862
 483. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płd-wsch obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1862
 484. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1861
 485. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa Kanału Fabrycznego w Osowcu
  Wyświetleń: 1861
 486. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1860
 487. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1859
 488. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1858
 489. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwest. Budowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obsługującą strefę komercyjną
  Wyświetleń: 1857
 490. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1856
 491. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1855
 492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1854
 493. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarno ciśnieniowej wsi Rzędów, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1853
 494. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turawa wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 1853
 495. Konsultacje społeczne - projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017
  Wyświetleń: 1851
 496. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1849
 497. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Turawie
  Wyświetleń: 1848
 498. Obwieszczenie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
  Wyświetleń: 1847
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Bierdzany gm. Turawa
  Wyświetleń: 1847
 500. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1846
 501. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego.
  Wyświetleń: 1844
 502. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1838
 503. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1835
 504. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1835
 505. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1834
 506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Opolskiej, Szkolnej i Laskowskiej w miejscowości Bierdzany.
  Wyświetleń: 1834
 507. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1834
 508. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2014/2015
  Wyświetleń: 1831
 509. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1830
 510. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1829
 511. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130 (etap II)
  Wyświetleń: 1829
 512. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)
  Wyświetleń: 1827
 513. Postanowienie - stacja paliw Bierdzany
  Wyświetleń: 1827
 514. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2014/2015 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1827
 515. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1826
 516. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1826
 517. rok 2012
  Wyświetleń: 1826
 518. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1825
 519. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1825
 520. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1822
 521. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 1815
 522. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1815
 523. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1813
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew.
  Wyświetleń: 1811
 525. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1811
 526. Obwieszczenie Starosty Powiatu Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z Obwodnicą Północną wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej-drogi krajowej nr 46, 94.
  Wyświetleń: 1810
 527. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1806
 528. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa w celu modernizacji pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 1805
 529. Pierwsze oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1801
 530. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 1800
 531. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 1800
 532. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 1800
 533. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1799
 534. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1799
 535. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1798
 536. wniosek o udostępnienie danych
  Wyświetleń: 1798
 537. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Ligota Turawska gm. Turawa
  Wyświetleń: 1798
 538. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1796
 539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej w miejscowości Turawa dz. nr 502,501/5,531,526/1,522/1 ulica Rzeczna, gm. Turawa
  Wyświetleń: 1796
 540. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1795
 541. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia p.n. Rewitalizację zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa, gm. Turawa.
  Wyświetleń: 1795
 542. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z 2013
  Wyświetleń: 1795
 543. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 1794
 544. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 1794
 545. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 1793
 546. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 1792
 547. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1792
 548. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 1791
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1791
 550. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej dz. nr 9 i 177 ulica Brzozowa, w miejscowości Turawa–Marszałki
  Wyświetleń: 1790
 551. Akty prawa miejscowego - 2015 rok
  Wyświetleń: 1787
 552. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1784
 553. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1783
 554. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie.
  Wyświetleń: 1778
 555. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 1777
 556. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1777
 557. zarzadzenia kierownik 2014
  Wyświetleń: 1776
 558. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1775
 559. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap III)
  Wyświetleń: 1774
 560. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1774
 561. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1774
 562. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap II)
  Wyświetleń: 1772
 563. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1770
 564. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1770
 565. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1769
 566. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1769
 567. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1769
 568. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2015/2016 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1768
 569. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1767
 570. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1767
 571. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1765
 572. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1764
 573. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1764
 574. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1764
 575. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1763
 576. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1763
 577. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1762
 578. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1760
 579. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1760
 580. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1759
 581. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg)
  Wyświetleń: 1758
 582. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1758
 583. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. płn-zach. obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1758
 584. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2015 rok
  Wyświetleń: 1756
 585. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap II)”
  Wyświetleń: 1753
 586. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - HELICAL Retail Park Turawa
  Wyświetleń: 1753
 587. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1750
 588. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2016 rok
  Wyświetleń: 1749
 589. decyzja środowiskowa- procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1748
 590. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1748
 591. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1747
 592. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1744
 593. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1744
 594. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1744
 595. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1743
 596. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1742
 597. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry, w części obszaru wsi Osowiec
  Wyświetleń: 1742
 598. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1742
 599. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa - AKTUALNE
  Wyświetleń: 1740
 600. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1739
 601. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1737
 602. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1736
 603. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 1736
 604. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1736
 605. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1735
 606. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do druku i druk książki Księga historii Ziemi Turawskiej wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  Wyświetleń: 1735
 607. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osowiec i Węgry
  Wyświetleń: 1731
 608. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 1730
 609. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2013r.
  Wyświetleń: 1730
 610. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo-widowiskowa.
  Wyświetleń: 1728
 611. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1727
 612. podanie o odpis aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1727
 613. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1727
 614. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1724
 615. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 1723
 616. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1723
 617. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 1723
 618. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1723
 619. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 1722
 620. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie.
  Wyświetleń: 1720
 621. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap III)
  Wyświetleń: 1720
 622. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1717
 623. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1717
 624. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Turawa w 2007 roku
  Wyświetleń: 1714
 625. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1713
 626. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1713
 627. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 1712
 628. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1711
 629. Akty prawa miejscowego - 2016 rok
  Wyświetleń: 1709
 630. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 1709
 631. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1709
 632. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1707
 633. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap)
  Wyświetleń: 1707
 634. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1706
 635. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK
  Wyświetleń: 1704
 636. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1703
 637. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1702
 638. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części) II przetarg
  Wyświetleń: 1702
 639. Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1702
 640. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1702
 641. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 1702
 642. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1701
 643. Zarządzenia Wojta Gminy Turawa dotyczace zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1701
 644. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1695
 645. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie
  Wyświetleń: 1693
 646. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1693
 647. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1693
 648. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1691
 649. DOTACJE 2011 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1688
 650. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1688
 651. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej (bocznej) w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1688
 652. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1688
 653. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1684
 654. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1683
 655. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1683
 656. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1682
 657. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1681
 658. wniosek o wycięcie drzewa
  Wyświetleń: 1681
 659. Decyzja - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu hotelowego na ośrodek rehabilitacji w Turawie
  Wyświetleń: 1679
 660. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I) (II przetarg)
  Wyświetleń: 1679
 661. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego wsi Kotórz Mały i części miejscowości Węgry przy ulicy Węgierskiej”
  Wyświetleń: 1679
 662. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1678
 663. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1674
 664. DOTACJE 2012 - POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1674
 665. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa (II przetarg)
  Wyświetleń: 1674
 666. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1674
 667. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1672
 668. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1670
 669. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1669
 670. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O,dz. Nr 1 k.m.7 i 48 k.m.5
  Wyświetleń: 1669
 671. Obiewszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1669
 672. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1668
 673. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w sezonie wiosenno – letnim 2013, 2014 i 2015 na terenie Gminy Turawa - spoinowanie
  Wyświetleń: 1667
 674. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1664
 675. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej w Turawie.
  Wyświetleń: 1660
 676. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1660
 677. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1659
 678. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont zewnętrznych ścian budynku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
  Wyświetleń: 1658
 679. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1656
 680. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1655
 681. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1655
 682. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1653
 683. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1653
 684. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1653
 685. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1652
 686. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1651
 687. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1651
 688. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 1650
 689. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w miejscowości Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w miejscowości Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1650
 690. Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2015r.
  Wyświetleń: 1650
 691. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1649
 692. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1649
 693. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - poprzednie lata
  Wyświetleń: 1648
 694. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1646
 695. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1645
 696. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1645
 697. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1644
 698. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku w m.Zawada km 110+871,33 - 112+554,23
  Wyświetleń: 1643
 699. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013
  Wyświetleń: 1643
 700. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1641
 701. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo - mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1641
 702. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1641
 703. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1638
 704. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1635
 705. Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi -2016r.
  Wyświetleń: 1631
 706. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji zbiornika Turawa na rzece Mała Panew na działkach 1/12, 1/5, 1/3 obręb Turawa gm. Turawa
  Wyświetleń: 1629
 707. Oświadczenia złożone przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 1628
 708. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1627
 709. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1626
 710. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1625
 711. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1624
 712. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1622
 713. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1621
 714. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1619
 715. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1619
 716. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1619
 717. Modernizacja ul. Pływackiej, Jezioro Duże - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 1617
 718. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1617
 719. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1615
 720. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową.
  Wyświetleń: 1615
 721. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 1614
 722. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmioyem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1614
 723. Protokoły Rady Gminy Turawa 2002-2006
  Wyświetleń: 1614
 724. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1614
 725. Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1614
 726. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa WIK Turawa Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1614
 727. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Srebrnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O w miejscowości Osowiec - Trzęsina
  Wyświetleń: 1613
 728. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1613
 729. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 1612
 730. wniosek o opinię do wstępnego projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1612
 731. Dokumenty przetargowe dla postępowania poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1610
 732. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1610
 733. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O.
  Wyświetleń: 1609
 734. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1608
 735. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1607
 736. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1606
 737. I pisemny przetarg niograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i części działki nr 1/232
  Wyświetleń: 1605
 738. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1605
 739. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych
  Wyświetleń: 1602
 740. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1602
 741. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1599
 742. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynków socjalnych boiska sportowego dz. Nr 2326/282 przy ul. Boiskowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1599
 743. Opracowanie dokumentacji projektowej turystyczno - rekreacyjnego zagospodarowania terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - etap III
  Wyświetleń: 1599
 744. Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu - 2015r.
  Wyświetleń: 1598
 745. Dokumenty przetargowe dla postępowania powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1596
 746. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1596
 747. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1594
 748. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012 (II przetarg))
  Wyświetleń: 1592
 749. DOTACJE 2012 - SPORT
  Wyświetleń: 1592
 750. OGŁOSZENIE W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI
  Wyświetleń: 1592
 751. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1591
 752. Ogłoszenie o zawarciu umowy o zamówienie publiczne, której przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Słonecznej, Zielonej i Kwiatowej w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1591
 753. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1590
 754. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1588
 755. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1588
 756. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1588
 757. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1588
 758. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Osiedle (boczna) w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1586
 759. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa.
  Wyświetleń: 1586
 760. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1586
 761. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1585
 762. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1585
 763. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1584
 764. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1583
 765. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Młyńskiej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1583
 766. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1582
 767. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji:Sala sportowo-widowisk
  Wyświetleń: 1581
 768. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1580
 769. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1580
 770. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:Dostawa i wymiana grzejników oraz drzwi przeciwpożarowych i hydrantów wewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Turawie (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1579
 771. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych
  Wyświetleń: 1579
 772. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1578
 773. KONKURS SPORT 2010
  Wyświetleń: 1578
 774. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1577
 775. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1575
 776. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obrzeża jezior turawskich, gminy Turawa.
  Wyświetleń: 1573
 777. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO w sprawie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1572
 778. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1570
 779. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1570
 780. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2013/2014.
  Wyświetleń: 1570
 781. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1570
 782. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa (drugi przetarg).
  Wyświetleń: 1567
 783. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1567
 784. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1566
 785. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1566
 786. Oferta konkursowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 1563
 787. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulica Polna i ulica Młyńska w miejscowości Osowiec, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1562
 788. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1561
 789. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku w miejscowośsci Zawada
  Wyświetleń: 1560
 790. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie - Przywrócenie turystyczno - gospodarczej roli Jeziora Średniego
  Wyświetleń: 1559
 791. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1558
 792. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1555
 793. wniosek młodociany pracownik
  Wyświetleń: 1553
 794. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1553
 795. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1552
 796. KONKURS NA DOTACJE: POMOC SPOŁECZNA 2010
  Wyświetleń: 1551
 797. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1551
 798. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1549
 799. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1549
 800. Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1549
 801. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1549
 802. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  Wyświetleń: 1547
 803. Dokumenty przetargowe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1546
 804. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 1546
 805. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WIK Turawa Spółka z o.o
  Wyświetleń: 1546
 806. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Gminy w Turawie oraz w budynku biurowo-mieszkalnym w Kotorzu Małym.
  Wyświetleń: 1546
 807. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1545
 808. Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych i komercyjnych wsi Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1544
 809. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1542
 810. KONKURS SPORT 2011
  Wyświetleń: 1541
 811. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1541
 812. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1540
 813. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr I oraz zadanie częściowe nr III
  Wyświetleń: 1539
 814. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 1538
 815. Zawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Węgry
  Wyświetleń: 1537
 816. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA w sprawie udostępnienia Opracowania Ekofizjograficznego w związku z uchwałą Rady Gminy Turawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada
  Wyświetleń: 1536
 817. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1535
 818. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie-Marszałkach
  Wyświetleń: 1535
 819. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1533
 820. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w miejscowości Węgry, Osowiec i przysiółku Trzęsina - Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1532
 821. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1530
 822. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1530
 823. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 1530
 824. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1529
 825. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1526
 826. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1522
 827. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1520
 828. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1518
 829. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro,którego przedmiotem jest: Zakup samochodu strażackiego do OSP Zawada
  Wyświetleń: 1517
 830. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1514
 831. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej
  Wyświetleń: 1513
 832. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z niezbędną infrastrukturą przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
  Wyświetleń: 1512
 833. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Brzegowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1511
 834. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap III) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1510
 835. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1508
 836. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1506
 837. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1506
 838. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski (II przetarg)
  Wyświetleń: 1506
 839. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1505
 840. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1504
 841. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1504
 842. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont poddasza: stropu, więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130
  Wyświetleń: 1504
 843. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1503
 844. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2015 roku
  Wyświetleń: 1503
 845. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1502
 846. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 60 000 euro na: Modernizacja stadionu sportowego w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1502
 847. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części) - zadanie częściowe nr II
  Wyświetleń: 1502
 848. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1500
 849. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1498
 850. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Naprawa cząstkowa jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1497
 851. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku mieszkalno - gospodarczego w Węgrach k/Opola, ul. Szkolna 42, dz. nr 130. (etap II)
  Wyświetleń: 1497
 852. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno ? Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1496
 853. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych 2008/II
  Wyświetleń: 1494
 854. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dostawa opału do jednostek komunalnych Gminy Turawa w drugiej połowie sezonu grzewczego 2007/2008 (w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku)
  Wyświetleń: 1494
 855. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1492
 856. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap).
  Wyświetleń: 1491
 857. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1491
 858. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1490
 859. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Wyzwolenia wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1705 O w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1489
 860. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Węgry, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1487
 861. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi – ul. Dobrodzieńskiej – Polnej w miejscowości Ligota Turawska
  Wyświetleń: 1486
 862. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2015/2016
  Wyświetleń: 1485
 863. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 1485
 864. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.
  Wyświetleń: 1485
 865. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kępska odcinek I (A-B) w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1484
 866. Nabór wniosków na usuwanie azbestu - 2016r.
  Wyświetleń: 1482
 867. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1480
 868. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie (etap I)
  Wyświetleń: 1478
 869. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1478
 870. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont bieżni wokół boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1478
 871. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie I-etapu remontu i modernizacji budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c , dz. nr 124/14
  Wyświetleń: 1476
 872. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1475
 873. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejścia zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1475
 874. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1472
 875. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TURAWA.
  Wyświetleń: 1469
 876. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1467
 877. Protokoły Rady Gminy Turawa 2010-2014
  Wyświetleń: 1467
 878. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1466
 879. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1464
 880. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1462
 881. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1461
 882. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1460
 883. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1460
 884. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1458
 885. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O.
  Wyświetleń: 1457
 886. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie stacji leczenia i opieki
  Wyświetleń: 1456
 887. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna (etap I) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1456
 888. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1455
 889. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 (II przetarg)
  Wyświetleń: 1455
 890. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1452
 891. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 - zadanie częściowe nr II.
  Wyświetleń: 1452
 892. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulica Stawowa w miejscowości Kotórz Wielki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1452
 893. oferta konkursowa na działalność sportową w 2008 r.
  Wyświetleń: 1451
 894. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1449
 895. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadania częściowego nr IV – Remont i budowa (etap I) drogi wewnętrznej ul. Polnej w m. Ligota Turawska w przetargu na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1448
 896. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bierdzany, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1448
 897. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1447
 898. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę część działki nr 1/680
  Wyświetleń: 1444
 899. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest:Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1443
 900. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1440
 901. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1439
 902. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1439
 903. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1438
 904. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Zawadzie o pomieszczenia zaplecza kuchennego (etap I)
  Wyświetleń: 1436
 905. Protokoły Rady Gminy Turawa 2006-2010
  Wyświetleń: 1435
 906. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1433
 907. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1432
 908. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1430
 909. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ? ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1429
 910. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Kolejowa w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705O
  Wyświetleń: 1427
 911. OBIWESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Gosławice - Zawada obręb Zawada gmina Turawa
  Wyświetleń: 1424
 912. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa,obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 1424
 913. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Rzędowie
  Wyświetleń: 1423
 914. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zmiana konstrukcji dachu na budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgry, ul. Opolska 14 a, dz. Nr 678/128 k.m. 2
  Wyświetleń: 1422
 915. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 11.04.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa”
  Wyświetleń: 1417
 916. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1417
 917. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Ocieplenie budynku oraz montaż wentylacji napowietrzającej w budynku Publicznego Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 1415
 918. „Wykonanie i dostarczenie gadżetów edukacyjnych ze znakowaniem na potrzeby działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami”
  Wyświetleń: 1414
 919. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dobrodzieńska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1414
 920. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia drogowego - ulicy Milenijnej, 700-lecia, Leśnej i Pogodnej w miejscowości Węgry, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1414
 921. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3.
  Wyświetleń: 1411
 922. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi wewnętrznej ulicy Bukowej (etap I) w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 1411
 923. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Opolu i Ozimku w roku szkolnym 2014/2015 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 1411
 924. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2010/2011.
  Wyświetleń: 1409
 925. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyy
  Wyświetleń: 1409
 926. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Krótka w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 1406
 927. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1406
 928. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1405
 929. zgłoszenie młodocianego
  Wyświetleń: 1405
 930. Dokumenty przetargowe dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1403
 931. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1398
 932. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów szkół i przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 1396
 933. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remonty i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na cztery części)
  Wyświetleń: 1395
 934. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1706 O.
  Wyświetleń: 1393
 935. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1391
 936. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Zielona w miejscowości Osowiec, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O
  Wyświetleń: 1391
 937. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1389
 938. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1389
 939. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1383
 940. Dokumenty przetargowe postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:Przebudowa i remont kapitalny dachu oraz odnowa elewacji frontowej budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)II przetarg
  Wyświetleń: 1381
 941. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej -ulica Kępska (II etap) w miejscowości Zawada, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1379
 942. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/536 i część działki nr 1/232
  Wyświetleń: 1378
 943. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Klonowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1377
 944. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1376
 945. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy 700-lecia w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1376
 946. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2011/2012.
  Wyświetleń: 1373
 947. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Nowa w miejscowości Zawada, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1372
 948. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1368
 949. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Dworska w miejscowości Ligota Turawska, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1368
 950. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Remont budynku Przychodni Zdrowia w Osowcu, przy ul. Oleskiej 4, na działce nr 759/177.
  Wyświetleń: 1368
 951. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2016/2017 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 1367
 952. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanrj położonej nad Jeziorem Dużym w Turawie.
  Wyświetleń: 1364
 953. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Kotorzu Małym przy ul. Boiskowej 1, Gmina Turawa
  Wyświetleń: 1363
 954. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: emont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1361
 955. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1361
 956. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Zawada wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 45, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1359
 957. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1357
 958. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Kotórz Wielki, dz. Nr 108 k.m. 7 i 82/42 k.m. 3
  Wyświetleń: 1355
 959. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Zielonej w miejscowości Kotórz Wielki wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1726 O, dz. Nr 1 k.m. 7 i 48 k.m. 5
  Wyświetleń: 1355
 960. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1353
 961. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Naprawy cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Turawa w 2012 r.
  Wyświetleń: 1349
 962. Przetarg nieograniczony na: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowani ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 1349
 963. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Osiedle wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1770 O w miejscowości Węgry (II przetarg)
  Wyświetleń: 1348
 964. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 1346
 965. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1346
 966. Dokumenty przetargowe dla postępowania na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1345
 967. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa ? wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1342
 968. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1341
 969. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1339
 970. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa - wymiana sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Turawa - Marszałki, gmina Turawa.
  Wyświetleń: 1339
 971. Postanowienie - myjnia samochodowa w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1338
 972. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1330
 973. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego w 2015 roku
  Wyświetleń: 1330
 974. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008/2009 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1330
 975. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, gruntowych na terenie Gminy Turawa w 2012r.
  Wyświetleń: 1329
 976. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest:Remont drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1329
 977. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1328
 978. Nabór na stanowisko kasjerka
  Wyświetleń: 1327
 979. Treść nagłówka podstrony w BIP
  Wyświetleń: 1323
 980. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1323
 981. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Polna w miejscowości Kotórz Mały, gmina Turawa wraz z włączeniami do dróg powiatowych nr 1705O i nr 1706O
  Wyświetleń: 1319
 982. Konkurs Opieka 2018
  Wyświetleń: 1318
 983. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1315
 984. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1313
 985. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1312
 986. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2012/2013.
  Wyświetleń: 1312
 987. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu na: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2006/2007
  Wyświetleń: 1311
 988. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1310
 989. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulica Szkolna w miejscowości Zakrzów Turawski, gmina Turawa wraz z włączeniem do drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1309
 990. Dokumenty przetargowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1305
 991. Zawiadomienie o wyborze oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej – ulica Stawowa (etap II) w miejscowości Bierdzany, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1304
 992. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1303
 993. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, gmina Turawa - II ZAPYTANIE
  Wyświetleń: 1301
 994. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010.
  Wyświetleń: 1296
 995. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na obejście zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowca kanalizacją sanitarną ciśnieniową
  Wyświetleń: 1293
 996. Remont drogi wewnętrznej ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1292
 997. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru WSI TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1289
 998. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 1281
 999. Dokumenty przetargowe dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1279
 1000. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1276
 1001. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w miejscowości Osowiec
  Wyświetleń: 1276
 1002. Nabór na stanowisko Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Wyświetleń: 1274
 1003. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1266
 1004. Unieważnienia postępowań z 2012 r.
  Wyświetleń: 1265
 1005. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2009 r.
  Wyświetleń: 1263
 1006. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/236
  Wyświetleń: 1261
 1007. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1257
 1008. Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1257
 1009. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds obsługi finansowej
  Wyświetleń: 1256
 1010. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2008/2009.
  Wyświetleń: 1255
 1011. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 w Gminie Turawa
  Wyświetleń: 1248
 1012. Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Planowania i Finansów
  Wyświetleń: 1238
 1013. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Poliwodzkiej w miejscowości Kadłub Turawski i ul. Leśnej w miejscowości Zakrzów Turawski (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1233
 1014. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 1225
 1015. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2016 roku
  Wyświetleń: 1221
 1016. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1219
 1017. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Turawa (z podziałem na sześć części)
  Wyświetleń: 1214
 1018. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remonty dróg gminnych – ulic Klonowej i Bukowej w m. Turawa – Marszałki oraz Wiosennej i Pogodnej w m. Kotórz Mały (z podziałem na dwie części) - dotyczy części nr I i nr II
  Wyświetleń: 1212
 1019. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI obszaru wsi TURAWA, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1210
 1020. Decyzja środowiskowa
  Wyświetleń: 1207
 1021. Ogłoszenie osoba na czas zastępstwa za inspektora ds zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1207
 1022. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1202
 1023. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1202
 1024. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2014/2015 wraz z najmem autobusu szkolnego - Zadanie częściowe nr I
  Wyświetleń: 1201
 1025. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1199
 1026. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1195
 1027. Obwieszczenie Wójta Gminy - kanał Osowiec
  Wyświetleń: 1192
 1028. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1192
 1029. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1187
 1030. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1185
 1031. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Sala sportowo - widowiskowa
  Wyświetleń: 1182
 1032. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dróg rowerowych i tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Turawa na podstawie opracowanej koncepcji (z podziałem na trzy zadania częściowe)
  Wyświetleń: 1178
 1033. Baterie fotowoltaiczne w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1170
 1034. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Przygotowanie do druku i druk książki „Księga historii Ziemi Turawskiej” wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 1169
 1035. Obwieszczenie Wójta Gminy - procesy produkcyjne kucia stali w Osowcu
  Wyświetleń: 1144
 1036. Nabór na stanowisko podinspektora ds odpisów USC
  Wyświetleń: 1140
 1037. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Przebudowa i remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dębowej wraz z remontem nawierzchni zjazdu z drogi krajowej nr 45 w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 1138
 1038. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1137
 1039. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2008 r.
  Wyświetleń: 1135
 1040. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie.
  Wyświetleń: 1125
 1041. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2015/2016 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1125
 1042. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds budownictwa i infrastruktury
  Wyświetleń: 1123
 1043. Unieważnienie postępowań z 2016r.
  Wyświetleń: 1123
 1044. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2012/2013.
  Wyświetleń: 1115
 1045. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli, zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1114
 1046. BUDŻET 2017
  Wyświetleń: 1112
 1047. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1112
 1048. Unieważnienia postępowań z 2011 r.
  Wyświetleń: 1110
 1049. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2007 r.
  Wyświetleń: 1110
 1050. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych w latach 2016, 2017 i 2018 na terenie Gminy Turawa (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1109
 1051. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na: Remont dróg gminnych - ulicy Pod Borem w miejscowości Kotórz Mały oraz drogi bocznej od ulicy Dworcowej (Osiedle) w miejscowości Osowiec (z podziałem na dwie części)
  Wyświetleń: 1105
 1052. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2006r.
  Wyświetleń: 1103
 1053. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1099
 1054. Obwieszczenie Wójta Gminy - przebudowa myjni w Bierdzanach
  Wyświetleń: 1090
 1055. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remonty dróg gminnych na terenie gminy Turawa w 2016 roku (z podziałem na trzy części)
  Wyświetleń: 1079
 1056. Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1076
 1057. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa energii elektrycznej w 2017 roku na potrzeby Gminy Turawa, zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1071
 1058. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 1069
 1059. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2012 r.
  Wyświetleń: 1068
 1060. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 68/238
  Wyświetleń: 1066
 1061. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1060
 1062. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Rzędowie nad Jeziorem Turawskim
  Wyświetleń: 1058
 1063. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2010 r.
  Wyświetleń: 1051
 1064. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego OBRZEŻA JEZIOR TURAWSKICH
  Wyświetleń: 1048
 1065. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1047
 1066. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w 2017 roku
  Wyświetleń: 1037
 1067. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2011 r.
  Wyświetleń: 1031
 1068. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1029
 1069. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 1026
 1070. Unieważnienia postępowań z 2010 r.
  Wyświetleń: 1026
 1071. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1026
 1072. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2016/2017.
  Wyświetleń: 1020
 1073. Nabór na stanowisko podinspektor ds gospodarki leśnej
  Wyświetleń: 1018
 1074. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1012
 1075. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2017 rok
  Wyświetleń: 1006
 1076. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2013/2014 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych.
  Wyświetleń: 991
 1077. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 989
 1078. Decyzja - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 986
 1079. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 981
 1080. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 974
 1081. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 956
 1082. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 943
 1083. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 936
 1084. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 932
 1085. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2016/2017 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 929
 1086. Zawiadomienie o wyborze oferty: Budowa kanalizacji deszczowej Ø 600 odwodnienia drogi powiatowej nr 1770 O - ul. Opolskiej w m. Węgry, gm. Turawa kanałem deszczowym zlokalizowanym na odcinku od skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Szkolną do rzeki Mała Panew
  Wyświetleń: 926
 1087. Akty prawa miejscowego - 2017 rok
  Wyświetleń: 916
 1088. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 (II PRZETARG)
  Wyświetleń: 916
 1089. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Turawie
  Wyświetleń: 915
 1090. Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Programu opieki nad zwierzętami - 2017r.
  Wyświetleń: 913
 1091. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2017 roku z podziałem na dwie części: boczne od ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska i ul. Bukowa w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 912
 1092. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 906
 1093. Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji
  Wyświetleń: 906
 1094. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE GMINY TURAWA
  Wyświetleń: 905
 1095. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47
  Wyświetleń: 904
 1096. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 902
 1097. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 891
 1098. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest: Zakup energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 889
 1099. Postanowienie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 888
 1100. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 885
 1101. Postanowienie - remont kanału w Osowcu
  Wyświetleń: 876
 1102. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 867
 1103. Postanowienie - stacja paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 865
 1104. Warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 865
 1105. Zapytanie ofertowe na obsługę prawną
  Wyświetleń: 862
 1106. Ważna informacja dla posiadaczy kart płatniczych
  Wyświetleń: 845
 1107. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany II przetarg
  Wyświetleń: 843
 1108. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 842
 1109. Protokoół z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 829
 1110. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Turawie obejmujących Jezioro Małe oraz tereny przyległe
  Wyświetleń: 813
 1111. Nabór na czas zastępstwa za kierownika USC
  Wyświetleń: 807
 1112. Obwieszczenie - warsztat samochodowy w Bierdzanach
  Wyświetleń: 799
 1113. Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Kotórz Mały i ulicy Opolskiej (bocznej) w miejscowości Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 799
 1114. Remont ulicy Kościelnej w miejscowości Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 783
 1115. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 746
 1116. Petycje
  Wyświetleń: 739
 1117. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 738
 1118. Spis inwentaryzacyjny
  Wyświetleń: 738
 1119. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 735
 1120. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 732
 1121. Remont ulicy Bukowej w miejscowości Turawa
  Wyświetleń: 729
 1122. Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 725
 1123. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 724
 1124. Zmiana decyzji środowiskowej - oczyszczalnia ścieków Kotórz Mały
  Wyświetleń: 724
 1125. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa
  Wyświetleń: 720
 1126. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 719
 1127. Unieważnienie postępowań z 2017r.
  Wyświetleń: 715
 1128. Odwodnienie placu przy przedszkolu w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 712
 1129. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 711
 1130. Remont ulicy Polnej i Wiejskiej w miejscowości Rzędów
  Wyświetleń: 711
 1131. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2017, 2018, 2019 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa
  Wyświetleń: 696
 1132. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 694
 1133. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 694
 1134. I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 68/222
  Wyświetleń: 686
 1135. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa, gmina Turawa
  Wyświetleń: 682
 1136. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry - II przetarg
  Wyświetleń: 675
 1137. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 674
 1138. Zapytanie ofertowe - usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 660
 1139. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 656
 1140. Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 650
 1141. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 647
 1142. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie - Etap III
  Wyświetleń: 641
 1143. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w 2017/2018 z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 640
 1144. Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 628
 1145. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/680
  Wyświetleń: 623
 1146. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Turawie
  Wyświetleń: 610
 1147. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 609
 1148. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w Gminie Turawa (z podziałem na 6 części)
  Wyświetleń: 608
 1149. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2017/2018 wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 590
 1150. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działek 1/711 i 1/381
  Wyświetleń: 575
 1151. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o przystąpieniu do opracowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"
  Wyświetleń: 572
 1152. Remont ulicy Nadleśnej w miejscowości Bierdzany
  Wyświetleń: 570
 1153. Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)
  Wyświetleń: 569
 1154. Zarządzenia Wójta - 2018 rok
  Wyświetleń: 542
 1155. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Turawie
  Wyświetleń: 535
 1156. Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2018 rok
  Wyświetleń: 534
 1157. Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej w miejscowości Węgry (działka: 126, Etap I)
  Wyświetleń: 533
 1158. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 513
 1159. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 508
 1160. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
  Wyświetleń: 505
 1161. Wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2017
  Wyświetleń: 474
 1162. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2018 r.
  Wyświetleń: 453
 1163. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 451
 1164. Budowa obory w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 437
 1165. Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Turawie w sezonie grzewczym 2017/2018
  Wyświetleń: 391
 1166. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami na 2018r.
  Wyświetleń: 387
 1167. Akty prawa miejscowego - 2018 rok
  Wyświetleń: 367
 1168. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 359
 1169. Unieważnienie postępowań z 2018 roku
  Wyświetleń: 341
 1170. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 325
 1171. Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie - II przetarg
  Wyświetleń: 287
 1172. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 277
 1173. Remont ul.Kolanowskiej w Zawadzie
  Wyświetleń: 270
 1174. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 248
 1175. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
  Wyświetleń: 245
 1176. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim
  Wyświetleń: 235
 1177. Zawiadomienie Wójta Gminy Turawa dot. naboru wniosków na usuwanie azbestu w 2018r.
  Wyświetleń: 231
 1178. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - II przetarg
  Wyświetleń: 228
 1179. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 210
 1180. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 202
 1181. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. Świadczeń wychowawczych i rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 200
 1182. Asfaltowanie ulicy Ogrodowej w Kotorzu Małym
  Wyświetleń: 186
 1183. Modernizacja ul. Kościelnej w Zakrzowie Turawskim - III przetarg
  Wyświetleń: 179
 1184. Modernizacja ul. Leśnej w Kadłubie Turawskim
  Wyświetleń: 173
 1185. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
  Wyświetleń: 155
 1186. Remonty dróg gminnych w 2018 roku Część I Asfaltowanie ul. Ogrodowej w Kotorzu Małym Część II Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie Część III Remont ul. Polnej w Kotorzu Wielkim Część IV Asfaltowanie bocznej od ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim
  Wyświetleń: 140
 1187. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I, przetarg II
  Wyświetleń: 133
 1188. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa w 2018 roku
  Wyświetleń: 121
 1189. Projekt edukacyjny – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu
  Wyświetleń: 99
 1190. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TURAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.
  Wyświetleń: 97
 1191. Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa w roku 2018/2019 z obiektów gminnych i terenów rekraacyjnych Jezior Turawskich
  Wyświetleń: 96
 1192. Budżet 2018
  Wyświetleń: 87
 1193. testowy nagówek treści publikacji
  Wyświetleń: 86
 1194. Budowa obory w miejscowości Chrząstowice
  Wyświetleń: 74
 1195. Modernizacja ul. Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - Etap I
  Wyświetleń: 73
 1196. Nabór na stanowisko Opiekun w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie
  Wyświetleń: 68
 1197. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 58
 1198. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 17 maja 2018r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 56
 1199. Oświadczenia radnych za 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1200. Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o rozpoczęciu konsultacji spoełcznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Turawa na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 34
Metryczka
 • wytworzono:
  13-07-2012
  przez: Stanisława Brzozowska
 • opublikowano:
  13-07-2012 10:36
  przez: Stanisława Brzozowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 10240
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×