Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych położonych w Turawie – stanowiącej własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu.

 

 

Lp.

Nr działki

k.m.

Pow. terenu

w m2

Położenie działki w terenie

Opis nieruchomości

Okres umowy

minimalna

wysokość czynszu rocznie

[netto]

Sposób aktualizacji wysokości czynszu

       dzierżawnego

1.

część

działki  nr

1/726

7

70

Turawa- Jezioro Średnie

a) część działki niezabudowanej, zlokalizowanej przy                 J. Średnim

 

Od dnia rozstrzygnięcia przetargu na okres do 3 lat

 

7 800,00 zł

coroczna rewaloryzacja o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług.

 

 

 

Przeznaczenie w planie:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2008 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanej działki jest jako teren usług sportu i rekreacji.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ustala się na okres 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.    

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2020
  przez: Ryszard Kern
 • opublikowano:
  13-01-2020 10:49
  przez: Ryszard Kern
 • zmodyfikowano:
  13-01-2020 10:54
  przez: Ryszard Kern
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 328
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001