Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada - Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada przez Kotórz Mały i Turawę oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O

PDFInformacja o wyborze oferty - dokumentacja projektowa ścieżki.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych - dokumentacja projektowa ścieżki.pdf

PDFwezwanie oferta dodatkowa - dokumentacja projektowa ścieżki cz. II.pdf

DOCformularz oferty dodatkowej.doc

 

PDFInformacja z otwarcia ofert - dokumentacja projektowa ścieżki.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ dokumentacja projektowa.pdf

PDFZałącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienie.pdf

DOCZałącznik nr 2 do siwz - wzór formularza ofertowego.doc

DOCXZałącznik nr 3 do siwz - wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do siwz - wzór oswiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 5 do siwz - wzór wykazu usług.docx

DOCXZałącznik nr 6 do siwz - wykaz osób.docx

DOCZałącznik nr 7 do siwz - Zobowiązanie innych podmiotów.doc

DOCZałącznik nr 8 do siwz - Grupa Kapitałowa.doc

PDFczęść III SIWZ- Wzór Umowy-1.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2020
  przez: Aleksandra Kansy
 • opublikowano:
  19-02-2020 16:01
  przez: Aleksandra Kansy
 • zmodyfikowano:
  13-03-2020 14:30
  przez: Aleksandra Kansy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 216
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001