Przejdź do treści strony WCAG

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)

PDFInformacja z otwarcia ofert - OSA.pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ 1 - OSA.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - OSA.pdf

PDFzmiana treści SIWZ 1 - OSA.pdf

DOCZałącznik nr 1a - Formularz ofertowy - OSA - T - zmieniony.doc

DOCZałącznik nr 1b - Formularz ofertowy - OSA - Rz - zmieniony.doc

DOCZałącznik nr 1c - Formularz ofertowy - OSA - K.T - zmieniony.doc

 

PDFOgłoszenie o zamowieniu - OSA.pdf

PDFSIWZ - OSA.pdf

DOCZałącznik nr 1a - Formularz ofertowy - OSA - T.doc

DOCZałącznik nr 1b - Formularz ofertowy - OSA - Rz.doc

DOCZałącznik nr 1c - Formularz ofertowy - OSA - K.T.doc

DOCZałącznik nr 2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - OSA.doc

DOCZałącznik nr 2b - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - OSA.doc

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych - OSA.doc

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób - OSA.doc

DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej - OSA.doc

DOCZałącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - OSA.doc

PDFZałącznik nr 7a - Wzór umowy - OSA - T.pdf

PDFZałącznik nr 7b - Wzór umowy - OSA - Rz.pdf

PDFZałącznik nr 7c - Wzór umowy - OSA - K.T.pdf

PDFZałącznik nr 8a - Przedmiar robót - OSA - T.pdf

PDFZałącznik nr 8b - Przedmiar robót - OSA - Rz.pdf

PDFZałącznik nr 8c - Przedmiar robót - OSA - K.T.pdf

ZIPZałącznik nr 9a -Dokumentacja projektowa - OSA - T.zip

ZIPZałącznik nr 9b -Dokumentacja projektowa - OSA - Rz.zip

ZIPZałącznik nr 9c -Dokumentacja projektowa - OSA - K.T.zip

PDFZałącznik nr 10a - STWiORB - OSA - T.pdf

PDFZałącznik nr 10b - STWiORB - OSA - Rz.pdf

PDFZałącznik nr 10c - STWiORB - OSA - K.T.pdf