Urząd Gminy Turawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach

Referat Organizacyjny  i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy mgr Stanisława Brzozowska, pok. 29
mgr inż. Klaudia Skulska - podinspektor ds ewidencji liudności i dowodów osobistych pok. 16
Edeltrauda Konciała - inspektor ds ewidencji ludności i kancelarii tajnej, pok. 16
Waltruda Spyra - inspektor ds obsługi sekretariatu , pok. 30
Kazimiera Ptaszyńska - inspektor ds obsługi Rady Gminy, pok. 28
Roman Engiel - pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych, pok. 9,
mgr inż. Roman Wiench - informatyk,   pok. nr 3  
mgr Halina Buchert-Gwiazda - Radca Prawny,    pok.27

Referat Gospodarki Nieruchomościamu, Ochrony Środowiska, i Rolnictwa
Kierownik Referatu - mgr inż. Piotr Dziedzic, pok. 34
mgr Danuta Piwowarczyk - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 35 
inż.Julia Zielińska - inspektor ds. gospodarki leśnej, pok. 35
mgr Dariusz Jantos - inspektor ds. obrotu nieruchomościami, pok. 35
mgr inż.Ryszard Kern - podinspektor ds. dzierżaw i ewidencji obiektów,podinspektor terenowy, pok. 35
Piotr Lis - inspektor ds. melioracji, pok. 34
mgr Anna Twardawska - podinspektor ds.gospodarowania odpadami komunalnymi, pok. 43


Referat Budownictwa 
Kierownik Referatu - mgr inż. architekt  Bogusława Jędrychowicz, pok. 36
mgr inż. Aleksandra Kansy - Grzesik - inspektor ds. zamówień publicznych, pok. 36
Roman Konciała - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, pok. 36
mgr inż. Edmund Salamaga - podinspektor ds. budownictwa i infrastruktury, pok. 36


Referat Planowania, Finansów  i Podatków  
Skarbnik Gminy - Maria Zubeil, pok. 32,
Kierownik Referatu - mgr Anna Mazurkiewicz-Biczuk, pok. 39
Krystyna Buczek - inspektor ds. budżetu i księgowości, pok 39
mgr Sabina Bonk - inspektor ds. obsługi finansowej, pok. 39
Bernadeta Grzesik -inspektor ds.podatków od środków transportowych oraz obsługi kasowej Gminy, pok.38
Regina Długosz - inspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
mgr Beata Baron - inspektor ds. podatków i opłat, pok. 37
Małgorzata Morawietz - młodszy księgowy pok. 32
mgr Dorota Kluczny - podinspektor ds.windykacji, pok.43

Referat Turystyki  i  Promocji Gminy,
Kierownik Referatu - mgr Bartłomiej  Kita, pok. 19
mgr Magdalena Sadowska - podinspektor ds. turystyki, wypoczynku i promocji, pok. 20
mgr  Adam Bochenek - pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pok. 3

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik:  mgr Agnieszka Balewska, pok. 15


 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2004
  przez: Stanisława Brzozowska
 • opublikowano:
  30-01-2004 15:06
  przez: Stanisława Brzozowska
 • zmodyfikowano:
  14-02-2014 08:52
  przez: Stanisława Brzozowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 11539
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×