Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty do pobrania

Ochrona Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązująca od 1 maja 2020 r.) (PDFWersja do druku, DOCXWersja do edycji, PDFPrzykładowo wypełniona deklaracja)

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (DOCWersja do edycji)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turawa (PDFWersja do druku)

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (PDFWersja do druku)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Zgłoszenie wycinki drzew (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu (DOCWersja do edycji, DOCKlauzula RODO)

 

Budownictwo

Wnioski w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

 1. Ustalenie warunków zabudowy (PDFWersja do druku)
 2. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (PDFWersja do druku)
 3. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w m.p.z.p. lub Studium (PDFWersja do druku)
 4. Wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p. lub Studium (PDFWersja do druku)

Wnioski w sprawach zarządzania pasem drogowym

 1. Uzgodnienie lokalizacji urządzeń lub obiektów budowlanych w pasie drogi wewnętrznej (PDFWersja do druku)
 2. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej (PDFWersja do druku)
 3. Poświadczenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej (PDFWersja do druku)
 4. Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie infrastruktury technicznej (PDFWersja do druku)

Pozostałe wzory

 1. Pełnomocnictwo - wzór (PDFWersja do druku)
 2. Oświadczenie o władaniu nieruchomością - wzór (PDFWersja do druku)

 

Podatki

PDFStawki podatku od nieruchomości

Deklaracje podatkowe (od 1 lipca 2019 roku):

Nr konta: Urząd Gminy Turawa, BS Łubiany 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001

Formularz przy ubieganiu się o pomoc - de minimis (PDFInstrukcja, PDFFormularz - wersja do druku, DOCFormularz - wersja do edycji)

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia (PDFWniosek - wersja do druku, DOCXWniosek - wersja do edycji,
PDFPouczenie, PDFZałącznik)

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego (PDFWersja do druku, DOCXWersja do edycji)

Oświadczenie o wartości sprzdaży napojów alkoholowych (PDFOświadczenie - wersja do druku,
DOCXOświadczenie - wersja do edycji, PDFPouczenie)

Wniosek o rezygnację z zezwolenia (PDFWersja do druku, DOCXWersja do edycji)

 

Pozostałe

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego skróconego lub zupełnego (PDFWersja do druku,
DOCWersja do edycji)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o nadanie numeru (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o wpis, zmianę, likwidację i zawieszenie działalności gospodarczej: CEiDG w zakładce Formularze i instrukcje

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDFWersja do druku, PDFInformacje)

Zgłoszenie pracownika młodocianego (PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji)

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej zezwalającej na wjazd na drogę gminną objętą zakazem ruchu (PDFWersja do druku, DOCXWersja do edycji)
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na wjazd na drogę gminną objętą zakazem ruchu (PDFWersja do druku, DOCXWersja do edycji)

 

Dokumenty archiwalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do 30 kwietnia 2020 roku) (PDFFormularz interaktywny)

Deklaracje podatkowe (do 30 czerwca 2019 roku):

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2013
  przez: Stanisława Brzozowska
 • opublikowano:
  06-02-2013 15:59
  przez: Roman Wiench
 • zmodyfikowano:
  04-05-2020 14:20
  przez: Roman Wiench
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 36073
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001