Urząd Gminy Turawa

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny UG Turawa

ZARZĄDZENIE NR 171/08

WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 23 maja 2008 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turawa , stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Turawa Nr 72 / 03 z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa, oraz Zarządzenie Nr 86 / 03 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 72/03 oraz Zarządzenie Nr 109/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Turawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 02 czerwca 2008 r.

 

Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa
 

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/08 z dnia 23.05.2008

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/08 z dnia 23.05.2008 - schemat organizacyjny

 

PDFZarządzenie Nr 81/09 z dnia 23.09.2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.7.2011 z dnia 24.10.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2012 z dnia 31.10.2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2018.pdf w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2013
  przez: Stanisława Brzozowska
 • opublikowano:
  27-03-2013 13:08
  przez: Roman Wiench
 • zmodyfikowano:
  06-11-2018 08:38
  przez: Stanisława Brzozowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 9100
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×