Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny UG Turawa

Zarządzenie nr OB.120.3.2019

Wójta Gminy Turawa

w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

z dnia 8 marca 2019 roku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami) zarządzam:

§ 1

1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turawa, którego treść stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Wprowadzam Zadania realizowane przez poszczególne referaty oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Turawa, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Wprowadzam Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Turawa, która stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 2

1. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega przekazaniu do wiadomości kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

2. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy zapewnia się dostęp do elektronicznej wersji Zarządzenie wraz z załącznikami.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia, w tym dostosowanie do zmian umów o pracę, zakresów czynności i podjęcie innych czynności organizacyjnych powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom odpowiednich komórek organizacyjnych.

 

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Z dniem wejścia Zarządzenia w życie traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 171/08 z dnia 23 maja 2008 r., zmienione zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 81/09 z dnia 23 września 2009 r., Nr OB.120.7.2011 z dnia 24 października 2011 r. oraz Nr OB.120.6.2012 z 31 października 2012 r., Nr OB.120.1.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r Nr OB.120.3.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.,  Nr OB.120.5.2018 z 17 września 2018 r.,  Nr OB.120.6.2018 z 23 października 2018 r., Zarządzenie Wójta Gminy Turawa Nr OB.120.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy Turawa Nr OB.120.2.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

                                                                                                                                 Wójt Gminy Turawa
                                                                                                                                    Dominik Pikos

PDFZałącznik nr 1-Regulamin Organizacyjny.pdf
PDFZałącznik nr 2- zadania referatów.pdf
PDFZałącznik nr 3 -schemat organizacyjny Gminy Turawa.pdf

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2013
  przez: Maria Bochańska
 • opublikowano:
  27-03-2013 13:08
  przez: Roman Wiench
 • zmodyfikowano:
  18-03-2019 10:46
  przez: Stanisława Brzozowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 10466
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001