Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc w zakresie uzależnień

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych

 • Specjalista Terapii Uzależnień i Psycholog
 • Pomoc dla ofiar przemocy

Godziny otwarcia: wtorek w godzinach od 1500 do 1800 w pok. nr 3 (każdy pierwszy, drugi, trzeci oraz czwarty wtorek miesiąca).

 

Zadania w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 

Formularz zgłoszenia osób uzależnionych na leczenie: PDFWersja do druku, DOCWersja do edycji

Metryczka
 • wytworzono:
  24-04-2013
  przez: Adam Bochenek
 • opublikowano:
  24-04-2013 11:02
  przez: Roman Wiench
 • zmodyfikowano:
  24-04-2013 12:20
  przez: Stanisława Brzozowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 9434
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001