Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - raport - sieć elektroenergetyczna Bierdzany

Turawa, 17 maja 2013 r.

OŚ.V.6220.2.2013

 

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

Wójt Gminy Turawa zawiadamia

zobowiązał Pana Andrzeja Brzozowskiego Dyrektora Zakładu Projektowania i Usług Technicznych – A i M Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Studziennej 3 do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wpływu planowanego przedsięwzięcia na walory przyrodniczo – krajobrazowe obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie,

 • wpływu budowy przedsięwzięcia na awifaunę terenu inwestycji (szczególnie awifaunę lęgową),

 • wpływu zabiegów związanych z utrzymaniem terenu inwestycji w trakcie jej użytkowania na mogące osiedlać się tam gatunki,

 • oceny skumulowanego oddziaływania na faunę.

 

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-05-2013
  przez: Julia Zielińska
 • opublikowano:
  17-05-2013 12:27
  przez: Julia Zielińska
 • zmodyfikowano:
  17-05-2013 12:28
  przez: Julia Zielińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 10610
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001