Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o raporcie - stacja demontażu

                                                                                                                                                                 Turawa, 17 kwietnia 2014 r.

OŚ.V.6220.5.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

Wójt Gminy Turawa zawiadamia

zobowiązał Pana Dariusza Kowalskiego wspólnika firmy P.P.H.U. Surowce Wtórne Kowalski Dariusz, Masicki Aleksander „KO – MA” S.J. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm).

 

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2014
  przez: Julia Zielińska
 • opublikowano:
  17-04-2014 08:53
  przez: Julia Zielińska
 • zmodyfikowano:
  17-04-2014 08:54
  przez: Julia Zielińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 8195
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001