Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Turawa Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o raporcie - stacja paliw w Zawadzie

Turawa, 11 września 2014 r.

OŚ.V.6220.5.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Turawa zawiadamia

zobowiązał Pana Kazimierza Kurowskiego Pracownia Projektowa PROKOM z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 8 działającego z upoważnienia firmy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustala się zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie wynikającym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

 

Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. A/a

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2014
  przez: Julia Zielińska
 • opublikowano:
  12-09-2014 09:40
  przez: Julia Zielińska
 • zmodyfikowano:
  12-09-2014 09:41
  przez: Julia Zielińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Turawa
  odwiedzin: 9492
Dane jednostki:

Urząd Gminy Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 39c
NIP: 991-04-51-595 REGON: 531413320
Numer konta: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 42 12 012, 77 42 12 109
fax: 77 42 12 073
e-mail: ug@turawa.pl
strona www: www.turawa.pl
NIP: 991-04-51-595
REGON: 531413320
Konto bankowe: B.S. Łubniany 45889700042001001638190001