Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Kierownika Jednostki 2015-2020

Rok 2020

PDFZarządzebie Nr OR.120.1.2020.pdf (24,97KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjnego

PDFZarządzenie Nr OR.120.2.2020.pdf (24,97KB) w sprawie zmiany  w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.3.2020.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany składu Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pn."Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" - zadania Partnera- Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.4.2020.pdf (75,62KB) w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych  w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.5.2020.pdf (55,62KB)w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2020.pdf (44,97KB)w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
PDFZarządzenie Nr OR.120.7.2020.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze  Sekretarza Gminy
PDFZarządzenie Nr OR.120.8.2020.pdf (24,97KB)w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze  ds. inwestycji i remontów

PDFZarządzenie Nr OR.120.9.2020.pdf (24,97KB) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Turawa 
PDFZarządzenie Nr OR.120.10.2020.pdf (34,97KB)w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Turawa 

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2020.pdf (24,97KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa 

PDFZarządzenie Nr OR.120.12.2020.pdf (34,97KB) w spr. powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.120.13.2020.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze  ds.obsługi sekretariatu oraz Sekretarza Gminy 

PDFZarządzenie Nr OR.120.14.2020.pdf (24,97KB)  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne  stanowisko ds.płac i obsługi finansowej 
PDFZarządzenie Nr OR.120.15.2020.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze  ds.inwestycji

PDFZarządzenie Nr OR.120.16.2020.pdf (126,42KB) w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- CoV-2 wśród  pracowników, interesantów i kontrahentów Urzędu Gminy Turawa oraz wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.17.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
PDFZarządzenie Nr OR.120.18.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
PDFZarządzenie Nr OR.120.19.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
PDFZarządzenie Nr OR.120.20.20202.pdf (21,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
PDFZarządzenie Nr OR.120.21.2020.pdf (21,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
PDFZarządzenie Nr OR.120.22.2020.pdf (21,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
PDFZarządzenie Nr OR.120.23.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w zakresie Funduszu  Alimentacyjnego
PDFZarządzenie Nr OR.120.24.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w zakresie Funduszu  Alimentacyjnego
PDFZarządzenie Nr OR.120.25.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w zakresie Funduszu  Alimentacyjnego
PDFZarządzenie Nr OR.120.26.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w zakresie  realizacji ustawy o wsparciu  kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
PDFZarządzenie Nr OR.120.27.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w zakresie  realizacji ustawy o wsparciu  kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
PDFZarządzenie Nr OR.120.28.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w zakresie  realizacji ustawy o wsparciu  kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
PDFZarządzenie Nr OR.120.29.2020.pdf (21,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
PDFZarządzenie Nr OR.120.30.2020.pdf (21,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
PDFZarządzenie Nr OR.120.31.2020.pdf (21,23KB)  w sprawie upoważnienia  pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

PDFZarządzenie Nr OR.120.32.2020.pdf (34,55KB) w sprawie zmiany w regulaminie pracy Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.33.2020.pdf (34,56KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. płac i obsługi finansowej

PDFZarządzenie Nr OR.120.34.2020.pdf (24,56KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze  Sekretarza Gminy

PDFZarządzenie Nr OR.120.35.2020.pdf (34,56KB)  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne  stanowisko  urzędnicze  Sekretarza Gminy

PDFZarządzenie Nr OR.120.36.2020.pdf (34,56KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. promocji, działalności gospodarczej i spraw społecznych
PDFZarządzenie Nr OR.120.37.2020.pdf (34,56KB) w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Turawa ds.wyborów Prezydenta RP w 2020 r.
PDFZarządzenie Nr OR.120.38.2020.pdf (44,56KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.120.39.2020.pdf (24,56KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. płac i obsługi finansowej

PDFZarządzenie Nr OR.120.40.2020.pdf (34,56KB) w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy  Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.41.2020.pdf (44,56KB) w sprawie zmiany składu Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pn."Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" - zadania Partnera- Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.42.2020.pdf (34,56KB)  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. płac i obsługi finansowej
PDFZarządzenie Nr OR.120.43.2020.pdf (34,56KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

PDFZarządzenie Nr OR.120.44.2020.pdf (24,56KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.45.2020.pdf (65,19KB) w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych

PDFZarządzenie Nr OR.120.46.2020.pdf (34,56KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.120.47.2020.pdf (34,56KB)  w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji
 Informacji  i Działalności  Gospodarczej
PDFZarządzenie Nr OR.120.48.2020.pdf (44,56KB) w sprawie powierzenia  pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Budownictwa
PDFZarządzenie Nr OR.120.49.2020.pdf (75,19KB) w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Turawa do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa 

PDFZarządzenie Nr OR. 120.50.2020.pdf (24,56KB) w sprawie wyznaczenia osoby do pracy w Radzie Opiniującej
PDFZarządzenie Nr OR.120.51.2020.pdf (31,23KB) w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

PDFZarządzenie Nr OR.120.52.2020.pdf (115,12KB) w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Turawa do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.53.2020.pdf (92,04KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. promocji, działalności gospodarczej i spraw społecznych

PDFZarządzenie Nr OR.120.54.2020.pdf (110,00KB) w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

PDFZarządzenie OR.120.55.2020.pdf (110,00KB) w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.56.2020.pdf (108,85KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Budownictwa

PDFZarządzenie Nr OR.120.57.2020.pdf (88,72KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. promocji, działalności gospodarczej i spraw społecznych

PDFZarządzenie Nr OR.120.58.2020.pdf (88,09KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

PDFZarządzenie Nr OR.120.59.2020.pdf (105,24KB) w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej

PDFZarządzenie Nr OR.120.60.2020.pdf (108,73KB) w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.61.2020.pdf (86,58KB) w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.62.2020.pdf (164,96KB) w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.63.2020.pdf (204,69KB) w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.67.2020.pdf (113,40KB) w sprawie powołania  Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.68.2020.pdf (110,89KB) w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Turawa do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.69.2020.pdf (122,13KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.120.70.2020.pdf (274,22KB) w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Turawie
 

 

Rok 2019
Zarządzenie Nr OB.120.1.2019 DOCXzarzadzenie regulamin org.docx (13,53KB)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia RTFregulamin-organizacyjny.rtf (323,39KB)
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia DOCzalacznik-nr-2-zadania-referatow.doc (201,00KB)
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia DOCXschemat organizacyjny Gmina Turawa.docx (71,17KB)


PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2019.pdf (41,23KB) w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa z dnia 28 lutego 2019 roku PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OB.120.2.2019.pdf (417,53KB) PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OB.120.2019.pdf (1,01MB) PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OB.120.2.2019.pdf (231,23KB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2019.pdf (347,39KB) w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa z dnia 8 marca 2019 roku PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OB.120.3.2019.pdf (168,68KB) PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OB.120.3.2019..pdf (254,31KB) PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OB.120.3.2019.pdf (90,95KB)
PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2019.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds.  kadr i organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2019.pdf (31,23KB) w sprawie  upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy Turawa do obsługi systemu Centralnej Ewidencji Informacji  i Działalności  Gospodarczej
PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2019.pdf (51,93KB)  w sprawie upoważnienia  do wydawania  decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia  postępowań  i zaświadczeń w innych sprawach

PDFZarządzenie Nr OB.120.7. 2019.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy Turawa do wydawania odpisów aktu stanu cywilnego

PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2019.pdf (34,97KB) w sprawie upoważnienia do podpisywania spisów wyborców

PDFZarządzenie Nr OB.120.9.2019.pdf (345,43KB) w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pn."Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" - zadania Partnera- Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.10.2019.pdf (345,43KB) w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pn."Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" - zadania Partnera- Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.120.11.2019.pdf (21,23KB)  Zarządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turawa z dnia 4 lipca 2019 roku

PDFZarządzenie Nr OB.120.12.2019.pdf (31,23KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
PDFZarządzenie Nr OB.120.13.2019.pdf (31,23KB) w sprawie  upoważnienia do podpisywania sprawozdań w zakresie operacji Finansowych oraz budżetowych
PDFZarządzenie Nr OB.120.14.2019.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko Inspektora ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120. 15.2019.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS
PDFZarządzenie Nr OB.120.16.2019.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora  ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120.17.19.pdf (24,97KB) w sprawie powołania do składu Komisji Rekrutacyjnej członka w celu przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120.18.2019.pdf (24,97KB) zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Turawa z dnia  14 sierpnia 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.120.19.2019.pdf (34,97KB) w sprawie powołania do składu Komisji Rekrutacyjnej członka w celu przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120.20.2019.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora  ds. windykacji należności  i rozliczenia VAT

PDFZarządzenie Nr OB.120.21.2019.pdf (34,97KB) w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji

PDFZarządzenie Nr OB.120.22.19.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego

PDFZarządzenie Nr OB.120.23.2019.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego

PDFZarządzenie Nr OB.120.24.19.pdf (44,97KB) w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa z dnia 29 listopada 2019 r.PDFZałączniki Nr 1,2,3 do Zarządzenia Nr OB.120.24.19.pdf (1,70MB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.25.2019.pdf (361,89KB) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa
PDFZarządzenie OB.120.26.19.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego
PDFZarządzenie Nr OB.120.27.2019.pdf (44,97KB) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Turawa do spraw wyborów
PDFZarządzenie Nr OB.120.28.2019.pdf (34,97KB)  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania  odpadami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr OB.120.29.2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania  odpadami komunalnymi


Rok 2018

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2018.pdf (85,62KB) w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2018.pdf (21,23KB) w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2018.pdf (31,23KB) w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy TurawaPDFZałączniki do Zrarządzenia Nr OB.120.3.2018.pdf (693,15KB)
PDFZarządzenie Nr OB.120.4.2018.pdf (34,97KB) w sprawie  powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.120.5.2018.pdf (24,97KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.120.6.2018.pdf (65,62KB) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.120.7.2018.pdf (21,23KB) w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
PDFZarządzenie Nr OB.120.8.2018.pdf (21,23KB) w sprawie powołania Zastępcy Wójta
 

Rok 2017

PDFZarządzenie Nr OB 120. 1. 2017.pdf (124,74KB)  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy TurawaPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.120.1.2017.pdf (309,09KB)

PDFZarządzenie Nr OB.120.2.2017.pdf (401,87KB) w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
PDFZarządzenie Nr OB.120.3.2017.pdf (24,97KB) w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa
 

Rok 2016

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2016.pdf (94,29KB) w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Turawa
PDFZarządzenie nr OB.120.2.2016. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (491,84KB)
 

Rok 2015

PDFZarządzenie Nr OB.120.1.2015.pdf (147,56KB) w sprawie nadzoru w zakresie udzielania zamówień publicznych

PDFZarzadzenie Nr OB.120.2.2015.pdf (261,58KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego

PDFZarządzenie.OB.120.3.2015.pdf (80,36KB) w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska

PDFZarządzenie Nr OB.120.04.2015.pdf (81,96KB) w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Turawa

PDFZarządzenie OB.120.5.2015.pdf (169,78KB) w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy