Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2015 rok

PDFZarządzenie Nr OB.0050.2. 2015.pdf (80,00KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.2.2015.pdf (101,10KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.4.2015.pdf (180,41KB) w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory organów jednostek pomocniczych gminy
PDFZarządzenie Nr OB.0050.5.2015.pdf (82,49KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.6.2015.pdf (85,56KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZarządzenie Nr OB.0050.6.2015.pdf (85,56KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.11.2015.pdf (80,50KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

PDFZarządzenie NrOB.OB.12. 2015.pdf (82,13KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.13.pdf (85,87KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.13.2015.pdf (78,71KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.18.2015.pdf (83,17KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.19.2015.pdf (86,29KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.19.2015.pdf (85,73KB)
Zarządzenie Nr OB.0050.20.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr OB.0050.23.2015 w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr OB.0050.24.2015 w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.30.2015.pdf (83,27KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.312015.pdf (86,30KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.31.2015.pdf (85,98KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.34 2015.pdf (118,34KB) w sprawie wniesienia aportu do komunalnej spółki z o.o. ,,Wodociągi i Kanalizacja Turawa” z siedzibą w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie nr OB.0050.39.2015.pdf (57,75KB) w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych

PDFZarządzenie NrOB.0050.45.2015.pdf (310,30KB) w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2015Zarządzenie Nr OB.0050.50.2015 (90,86KB) w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.59.2015.pdf (81,49KB) w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.60.2015.pdf (84,60KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.60.2015.pdf (77,08KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.61.2015.pdf (81,91KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.64.2015.pdf (82,21KB) w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechodu

PDFZarządzenie Nr OB.0050.69.2015.pdf (229,40KB) w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypolskiej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 25 pazdziernika 2015 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.72. 2015.pdf (81,89KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.73.2015.pdf (84,70KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.73.2015.pdf (77,67KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.79.2015.pdf (87,66KB) w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.86.2015.pdf (92,58KB) w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OB.0050.92.2015.pdf (82,50KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.93.2015.pdf (86,50KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.93.2015.pdf (81,73KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.94.2015.pdf (82,04KB)w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.95.2015.pdf (85,17KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr 95.2015.pdf (79,28KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.96.2015.pdf (83,39KB)w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.97.2015.pdf (86,06KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.97.2015.pdf (89,51KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.98.2015.pdf (80,93KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Turawa i jednostkach organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr OB.0050.102.2015.pdf (81,69KB) w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.103.2015.pdf (82,63KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży