Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - poprzednie lata

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości 2014-03-31.pdf (76,17KB)

PDF.Projekt w spr. obciążenia nieruch.gruntowej słuz. przejazdu.pdf (99,71KB)

DOCProjekt Uchwały 03-14. WPF.doc (22,00KB)

PDFProjekt uchwały dopłata do kanalizacji. doc.pdf (23,35KB)

DOCXProjekt uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej.docx (14,41KB)

PDFProjekt uchwały dot. utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf (104,77KB)

DOCProjekt UCHWAŁY FS.doc (20,50KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. przedłużenia taryf woda i ścieki na okres 1.01.2014 r do 31.12.2014 r..doc (31,00KB)

DOCProjekt uchwały w sprawie zmainy Statutu Związku Gmin.doc (23,50KB)

PDFProjekt w sprawie zasad nabywania,zbywania nieruchomości.pdf (103,67KB)

PDFUchwała dot. upoważnienia Kierownika GOPS.pdf (108,49KB)

RTFProjekt planu zagosp. przestrzennego m.Kotórz Wielki.rtf (387,71KB)

DOCZałacznik Nr 3 do projektu planu Kotórz Wielki.doc (27,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do projektu planu Kotórz Wielki.doc (32,00KB)

PDFProjekt uchwały dopłata do kanalizacji. doc.pdf (23,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwu ul. w Kotorzu W.pdf (101,38KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ul. na osiedlu w m.Zawada.pdf (98,60KB)

PDFProjekt w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 r..pdf (102,80KB)

DOCuchwala program_2014.doc (74,50KB)

DOCUchwała w spr. udzielenia dotacji.doc (31,00KB)

DOCzal_program wspolpracy_2014_po_konsultacjach.doc (74,50KB)

DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0B.0050. 84.2013.doc (35,50KB)

PDFzmiana stawki oplaty za odpady komunalne.pdf (103,28KB)

DOCProjekt Uchwała na sesje 28.10.2013 r. przekazanie skargi.doc (27,50KB)

PDFProjekt uchwały na 28.10.2013 r zmiana budżetu.pdf (119,78KB)

DOCXProjekt uchwały skargana działalność Wójta Gminy Turawa 18.09.2013 r..docx (13,62KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały dot. opłat za pobyt w publicznych przedszkolach..pdf (105,23KB)

DOCUchwała 09-13. WPF.doc (22,00KB)

PDFuchwała zm.budżetu .09.13.pdf (105,83KB)

PDFUchwała.Projekt.2013-08-08.pdf (112,17KB)

PDFzal.nr 1.pdf (3,07MB)

DOCProjekt Uchwały Nr XXVI. SKARGA. doc (38,00KB)

PDFProjekt uchwały na sesje w dniu 8.08.13w spr. zmiany budżetu.pdf (117,10KB)

DOCUchwała w sprawie uchwalenia statutu Zwiazku Gmin Dolna Mała Panew w turawie.doc (25,00KB)

DOCStatut.doc (86,50KB)

DOCProjekt Uchwały w sprawie przystapienia do porozumienia.doc (86,50KB)

DOCProjekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym j.Małe.doc (31,50KB)

PDFProjekt w spr. nadania nazwy drodze w m.Węgry.pdf (2,84MB)

DOCProjekt Uchwały w spr. zmiany budżetu w.2013r.doc (72,00KB)

DOCProjekt Uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego.doc (20,50KB)

PDFProjekt uchwały w spr. m.planu zagospoadrowania przestrzennego dla cz.obszaru wsi Zawada.pdf (324,20KB)

JPEGzałacznik do projetu uchwały plan z.przestrzennego dla cz.wsi Zawada.jpeg (342,19KB)

PDFProjekt w spr. wzoru deklaracji dot. odpadów.pdf (190,44KB)

PDFProjekt w spr. wyboru metody ustalenia opłaty dot. odpadów.pdf (71,08KB)

PDFProjekt w spr. terminu, częstośliwości i trybu uiszczania opłaty dot. odpadów.pdf (70,50KB)

PDFProjekt w spr. sposobu i zkresu świadczenia usług dot. odpadów.pdf (76,92KB)

PDFProjekt w spr. regulaminy utrzymania czystości i porządku w Gminie.pdf (120,81KB)

DOCProjekt Uchwałyt dot. zmiany budżetu w 2012.doc (87,00KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. zmiany WPF.doc (23,50KB)

DOCProjekt Uchwały stawki dzierzaw i najmów na 2013r.doc (30,50KB)

DOCProjekt Uchwały dopłaty do faryf na wodę i ścieki w 2013 r..doc (23,50KB)

DOCZałącznik do uchwały woda ścieki.doc (102,50KB)

DOCProjekt Uchwały taryfy na wodę ścieki 2013r.doc (32,00KB)

PDFProjekt Uchwały obniżenia śr. ceny cena żyta na 2013 r..pdf (69,91KB)

PDFUchwala.Projekt.Stawki podatku od nieruchomosci na 2013.pdf (71,01KB)

PDFOsowiec tekst planu 06.09.2012 XML.pdf (101,13KB)

DOCProjekt Uchwały POKL 2012.doc (24,50KB)

DOCProjekt Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości Ob. J.Małe oraz teren.doc (33,00KB)

DOCProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XVI.116.2012.doc (23,50KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. zmiany WPF na sesje 27. 09.2012.doc (23,00KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. zmiany budżetu na sesje 27. 09.2012.doc (66,00KB)

DOCProjekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sesje 27.09. 2012.doc (28,00KB)

DOCprojekt Uchwały -w spr. przystąpienia do sporzasdz.planu Kotórz Wielki.doc (21,50KB)

DOCProjekt uchwały w spr. skargi z dnia 25.06.2012 na dzialalnośc Wójta Gminy.doc (27,50KB)

DOCprojekt Uchwały w spr. skargi z dnia 22.06.2012 r. na działalnośc Wójta Gminy.doc (28,00KB)

PDFw spr. m.p.dla części ZAWADY Z1 projekt.pdf (174,82KB)

PDFpodział na obwody_2.pdf (73,64KB)

PDFProjekt uchwały w spr. podziału na okręgi.pdf (76,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej grupy radnych.pdf (70,98KB)

DOCProjekt Uchwały_Nr w sprawie zaciągnięcia pożyczki.doc (25,00KB)

DOCProjekt Uchwały zmiana budżetu 06.2012.doc (60,00KB)

DOCProjekt Uchwały zatwierdzenie sprawozdań za 11.doc (51,00KB)

DOCProjekt Uchwały absolutorium za 11.doc (49,50KB)

DOCZałącznik do projkektu uchwały GPPR Program 2012.doc (45,50KB)

DOCProjekt Uchwały dot. uchwalenia G.P.P.R w Rodzinie.doc (13,50KB)

DOCProjekt uchwały Pomocna dłoń POKL 2012.doc (15,50KB)

DOCProjket Uchwały w spr. zmiana budżetu 05.2012.doc (67,00KB)

DOCUzasadnienie do projektu w spr. wydzierżawienia części działki w tryb. bezprzetargowej.doc (21,00KB)

DOCProjekt w spr. wydzierżawienia cześci działki w trybie bezprzetargowym na 10.05.2012 r..doc (26,00KB)

DOCprojekt uchwały wyrażenia woli w ramach tworzenia aglomeracji.doc (27,00KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. zm. WPF.doc (21,50KB)

DOCXProjekt dot.zbycia akcji..docx (16,40KB)

PDFUchwała w sprawie wymagań przedsiębiorców.pdf (75,09KB)

PDFProjekt w spr. opłaty targowej.pdf (71,13KB)

PDFProjekt Uchwały w s pr.wymiaru godzin dydaktycznych - maj2012.pdf (75,59KB)

DOCXProjekt dot. Komisji Statutowej..docx (14,58KB)

PDFProjekt uchwały w spr. zm.uchwały budżetowej.pdf (69,11KB)

DOCProjekt uchwały w sprawie FS.doc (21,00KB)

DOCUchwała dzierżawa dz. 68130.doc (25,00KB)

PDFUchwała.Projekt. uchwały w spr. zasad umarzania i odraczania spłat 2012-03-22.pdf (90,65KB)

PDFProjek uchwały w spr. opieki nad zwierzętami.pdf (133,88KB)

BRDOCProjekt. w sprawie skargi na działalnośc Wójta Gminy z 2012 r.na sesjie 18.01.b.brdoc (28,50KB)

DOCZał. do programu współpracy z org. popzarządowymi na 2012 r..doc (65,50KB)

BRDOCProjekt w spr. uchwalenia programu współpracy z org. pozarządowymi na 2012.na 18.01.b.brdoc (69,00KB)

BRDOCProjekt Uchwały w spr. zmiany budżetu w 2012. na 18.01.b.brdoc (64,50KB)

DOCProjekt Uchwały zmiana budżetu na sesje 24.11.2011.doc (64,00KB)

DOCProjekt Uchwały tartfy woda ścieki na 24.11.2011r.doc (33,00KB)

2011Projekt Uchwały stawki dzierżawy na sesje 24.11..2011 (30,00KB)

DOCProjekt Uchwały dopłaty woda ścieki na sesje 24.11.2011.doc (24,50KB)

DOCProjekt Uchwały WPF na sesje 24.11.br.doc (21,50KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.doc (32,00KB)

DOCprojekt Uchwały dopłaty ścieki na 26.10.2011 r..doc (26,00KB)

PDFUchwała Węgry nazwa ulicy.pdf (990,43KB)

DOCUchwała 10-11 WPF.doc (23,50KB)

DOCUchwała dzierżawa pole namiotowe J. Średnia.doc (25,00KB)

DOCUchwala zmiana budżetu 10.2011.doc (66,50KB)

DOCprojekt uchwały Wynagrodzenie Wójta 2010 sejsa 26październik 2011.doc (33,00KB)

DOCProjekt uchwały dot. diet radnych.doc (27,00KB)

DOCProjekt diet dla radnych diety zryczałtowane.doc (41,50KB)

DOCProjekt. uchwały w spr. wyboru ławnków Sadu R.w Opolu. doc.doc (24,50KB)

DOCProjekt o pow. zespołu .ławnicy.doc (26,00KB)

DOCProjekt Uchwały zabytki_2011.doc (31,00KB)

DOCProjekt w spr. dopłat do taryf.doc (26,00KB)

DOCProjekt Uchwały 08-11 WPF.doc (21,50KB)

DOCProjekt Uchwały wieloletni plan WIK.doc (23,50KB)

DOCProjekt Uchwały opłata za przyłącze.doc (22,50KB)

DOCUchwała woda ścieki 2011r.doc (28,50KB)

DOCXPOM wsi Bierdzany..docx (288,21KB)

DOCProjekt uchwały plan odnowy Bierdzan.doc (28,50KB)

DOCProjekt Uchwałyr w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.[1].doc (27,50KB)

DOCProjekt Uchwały absolutorium za 2010.doc (51,50KB)

DOCProjekt Uchwały na 16. 06.11 WPF.doc (24,50KB)

DOCProjekt Uchwały zatwierdzenie sprawozdań za 2010r..doc (53,00KB)

DOCProjekt Uchwały zmiana budżetu na 16.06.2011.doc (62,50KB)

TXTProjekt w sprawie nadania nazwy ulicy.txt (1,51KB)

DOCProjekt w sprawie nadania nazwu ulicy.doc (26,00KB)

PDFProjekt w sprawie zmiany uchwały dot.opłaty targowej.pdf (69,62KB)

TXTProjekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przedszkole.txt (6,83KB)

TXTProjekt w sprawie nadania nazwy ulicy.txt (1,51KB)

DOCProjekt w sprawie nadania nazwu ulicy.doc (26,00KB)

PDFProjekt w sprawie zmiany uchwały dot.opłaty targowej.pdf (69,62KB)

TXTProjekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przedszkole.txt (6,83KB)

DOCProjekt uchwałydot. zmiana uchwały budżetowej na sesje 14.04. 2011.doc (28,00KB)

DOCProjekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie pożyczki.doc (23,00KB)

DOCProjekt Uchwały w sprawie zmany wieloletniej prognozy fin. na 14. 04.11.doc (24,00KB)

DOCProjekt uchwały Pomocna dłoń POKL na 14.04.2011 r..doc (26,50KB)

DOCProjekt Uchwaly w spr. zmiany budżetu w 2011 r,. na sesję 14.04.11.2011.doc (67,00KB)

DOCuchwala_studium TURAWA.doc (32,00KB)

DOCProjekt w spr. stawek podatkowych na 2011 r..doc (28,50KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. Planu Odnowy wsi Bierdzany.doc (26,00KB)

DOCProjekt Uchwały stawki dzierżaw na 2011.doc (31,00KB)

DOCProjekt Uchwały Nr-Zawada 2010.doc (26,00KB)

DOCProjekt uchwały GOPS.doc (33,50KB)

DOCProjekt Uchwała Nr XXXX.skarga Kotórz Mały doc.doc (27,00KB)

DOCProjekt Uchwała Nr XXXX .10 skarga.doc (35,00KB)

DOCProjekkt Uchwala zmiana budzetu 11.2010.doc (69,00KB)

XLSzał. nr 2 na 20.0810. WPI VIII 2010.xls (43,50KB)

XLSzał. nr 2 na 20.0810. WPI VIII 2010.xls (43,50KB)

XLSzał nr 1 na 20.08.10inwestycje VIII 10.xls (38,00KB)

DOCProjekt Uchwały na 20.08.10 zmiana budzetu 08.2010.doc (71,00KB)

TXTprojekt uchwały na 20.08.10 w spr. konsultacji.txt (2,92KB)

DOCProjekt uchały na 20.08.10 zabytki_2010.doc (31,00KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. złożenia wniosku. na sesje 30.04.2010 r.doc (24,00KB)

DOCProjekt Uchwały zmiana budzetu sesja 30. 04 2010.doc (68,00KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. absolutorium la Wójta Gminy za 2009r.doc (25,00KB)

DOCProjekt Uchwałay uchylająca na sesje 30.04.2010.doc (24,50KB)

DOCProjekt Uchwałay Nr XXXV. .10 w spr. załatwienia skargi na WG. doc.doc (30,50KB)

DOCProjekt na sesję 18.12.09Uchwala zmiana budzetu w 2009.doc (56,00KB)

PDFProjekt na sesję 18.12.09 zmiana uchwały w spr. podatków.pdf (64,09KB)

DOCProjekt na sesję 18.12.09 UCHWAŁA -trias opolski.doc (25,50KB)

PDFProjekt na sesję 18.12.09 Program alkoholowy.pdf (64,60KB)

PDFProjekt na sesję 18.12.09 odpady komunalne.pdf (55,10KB)

DOCProjekt uchwały na 27.11.09 r. w sprawie zabytków.doc (30,50KB)

XLSzał. do uchw inwestycje na 27.11.09.xls (37,00KB)

DOCProjekt uchwały zmiana budzetu na 27. 11 2009.doc (58,00KB)

PDFprojekt na 27.11. podatek od nieruch.akt.pdf (61,65KB)

PDFprojekt na 27.11. oplata targowaakt.pdf (55,18KB)

PDFProjekt na 27.11.09 zwolnienia z podatkuakt.pdf (58,44KB)

PDFProjekt na 27.11.09 zaw. umów. dzierz.akt.pdf (60,23KB)

PDFprojekt na 27.11.09 taryfa na wode i ścieki akt.pdf (59,83KB)

PDFprojekt na 27.11.09 śr. transport.akt.pdf (79,11KB)

PDFprojekt na 27.11.09 minim.stawki dziezawyakt.pdf (65,30KB)

PDFProjekt na 27.11.09 dopłata do ścieków akt.pdf (60,45KB)

PDFProjekt w spr. uł. opiek.na 7.08.09.akt.pdf (71,76KB)

DOCProjekt uchwały w spr. nieodpła. przejęcia nierucho 7.08.09.doc (28,00KB)

DOCProjekt uchwały partnersto czechy na 7.08.09.doc (37,00KB)

DOCProjekt uchwały blankiety paliwa 7.08.09r.doc (27,50KB)

DOCProjekt uchwaly zmiana budzetu7.08. 09.doc (54,50KB)

DOCProjekt uchwaly WiK Turawa 7.0 8.09.doc (52,50KB)

DOCProjekt.2 skład komiski Rdoc.doc (25,00KB)

DOCProjekt Uchwały zmiana budzetu 3. 7 2009.doc (54,00KB)

DOCProjekt Uchwala obligacje3. 7. 2009.doc (32,00KB)

DOCProjekt na 3.07.09 w spr. LGR.doc (30,00KB)

DOCProjekt w spr. diet radnychdoc.doc (27,50KB)

DOCprojekt na 5.06.09 uchwała GOPS budżetowa.doc (31,50KB)

DOCUchwala obligacje na seje 5.06.09 2009.doc (41,00KB)

DOCUchwala fundusz sołecki na sesje 5.06. 2009.doc (51,50KB)

DOCUchwala diety sołtysow na sesje 5.06. 2009.doc (55,00KB)

JPEGPLAN-PLN.jpeg (1,43MB)

JPEGPLAN-PD.jpeg (1,12MB)

09uchwała nr XXVII-166-2009(xml).xml na sesje 5.0.09 (1,35MB)

DOCZałącznik nr 2.docpr. konserw..doc (57,00KB)

DOCZałącznik nr 1.docdo zasad prace konser.doc (61,50KB)

DOCUchwała_zasadyudzielania dot. na pr. konser..doc (43,50KB)

ODTuchwała Pomocna dłoń POKL GOPS.odt (11,01KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. absolutorium.na 27.04.2009 doc.doc (51,00KB)

DOCUchwała Nr XXVI skarga na dzial.Wójta- projekt na 27.04.09.doc (31,00KB)

DOCProjekt uchwały na 27.04.2009 zmiana budżetu.doc (58,00KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. przej. nieruch Helical na 20.03.09.doc (26,00KB)

DOCprokekt uchwły w spr. odnowy wsi kotórz_maly.doc (22,50KB)

DOCProjekt uchwły z spr. planu odnowy wsiosowiec.doc (23,00KB)

DOCProjekt Uchwały RG opłata miejscowa na sesje 20.03.2009 r..doc (27,00KB)

DOCProjekt Uchwaly zmiana budzetu na sesję 20.03, 2009.doc (61,50KB)

DOCProjekt na sesję 20.03.09 w sprawie załatwienia skargi.doc (26,50KB)

DOCProjekt na sesje 20.03.09 w sprawie pogrzebów.doc (24,50KB)

DOCProjekt na sesje 20.03.09 w spr. wygasnięcia mandaty.doc (21,00KB)

DOCprojekt na sesj 20.03.09 regulamin wynagradzania n-li(2009).DOC..doc (123,00KB)

DOCProjekt w spr.wynagr.-obsługa na sesje 30.01.09.doc (41,50KB)

DOCProjekt w spr. wynagr.-gzeas na sesję 30.01.09.doc (43,50KB)

09Projekt w spr. wynagr. Wójta na sesję 30.0.09 (25,50KB)

DOCProjekt Uchwala zmiana budzetu na sesje 30.01.09.doc (51,50KB)

DOCProjeky uchwały w spr. przeciw. Przemocy.doc (79,50KB)

DOCProjekt uchwały w spr. przeciw. narkomania.doc (76,00KB)

DOCProjekt uchwały w spr. przeciw. narkomania.doc (76,00KB)

DOCProjekt uchwały w spr. umorzenia zadłużenia.doc (23,50KB)

DOCzał do uchwały Nr XX. .2008 w spr. REGULAMIN (4).doc (34,00KB)

DOCProjekt uchwała w sprawie regulaminu.doc (29,00KB)

DOCna 28.11.Uchwala zmiana budzetu w 2008.doc (54,50KB)

DOCna 28.11. Projekt odpady kom..doc (52,50KB)

DOCna 28.11. S T A T U T OSIEDLA.doc (62,50KB)

DOCna 28.11. UCHWAŁA dot. STATUTU OSIEDLA.doc (23,00KB)

DOCna 28.11. Uchwała dopłata do ścieków.doc (23,00KB)

DOCna 28.11. Uchwała RG w sprawie stawek podatku od nieruchomo?ci[1].doc (32,00KB)

DOCna 28.11. Uchwała stawki dzierżaw na 2009.doc (36,00KB)

DOCna 28.11. Uchwała Taryfy woda i scieki.doc (22,50KB)

DOCUchwała WPI.sesja 29.10.08doc.doc (25,50KB)

DOCUchwala zmiana budzetu na 29.10. 2008.doc (51,00KB)

DOCProjekt Uchwały na 29.10.08 w spr. nadanie nazw ulic.doc (25,00KB)

DOCProjekt Uchwała na sesję 29.10.08 w spr. Regulaminu zach. nad jez..doc (39,50KB)

DOCProjekt Uchwały na 29.10.08 w spr. skargi na dyr.Przedszkola.doc (26,50KB)

XLSWPI 08 2008.xls (28,50KB)

XLSinwestycje VIII 08.xls (26,00KB)

DOCUchwala zmiana budzetu na 2008. 22.08.2008doc.doc (64,00KB)

DOCw spr. ustal. najniz .wynagr. dla pr. nie będacych naucz..doc (28,50KB)

DOCw spr. ustalenia najniz. wynagr. zasad. dla GOPS i GZEAS.doc (29,50KB)

DOCw spr. Regulaminu zachowań nad jeziorami i załacznik.doc (36,50KB)

DOCw spr. Regulaminu zachowań nad jeziorami i załacznik.doc (36,50KB)

DOCProjekt uchwały na 20.06.08 plan jezior.doc (630,50KB)

DOCProjekt uchwałayNr XVI.08 na 20.06. Studium gminy.doc (26,00KB)

DOCProjekt uchwała NrXVI.08 na 20.06.08 plan Osowiec.doc (23,00KB)

DOCProjekt Uchwały NrXVI.08 na 20.06.08 plan Kotórz Mały-ostateczna.doc (25,50KB)

DOCProjekt Uchwały Nr XVI. 08 na 20.06.08 plan Zawada- ostateczna.doc (25,00KB)

XLSzał. 1 do uch. bużetowej na 20.06.08. inwestycje.xls (23,50KB)

XLSzał. nr 2 do uchw. budżetowej na 20.06.08 WPI.xls (26,00KB)

DOCProjekt Nr XVI. na 20.06.08 zmiana budzetu w 2008.doc (70,00KB)

DOCProjekt uchw. XVI.08 na 20.06.08 Kraina Dinozaurów (5).doc (21,50KB)

DOCProjekt uchw. XVI.08 na 20.06.08 Kraina Dinozaurów (5).doc (21,50KB)

DOCProjekt uch Nr XVI.08 na 20.06 w spr. przys. do pr. Kapitał Ludzki.doc (21,50KB)

DOCPr.uchwały Nr XVI.08 na 20.06 wpisanie gminy do URG.doc (23,50KB)

DOCProjekt uchwały NrXVI. 08 na 20.06.08w spr. zmiany Statutu Gminy Turawa.doc (31,50KB)

DOCPr.uchwałaNr XVI.09 na 20.06. w spr powołania komisji inwentaryzacyjnej.doc (41,50KB)

RTFProjekt uch.Nr XVI . 08 na sesje 20.06.08 zasady wynajmowania lokali.rtf (36,94KB)

DOCProjekt Nr XVI.08 na 20.08.08 w spr. uchwalenia wil. pr. gosp.zasób mieszkaniowy.doc (100,00KB)

DOCUchwała nadanie nazw ulic w Zawadzie na sesję w dniu 20.06.2008doc.doc (23,00KB)

DOCProjekt uchwały w spr. wieloletniego pr. gosp. mieszkaniami na 25.04.08.doc (100,00KB)

RTFProjekt uchwały w spr. zasad wynaj. lokli wch. w skład zasobu Gminy na 25.04.08.rtf (35,08KB)

DOCProjekt Uchwały w spr absolutorium na sesję 25. 04 2008.doc (25,00KB)

DOCProjekt Uchwały o nadanie nazw ulic na sesje 25.04.08.doc (23,00KB)

DOCProjekt dot. skargi SMIIT Polska Sp.z . o.o..doc (27,00KB)

DOCProjekt Uchwały w spr. zmiany budzetu na sesje 25.0 4 2008.doc (59,50KB)

DOCprojekt uchwały w sprawie programu współpracy z org. pozarządowymi na sesję 25.04.08.doc (24,00KB)

RTFProjekt uchwały w spr. bonifikaty do opł. przeksztal.pr. uz. wieczyst. na sesję 14.03.08.rtf (8,22KB)

DOCProjekt Uchwała w spr. przyst. do sporzadzenia planu. Bierdzany.na sesję 14.03.08doc.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr XIII.... 08 w sprawie skargi p. R.Borkoskiego z dnia 3.02.08 na sesję 14.03.2008doc.doc (25,50KB)

DOCUchwała Nr XIII.... 08 w sprawie skargi p. R.Borkoskiego z dnia 1.02.08 na sesję 14.03.2008 (2)doc.doc (25,50KB)

PDFProjekt uchwały w spr. opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (132,90KB)

DOCProjekt uchwały w spr.zatwierdzenia taryfy na zaopatrzenie w wodę i ścieki WiK Opole.doc (32,50KB)

PDFProjekt w spr. nadania nazwy drodze w m.Węgry.pdf (2,84MB)

TURAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZąDOWYMI NA 2013 ROKProjekt w spr. Rocznego Proggramu Współpracy G.Turawa z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok (74,00KB)

PDFProjekt w sprawie porozumienia w spr. zagospodarowania odpadów komunalnych.pdf (216,45KB)