Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm./ informuję, że w dniach od 20.11.2015 r. do 20.12.2015 r. w pokoju nr 35 Urzędu Gminy Turawa, oraz na tablicy ogłoszeń wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości:

- działka nr 1025/29, k.m. 2, obręb  Osowiec o pow. 0,5913 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00131078/9,

- działka nr 572/3, k.m. 4, obręb Turawa o pow. 7,3900 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00133519/7.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXX/183/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w pok. nr 34, 35 Urzędu Gminy Turawa.

 

 

Komisja Inwentaryzacyjna