Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego - 2016 rok

PDFUchwała Nr XIII.85.2016.pdf (96,94KB) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
PDFUchwała Nr XV.90.2016.pdf (186,61KB)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2016 r.
PDFUchwała Nr XV.94.2016.pdf (253,14KB)w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa

PDFUchwała Nr XVII.104.2016.pdf (335,28KB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa

PDFUchwała Nr XX.116.2016.pdf (378,09KB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa
PDFUchwała Nr XX.120.2016.pdf (177,82KB) w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

PDFUchwała Nr XXI.123.2016.pdf (98,88KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
PDFUchwała Nr XXI.124.2016.pdf (170,94KB)w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała Nr XXI.125.2016.pdf (98,47KB)w sprawie opłaty miejscowej
PDFUchwała Nr XXI.126.2016.pdf (95,45KB)w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXII.138.2016.pdf (357,05KB) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
PDFUchwała Nr XXII.140.2016.pdf (260,91KB) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Turawa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa, udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
PDFUchwała Nr XXII.141.2016.pdf (97,43KB)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata
2014-2020"
PDFUchwała Nr XXII.142.2016.pdf (179,88KB)w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
PDFUchwała Nr XXII.144.2016.pdf (91,80KB)w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Turawa