Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2016 rok


PDFZarządzenie Nr 1.2016 r.pdf (244,95KB) w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r roku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.5.2015.pdf (295,43KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.7.2016.pdf (83,68KB)w sprawie wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.8.2016.pdf (85,32KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.8.2016 doc.pdf (80,32KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.11.2016.pdf (83,74KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.12.2016.pdf (87,02KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarzadzenia Nr OB.0050.12.2016.pdf (82,28KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.15.2016.pdf (82,00KB) w sprawie wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarzadzenie Nr OB.0050.16.2016.pdf (85,24KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawyPDFZałącznik do Zarzadzenia Nr OB.0050.16.2016 doc.pdf (80,59KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.17.2016.pdf (83,32KB) w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechoduPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.17.2016.pdf (90,37KB)
PDFZarzadzenie Nr OB.0050.18.2016.pdf (76,13KB) w sprawie wyznaczenia gminnej jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11.lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. póz. 195 )

PDFZarządzenie Nr OB.0050.21. 2016.pdf (83,32KB) w sprawie wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.22.2016.pdf (85,69KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.22.2016.pdf (79,76KB)

PDFZarządzenie NrOB.0050.23.2016.pdf (82,54KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.24.2016.pdf (84,43KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.24.2016.pdf (80,63KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.27.2016.pdf (85,91KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa obejmujących Jezioro Małe w Turawie oraz tereny przyległe

PDFZarządzenie Nr OB.0050.28.2016.pdf (461,31KB) w sprawie wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.29.2016.pdf (462,79KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawyPDFZałacznik do Zarządzenia OB.0050.29.2016.pdf (79,51KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.30.2016.pdf (104,92KB)w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.31.2016.pdf (107,74KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawyPDFZałacznik do Zarządzenia Nr OB.0050.31.2016.pdf (79,01KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.38.2016.pdf (81,88KB)w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.39.2016.pdf (85,79KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.39.21016.pdf (81,02KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.40.2016.pdf (82,74KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OOB.0050.41.2016.pdf (85,51KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.41.2016.pdf (80,16KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.42.2016.pdf (82,43KB) w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie N rOB.0050.43.2016.pdf (83,46KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.43.2016.pdf (78,32KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.48. 2016.pdf (74,20KB) w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr OB.0050.49.2016.pdf (73,99KB)w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OB.0050.54.2016.pdf (101,06KB) w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Turawa wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.63.2016.pdf (105,45KB) w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.64.2016.pdf (107,78KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawy PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.64.2016 doc.pdf (79,31KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.70.2016.pdf (80,00KB) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.86.2016.pdf (98,52KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Turawa i jednostkach organizacyjnych

PDFZarządzenie NrOB.0050.89.2016.pdf (84,28KB)w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.90.2016.pdf (87,40KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OB.0050.92.2016.pdf (86,68KB) w sprawie obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa obejmujących Jezioro Małe w Turawie oraz tereny przyległe

PDFZarządzenie Nr OB.0050.99.2016.pdf (81,65KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.100. 2016.pdf (84,22KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.100.2016.pdf (78,88KB)