Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Budowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Polnej w miejscowości Ligota Turawska oraz ul. Nadleśnej w miejscowości Bierdzany odcinek A-B (z podziałem na dwa zadania częściowe)

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 101455-2016.pdf (312,13KB)

PDFSIWZ - ul. Polna Ligota Tur. i Nadleśna Bierdzany.pdf (602,72KB)

DOCZałącznik nr 1a- Formularz ofertowy - ul. Polna Ligota Tur.doc (50,50KB)

DOCZałącznik nr 1b - Formularz ofertowy - ul. Nadleśna Bierdzany.doc (50,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - ul. Polna Ligota Tur. i Nadleśna Bierdzany.doc (32,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - ul. Polna Ligota Tur. i Nadleśna Bierdzany.doc (48,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej - ul. Polna Ligota Tur. i Nadleśna Bierdzany.doc (32,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót - ul. Polna Ligota Tur. i Nadleśna Bierdzany.doc (54,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - remonty dróg gminnych.doc (42,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - ul. Polna Ligota Tur. i Nadleśna Bierdzany.doc (28,50KB)

PDFZałącznik nr 8a - Wzór umowy - ul. Polna Ligota Tur.pdf (363,44KB)

PDFZałącznik nr 8b - Wzór umowy - ul. Nadleśna Bierdzany.pdf (361,66KB)

PDFZałącznik nr 9a - Przedmiar robót - ul. Polna Ligota Tur.pdf (260,39KB)

PDFZałącznik nr 9b 1 - Przedmiar robót kwalifikowalny - ul. Nadleśna Bierdzany.pdf (259,53KB)

PDFZałącznik nr 9b 2 - Przedmiar robót niekwalifikowalny - ul. Nadleśna Bierdzany.pdf (257,78KB)

PDFZałącznik nr 10a - Dokumentacja projektowa - ul. Polna Ligota Tur.pdf (4,16MB)

PDFZałącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa - ul. Nadleśna Bierdzany.pdf (3,77MB)

PDFZałącznik nr 11a - STWiORB - ul. Polna Ligota Tur.pdf (1,81MB)

PDFZałącznik nr 11b - STWiORB - ul. Nadleśna Bierdzany.pdf (1,60MB)