Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina


BU.V. 7331/4/ŚR/08                                     Turawa, dnia 18 lipca 2008 r. 
 
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy
o wszczęciu postępowania
 
 
 
 
zgodnie z art. 46aust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska /dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902/ oraz art. 49 ustawy z dnia
14 .06.1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.) 
 
  
zawiadamiam
 
 
że na wniosek Pana Andrzeja Żuraw, 45-510 Opole, ul. Responda 13, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Turawa, w dniu 
11 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „obejście kanalizacją sanitarną ciśnieniową zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec, gmina Turawa”
 
 
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § K.p.a. w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
 
Stosownie do brzmienia art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c w pokoju 36 tel. 077/4212109, w godzinach pracy Urzędu.
 
Za datę publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień.........lipca 2008r.
 
Kopia:a/a                                    


Podmiot udostępniający: BU
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Konciała
Data wytworzenia: 2008-07-24