Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm./ informuję, że w dniach od 26.01.2017 r. do 27.02.2017 r. w pokoju nr 35 Urzędu Gminy Turawa, oraz na tablicy ogłoszeń wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości zajęte pod drogi, położone w miejscowości Zawada, oznaczone jako działki nr:

- 253/4, k.m. 4, obręb Zawada,

- 273/3, k.m. 4, obręb Zawada,

- 303/43, k.m. 4, obręb Zawada,

- 353/12, k.m. 4, obręb Zawada,

- 355/4, k.m. 4, obręb Zawada,

- 356/4, k.m. 4, obręb Zawada,

- 357/4, k.m. 4, obręb Zawada,

- 358/4, k.m. 4, obręb Zawada,

- 365/40, k.m. 4, obręb Zawada,

- 366/40, k.m. 4, obręb Zawada,

- 189/22, k.m. 6, obręb Zawada,

- 202/7, k.m. 6, obręb Zawada,

- 203/4, k.m. 6, obręb Zawada,

- 295/43, k.m. 7, obręb Zawada,

- 296/47, k.m. 7, obręb Zawada,

- 297/38, k.m. 7, obręb Zawada,

- 298/36, k.m. 7, obręb Zawada,

- 299/32, k.m. 7, obręb Zawada,

- 300/28, k.m. 7, obręb Zawada,

o łącznej pow. 0,6464 ha, objęte księgą wieczystą nr OP1O/00045745/6,

oraz działka nr:

-163/12, k.m. 3, obręb Osowiec, o pow. 0,1710 ha, objęta księgą wieczystą OP1O/00116321/7.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXX/183/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w pok. nr 34, 35 Urzędu Gminy Turawa.