Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy Turawa - 2017 rok

 
PDFsieć szkół.pdf (440,51KB)

PDFProjekt dróg gminnych.pdf (357,61KB)
PDFProjekt Uchwały dot. sieci szkół.pdf (432,23KB)
PDFProjekt Uchwały w spr. stawki za odpady komunalne.pdf (100,77KB)
PDFProjekt Uchwały w spr. zmianu Uchwały Budżetowej.pdf (187,11KB)
PDFProjekt Uchwały w spr.programu opieki nad zwierzętami.pdf (201,08KB)
PDFProjekt Uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf (95,04KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie statutu..pdf (864,71KB)
PDFProjekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania.pdf (24,24MB)
PDFProjekt w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (247,90KB)
PDFProjekt w sprawie załatwienia skargi.pdf (152,04KB)
PDFProjekt w sprawie zmainy budżetu gminy.pdf (267,89KB)
PDFw sprawie odwołania Skarbnika.pdf (21,23KB)
PDFw sprawie powołania Skarbnika.pdf (21,23KB)
PDFProjekt uchwały w spr. stawek dzierżawy.pdf (204,54KB)
PDFProjekt uchwały w spr. stawek od nieruchomości..pdf (102,90KB)
PDFProjekt uchwały w spr. wspólpracy.pdf (268,25KB)
PDFProjekt uchwały w spr. wzoru deklaracji.pdf (241,69KB)
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu 2017.pdf (86,24KB)
PDFProjekt uchwały w spr.dopłat.pdf (194,96KB)
DOCXfundusz sołecki 2018-budzet.docx (27,36KB)
DOCXInformacja o stanie inwestycji kontynuow.2018.docx (12,64KB)
DOCXPLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU.docx (15,47KB)
DOCXPlan inwestycji na 2018 rok.docx (20,75KB)
PDFProjekt Objaśnienia do WPF 2018.pdf (115,50KB)
PDFProjekt Plan dochodów na 2018.pdf (333,40KB)
PDFProjekt Plan przychody i rozchody 2018.pdf (122,11KB)
PDFProjekt Plan wydatków na 2018.pdf (210,52KB)
PDFProjekt WPF 2018.pdf (3,18MB)
PDFProjekt WPF przedsięwzięcia 2018.pdf (113,43KB)
PDFUchwała budżetowa na 2018 r..pdf (149,03KB)
PDFUchwała Projekt WPF 2018.pdf (96,88KB)
DOCXUzasadnienie do planu budżetu na 2018 rok.docx (30,71KB)
DOCXWykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków UE w 2018 roku.docx (11,52KB)

PDFProjekt w spr. opłaty za nieczystości.pdf (100,53KB)
PDFzałącznik 2 taryfy.pdf (583,63KB)
DOCzałącznik nr 1 taryfy.doc (57,00KB)

PDFProjekt w spr. uchwalenia GPPiRPA.pdf (368,30KB)
PDFProjekt w spr. zmiany budżetu gminy na 2017 r.pdf (171,63KB)

PDFUchwała budżetowa na 2018 autopoprawka do projektu.pdf (148,81KB)
PDFUchwała WPF 2018 autopoprawka do projektu.pdf (98,91KB)