Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego - 2017 rok


PDFUchwała Nr XXIII.146.17.pdf (97,60KB) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Turawa
PDFUchwała Nr XXV.149.17.pdf (261,68KB)w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Turawa oraz określenie granic ich obwodów

PDFUchwała Nr XXV.151.17.pdf (268,98KB)w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

PDFUchwała Nr XXVIII.160.17.pdf (11,27MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru wsi TurawaPDFRozstrzygnięcie nadzorcze wobec uchwały Nr XXVII.160.17.pdf (844,58KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.162.17.pdf (170,16KB) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Zawada, Gmina Turawa

PDFUchwała Nr XXIX.169.17.pdf (212,95KB) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFUchwała Nr XXXI.178.17.pdf (94,31KB)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
PDFUchwała Nr XXXI.179.17.pdf (318,13KB) w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

PDFUchwała Nr XXXII.190.17.pdf (90,78KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty