Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2017 rok


PDFNr OB.0050.47.2017 (467,52KB) w sprawie Konkursu na stanowiska: dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu

PDFNr OB.0050.36.2017 (609,62KB) w sprawie Konkursu na stanowiska: dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie, dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym, dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach, dyrektora Publicznego Przedszkola w Bierdzanach

PDFNr OB.0050.3.2017.pdf (129,47KB) w sprawie zamiany nieruchomości

PDFNr OB.0050.4.2017pdf.pdf (130,21KB)w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFNr OB.0050. 5. 2017.pdf (132,35KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB0050. 5.2017.pdf (126,33KB)


PDFNr. OB.0050.6.2017. pdf.pdf (244,94KB)w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert za realizację  zadań  publicznych w 2017 r. na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie nr OB.0050.7.2017.pdf (163,33KB) w sprawie Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Turawie

PDFNr OB.0050.8.2017. pdf.pdf (959,41KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd na drogi objęte zakazem
ruchu na terenie gminy Turawa wokół jezior turawskich

Zarządzenie Nr OB.0050.11.2017 w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
PDFZarządzenie Nr OB.0050. 12.2017.pdf (345,37KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFNr OB.0050.14.2017.pdf (223,62KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Turawie

PDFZarządzenie Nr OB.0050.17.2017.pdf (344,03KB) w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.12.2017 z dn. 10.02.2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie Nr OB.0050.18.2017.pdf (24,97KB)w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.19.2017.pdf (166,88KB)w sprawie ogłoszenia  Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego przedszkola w Zawadzie

PDFZarządzenie Nr OB.0050.20.2017 r.pdf (130,52KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.21.2017.pdf (132,83KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OBV.0050.21.2017 r.pdf (132,07KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.23.2017.pdf (10,08MB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zawadzie

PDFZarządzenie Nr OB.0050.25.2017.pdf (495,55KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.26.2017.pdf (24,96KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego  Przedszkola w Zawadzie

PDFZarządzenie Nr OB.0050.27.2017.pdf (130,75KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OOB.0050.28.2017.pdf (133,54KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.28.2017.pdf (135,40KB)

PDFZarządzenie Nr OB.00B 29.2017.pdf (380,38KB) w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy Turawa oraz jej jednostek organizacyjnych podlegających temu obowiązkowiPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.OOB.29.2017.pdf (127,50KB)

PDFZarządzenie Nr 33.2017.pdf (75,62KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr 34.2017.pdf (65,62KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr 35.2017..pdf (75,62KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.41.2017.pdf (54,97KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.42.2017.pdf (54,97KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach
PDFZarządzenie Nr OB.0050.43.2017.pdf (54,97KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bierdzanach
PDFZarządzenie Nr OB.0050.44.2017.pdf (54,97KB) w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym

PDFNr OB.0050.48.2017.pdf (345,44KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Turawie
PDFNr OB.0050.49.2017.pdf (346,26KB)w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
PDFNr OB.0050.50.2017.pdf (345,75KB)w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bierdzanach
PDFNr OB.0050.51.2017.pdf (345,83KB)w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Węgrach

PDFZarządzenie Nr OB.0050.52.2017.pdf (34,97KB) w sprawie przyjęcia do realizacji uchwały Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 3 października  2016 r. w spr. emisji obligacji komunalnych Gminy Turawa oraz  określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

PDFZarządzenie Nr 0B.0050.54.2017.pdf (127,39KB) w sprawie zamiany nieruchomości
PDFZarządzenie Nr OB.0050. 55.2017.pdf (130,33KB)w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.56.2017.pdf (132,95KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.56.2017.pdf (130,08KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.59.2017.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.60.2017..pdf (54,97KB)w sprawie powołania  komisji do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Bierdzanach
PDFZarządzenie Nr OB.0050.61.2017..pdf (54,97KB)w sprawie powołania  komisji do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Zawadzie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.62.2017.pdf (54,97KB)w sprawie powołania  komisji do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora PSP im .Jana Pawła II w Osowcu

PDFZarządzenie Nr OB.0050.65.2017.pdf (24,97KB)w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.66.2017.pdf (24,97KB)w sprawie zatwierdzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach
PDFZarządzenie Nr OB.0050.67.2017.pdf (24,97KB)w sprawaie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im.Jana Pawła II w Osowcu.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.68.2017.pdf (31,23KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan z siedzibą w Bierdzanach ul. Szkolna 1, 46-046 Bierdzany
PDFNr OB.0050.69.2017.pdf (294,70KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży Turawa, 46-023 Osowiec ul. Dworcowa

PDFNr OB.0050.78.2017.pdf (138,07KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFNr OB.0050.81.2017.pdf (125,88KB) W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.85.2017.pdf (192,96KB) w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFNr OB.0050.86.2017.pdf (194,75KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawyPDFZał. Nr 2 do Zarządzenia OB.0050.86.2017.pdf (126,05KB)

PDFNr OB.0050.90.2017.pdf (34,97KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Nasz Zakrzów Turawski" ,46-046 Zakrzów Turawski ul. Główna 20.

PDFNr OB.0050.91.2017doc.pdf (204,37KB) w sprawie wydzierżawienia części działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFNr OB.0050.92.2017.pdf (203,66KB)w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawyPDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia OB.0050.92.pdf (128,22KB)

PDFZarządzenie NrOB.0050. 93.2017pdf.pdf (131,84KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie NrOB.0050. 94.2017.pdf (134,11KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OB.0050.95.2017.pdf (129,93KB) w sprawie zamiany nieruchomości

PDFNr OB.0050.102.2017.pdf (136,25KB) w sprawie Karty Audytu Wewntrznego
PDFNr OB.0050.109.2017.pdf (34,97KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Turawa i jednostkach organizacyjnych

PDFNr OB.0050.114.2017.pdf (130,22KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFNr OB.0050.115. 2017.pdf (133,12KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.115.2017.pdf (128,55KB)