Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Turawa w 2017 roku z podziałem na dwie części: boczne od ul. Dworskiej w miejscowości Ligota Turawska i ul. Bukowa w miejscowości Turawa

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (172,48KB)
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,16MB)

PDFUnieważnienie części II postępowania.pdf (391,84KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (742,50KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 58515-2017.pdf (236,14KB)
PDFSIWZ - Remonty dróg 2017.pdf (601,15KB)
DOCZałącznik nr 1a- Formularz ofertowy - boczne ul. Dworskiej Ligota Tur.doc (51,00KB)
DOCZałącznik nr 1b - Formularz ofertowy - ul. Bukowa Turawa.doc (50,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc (46,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych - Remonty dróg 2017.doc (47,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób - Remonty dróg 2017.doc (40,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej - Remonty dróg 2017.doc (37,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Remonty dróg 2017.doc (36,50KB)
DOCZałącznik nr 7 a - Wzór umowy - boczne ul. Dworskiej w Ligocie Turawskiej.doc (147,50KB)
DOCZałącznik nr 7 b - Wzór umowy - ul.Bukowa w Turawie.doc (143,00KB)
PDFZałącznik nr 8a - Przedmiar robót ul.Dworska.pdf (278,49KB)
PDFZałącznik nr 8b 1 -Przedmiar robót ul.Bukowa kwalifikowany.pdf (1,06MB)
PDFZałącznik nr 8b 2- Przedmiar robót Bukowa niekwalifikowany.pdf (1 003,16KB)
PDFZałącznik nr 9a - ul.Dworska -Dokumentacja projektowa.pdf (3,60MB)
PDFZałącznik nr 9b -ul.Bukowa -Dokumentacja projektowa.pdf (1,29MB)
PDFZałącznik nr 10a - STWiORB ul. Dworska Ligota Tur.pdf (2,24MB)
PDFZałącznik nr 10b - STWiORB ul. Bukowa.pdf (16,25MB)