Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2018 rok


PDFZarządzenie Nr OB.1.2018pdf.pdf (81,74KB) w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej dla Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.2.2018 r.pdf (69,76KB) w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Urbainistyczno- Architektonicznej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.3.2018.pdf (274,94KB) w sprawie przekazania  uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
PDFZarządzenie Nr.OB.0050.4.2018.pdf (194,94KB) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2018 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.5.2018.pdf (244,94KB) w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert na realizację  zadań publicznych w 2018 r. na terenie Gminy Turawa.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.6.2018.pdf (505,61KB)  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2018 r.”
PDFZarządzenie Nr OB.0050.7.2018.pdf (136,25KB) w sprawie użyczenia działki nr 141/16 stanowiącej własność Gminy Turawa - Stowarzyszeniu Sympatyków Kotorza Małego.

PDFZarządzenie Nr OB.0050. 8.2018.pdf (129,24KB) w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.9.2018.pdf (130,95KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050. 9.2018.pdf (125,08KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.10.2018.pdf (127,83KB) w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.10.2018 pdf.pdf (151,23KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.11.2018.pdf (65,62KB) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których  Gmina Turawa jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.13.2018.df.pdf (130,57KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OOB.0050.14.2018.pdf (133,18KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedażyPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OOB.0050. 14.2018.pdf (128,93KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.23.2018.pdf (153,33KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.24.2018.pdf (153,33KB) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.25.2018.pdf (55,62KB) w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością  przejazdu i przechodu

PDFZarządzenie Nr OB.0050.29.2018.pdf (64,97KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.30.2018.pdf (64,97KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.32.2018.pdf (34,97KB) zmieniające zarządzenie Nr OB.0050.29.2018 w spr. powołania  Komisji Konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.33.2018.pdf (34,97KB) w sprawie obniżenia  ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kotorzu Małym
PDFZarządzenie Nr OB.0050.34.2018.pdf (75,62KB) w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.35.2018..pdf (136,88KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr OB.0050.36.2018.pdf (24,97KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.37.2018.pdf (24,97KB) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.38.2018.pdf (41,23KB) w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy w Turawie, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Gminy w Turawie oraz  powołania  Komisji Inwentaryzacyjnej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.46.2018.pdf (31,23KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OB.0050.55.2018.pdf (65,62KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych
PDFZarządzenie OB.0050.60.2018.pdf (132,97KB) w sprawie wydzierżawienia części działek stanowiących własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.61.2018.pdf (135,94KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.61.2018.pdf (133,02KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.65.2018.pdf (66,25KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budzetu gminy na 2018 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.70.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Bierdzanach
PDFZarządzenie Nr OB.0050.71.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zawadzie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.72.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Węgrach
PDFZarządzenie Nr OBV.0050.73.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.74.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
PDFZarządzenmie Nr OB.0050.75.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach
PDFZarządzenie Nr OB.0050.76.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.77.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.78.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.79.2018.pdf (54,97KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu

PDFZarządzenie Nr OB.0050.81.2018.pdf (66,25KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr OB.0050.91.2018.pdf (41,23KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.92.2018.pdf (71,93KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OB.0050.97.2018.pdf (31,23KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.98.2018.pdf (129,38KB) w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Turawa PDFZałącznik do Zarządzenia OB.0050.98.2018.pdf (125,72KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.99.2018.pdf (204,73KB) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy wykonywaniu wydatków z budżetu UG w Turawie , a także  zasad rozliczania  płatności  dokonywanych przy ich wykorzystaniuPDFZarządzenie Nr OB.0050.100.19.pdf (21,23KB) PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.100.19.pdf (1,41MB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.101.19.pdf (21,23KB) PDFZałączniki do Zarządzenia Nr OB.0050.101.19.pdf (2,16MB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.105.18.pdf (106,88KB) w sprawie ustalenia cennika  wynajmu powierzchni Hali Sportowej w Turawie
PDFZarządzenie Nr OB.0050.107.18.pdf (31,23KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Turawa i jednostkach organizacyjnych