Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 rok (nowa kadencja)

Uchwały Rady Gminy Turawa - 2018 r. - nowa kadencja

PDFUchwała Nr I.1.18.pdf (84,75KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turawa
PDFUchwała Nr I.2.18.pdf (86,23KB) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Turawa

PDFUchwała Nr II.3.18.pdf (169,01KB) w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Turawa
PDFUchwała Nr II.4.18.pdf (91,31KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa

PDFUchwała Nr III.5.18.pdf (406,43KB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa
PDFUchwała Nr III.6.18.pdf (845,17KB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2019 rok
PDFUchwała Nr III.7.18.pdf (98,31KB) w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek czynszu za lokale użytkowe oraz
minimalnej ceny ciepła za c.o. na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.
PDFUchwała Nr III.8.18..pdf (187,06KB) w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
PDFUchwała Nr III.9.18.pdf (95,45KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
PDFUchwała Nr III.10.18.pdf (256,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2018 rok