Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2019 rok


PDFZarządzenie Nr OB.0050.59.2019.pdf (21,23KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.1.2019.pdf (24,97KB) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2019 r.PDFZałacznik nr 1.pdf (330,55KB) PDFZałacznik nr 2.pdf (261,54KB) PDFZałacznik nr 3.pdf (173,84KB)
PDFZałącznik nr 4.pdf (100,98KB)
PDFZarządzenie Nr OB.0050.2.2019.pdf (55,62KB) w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków j.o.G.Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.3.2019.pdf (55,62KB) w sprawie  zmiany budżetu gminy  w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.4.2019.pdf (45,62KB) w sprawie zmian w planie  finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.5.2019.pdf (304,95KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie G.Turawa w 2019 r."
PDFZarządzenie Nr OB.0050.8.2019.pdf (89,54KB) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie OB.0050.9.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory organów jednostek pomocniczych gminy.pdf (471,84KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.6.2019.pdf (51,23KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.7. 2019.pdf (41,93KB) w sprawie zmian w planie  finansowym budżetu gminy na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr OB.0050.10.2019.pdf (55,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.11.19.pdf (31,23KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.13.2019.pdf (21,23KB) w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
PDFZarządzenie Nr OB.0050.15.2019.pdf (31,23KB) w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.14.2019.pdf (41,23KB) w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.16.2019.pdf (51,93KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OB.0050.17.2019. pdf.pdf (971,96KB) w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe  jednostki organizacyjne Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.18.2019.pdf (41,23KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.18.2019.pdf (41,23KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.19.2019.pdf (55,62KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy na 2019r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.20.2019.pdf (75,62KB) w sprawie terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych i  oddziałów  przedszkolnych  przy publicznych szkołach podstawowych, dla których G.Turawa, jest organem prowadzącym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.21.2019. pdf.pdf (45,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050..22.2019.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFRegulamin pracy Komisji Przetargowej.pdf (214,03KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.23.2019. pdf.pdf (55,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok
PDFZarządzenie Nr OB.0050.24.2019.pdf (44,97KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie Nr OB.0050.25.2019. pdf.pdf (24,97KB) w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia  za 2018 rokPDFSprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za 2018 rok.pdf (1,23MB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.26.2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany  budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie NrOB.0050.27.2019.pdf (41,93KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 rok 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.28.2019.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFRegulamin pracy Komisji Przetargowej.pdf (214,03KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.29.2019.pdf (51,23KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.30.2019.pdf (21,23KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.31.2019.pdf (21,23KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.32.2019.pdf (31,23KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.33.2019.pdf (91,93KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.34.19.pdf (62,63KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.35.19..pdf (75,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.36.2019.pdf (144,79KB) w sprawie  zmian w planie finansowym budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.37.19..pdf (34,96KB) w sprawie  nieodpłatnego przejęcia  nieruchomości na rzecz Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.38.19. pdf.pdf (54,97KB) w sprawie  sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.39.19..pdf (95,62KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr OB.0050.40.2019.pdf (171,80KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB. 0050.41.19.pdf (44,97KB)  w sprawie ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu MałymPDFZałącznik do Zarządzenia Nr OB.0050.41.19. pdf.pdf (146,88KB)

PDFZarządzenie Nr OB.0050.42.2019.pdf (34,97KB) w sprawie  oddania w użyczenie na okres do 3 lat niezabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w m.Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.43.2019.pdf (398,65KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.44.2019.pdf (140,17KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.45.2019.pdf (159,53KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.46.2019.pdf (171,06KB) w sprawie powołania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.47.2019.pdf (330,80KB) w sprawie dokonania zmian w cenniku wynajmu powierzchni Hali Sportowej w Turawie

PDFZarządzenie Nr OB.0050.48.2019.pdf (65,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.49.2019.pdf (31,23KB) w sprawie przekazania samochodu specjalnego- pożarniczego  marki Mercedes w formie  darowizny na rzecz OSP w Węgrach
PDFZarządzenie Nr OB.0050.50.2019.pdf (64,97KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
PDFZarządzenie Nr OB.0050.51.2019.pdf (44,97KB) zmieniające Zarządzenie Nr OB.0050.50.2019 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.52.2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.53.2019.pdf (75,80KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.54.2019.pdf (34,97KB) w sprawie udzielenia  pożyczki Stowarzyszeniu "Nasz Zakrzów Turawski", 46-046 Zakrzów Turawski, ul. Główna 20

PDFZarządzenie Nr OB.0050.55.2019.pdf (21,23KB) w sprawie zatwierdzenia  konkursu na stanowisko dyrektora P P w Kotorzu Małym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.56.2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.57.2019.pdf (55,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
 

PDFZarządzenie Nr OB.0050.58.2019.pdf (41,93KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.59.2019.pdf (21,23KB) w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.60.2019.pdf (21,23KB) w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.61.19.pdf (34,97KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu  Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan, 46-046 Bierdzany ul. Szkolna 1
PDFZarządzenie Nr OB.0050.62.2019.pdf (41,23KB) w spr. sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.63.2019.pdf (71,93KB) w spr. ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenia Nr OB.0050.64.19.pdf (65,62KB) w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.65.19.pdf (31,23KB) w spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań  w sprawach  świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania  w tych sprawach  rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji  oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.66.194.pdf (31,23KB)  spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań  w sprawach  świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania  w tych sprawach  rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji  oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.67.19.pdf (31,23KB) w spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań  w sprawach  świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania  w tych sprawach  rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji  oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.68.19.pdf (31,23KB) w spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia  postępowań  w sprawach  świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania  w tych sprawach  rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji  oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 

PDFZarządzenie Nr OB.0050.69.19.pdf (34,97KB) w spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia postępowań w spr. o świadczenia  z programu "Dobry Start" , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji oraz przekazywania  wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.70.19.pdf (34,97KB) w spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia postępowań w spr. o świadczenia  z programu "Dobry Start" , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji oraz przekazywania  wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.71.2019.pdf (34,97KB) w spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia postępowań w spr. o świadczenia  z programu "Dobry Start" , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji oraz przekazywania  wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 

PDFZarządzenie Nr OB.0050.72.19.pdf (34,97KB) w spr. upoważnienia pracownika GOPS w Turawie do prowadzenia postępowań w spr. o świadczenia  z programu "Dobry Start" , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem wydawania decyzji oraz przekazywania  wnioskodawcom informacji o przyznanych świadczeniach 
PDFZarządzenie Nr OB.0050.73.2019.pdf (81,93KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

PDFZarądzenie Nr OB.0050.74.2019.pdf (96,25KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.75.19.pdf (34,97KB) w spr. zmiany budżetu Gminy Turawa w 2019 r.

PDFZarządzenie OB.0050.76.2019.pdf (54,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.77.2019.pdf (35,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.78.2019.pdf (45,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.79.2019.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.80..2019.pdf (116,88KB) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika GOPS w Turawie  i udzielenia upoważnień

PDFZarządzenie Nr OB.0050.81.2019..pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.82.2019.pdf (85,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.83.2019.pdf (45,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.84.2019.pdf (44,96KB) w sprawie podania  do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr OB.0050.85.19.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.86.2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.87..2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie OB.0050.88.19.pdf (65,62KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2019  rok
PDFZarządzenie Nr OB.0050.89.19.pdf (158,14KB) w sprawie  ustalenia regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Turawa tabletów służbowych
PDFZarządzenie Nr OB.0050.90.19.pdf (54,97KB) w sprawie sprzedaży  działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.91.19.pdf (95,62KB) w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości  stanowiących własność Gminy Turawa, przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr OB.0050.92.2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.93.2019.pdf (66,25KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.94.2019. pdf.pdf (54,97KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ... w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy G.Turawa z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  na rok 2020"

PDFZarządzenie Nr OB.0050.95.19.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ... w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy G.Turawa z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  na rok 2020

PDFZarządzenie Nr OB.0050.96.2019.pdf (96,25KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050. 97..2019.pdf (44,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.98.2019.pdf (45,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.99.2019.pdf (44,97KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.100.2019.pdf (44,97KB)  w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.101.2019.pdf (45,62KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie OB.0050.102.2019.pdf (34,97KB) w sprawie udzielenia  pożyczki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Turawskiej Turawa
PDFZarżądzenie Nr OB.0050.103.19.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr OB.0050.104.2019.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządszenie Nr OB.0050.105.2019.pdf (55,62KB) w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS Turawa do prowadzenia postępowań i wydawania  decyzji administracyjnych
PDFZarządzenie Nr OB.0050.106.2019.pdf (44,97KB) w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS Turawa do prowadzenia postępowań i wydawania  decyzji administracyjnych w  sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów

PDFZarządzenie Nr OB.0050.107.2019.pdf (105,62KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.108.2019.pdf (86,25KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.109.2019.pdf (246,25KB) w sprawie wprowadzenia jednolitego oznakowania obiektów świadczących usługi noclegowe na terenie G.Turawa wpisanych do ewidencji  prowadzonej przez Wójta Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OB.0050.110.2019.pdf (54,97KB) w spr. upoważnienia Kierownika  GOPS w Turawie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr OB.0050.111.2019.pdf (106,25KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.112.2019.pdf (76,25KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.113.2019.pdf (55,62KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.114.19.pdf (166,88KB) w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych  faktur z wykazanym podatkiem VAT w G.Turawa i jej  jednostkach budżetowych
PDFZarządzenie Nr OB.0050.115.19.pdf (75,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarzadzenie Nr OR.0050.116.2019.pdf (82,63KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.117.19.pdf (44,97KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.118.19.pdf (75,62KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr OB.0050.119.19.pdf (44,97KB) w sprawy zamiany nieruchomości

PDFZarządzenie Nr OB.0050.120.2019.pdf (24,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.121.19.pdf (24,97KB) w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Turawa na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OB.0050.122.19.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela  ubiegającego się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OB.0050.123.19.pdf (85,62KB)w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
 

PDFZarządzenie Nr OB.0050.124.2019.pdf (62,63KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie OB.0050.125.19.pdf (24,97KB) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050. 126.2019.pdf (82,63KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.127.19.pdf (136,88KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku G.Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.128.19.pdf (85,62KB) w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

PDFZarządzenie Nr OB.0050.129.2019.pdf (75,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.130.2019.pdf (51,93KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.131.2019.pdf (44,97KB) w sprawie sprzedaży  działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OB.0050.132.2019.pdf (75,62KB) w spr. ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OB.0050.133.2019.pdf (34,97KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Turawa i jednostkach organizacyjnych
PDFZarządzenie Nr OB.0050.134.2019.pdf (34,96KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OB.0050.135.19.pdf (55,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.137.19.pdf (176,88KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

PDFZarządzenie Nr OB.0050.136.2019.pdf (92,63KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie OB.0050.138.2019.pdf (166,88KB) w sprawie  ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych

PDFZarządzenie Nr OB.0050.139.2019.pdf (61,93KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.140.2019.pdf (65,62KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie Nr OB.0050.141.2019.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OBV.0050.142,2019.pdf (31,93KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy  na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr OB.0050.143.2020.pdf (34,97KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2019 r.