Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • spotkanie male.png

  Projekt rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

  Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

 • spotkanie male.png

  Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie "Rocznego programu współpracy na 2024 rok."

  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w sprawie Rocznego programu współpracy na 2024 rok.

 • spotkanie male.png

  Sprawozdanie z realizacji programu

  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

 • dokument_mały.png

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023

 • dokument_mały.png

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2023

 • spotkanie male.png

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie - nabór do komisji konkursowej

 • dokument_mały.png

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2023.

 • dokument_mały.png

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2023.

 • spotkanie male.png

  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 • dokument_mały.png

  Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa

  Wójt Gminy Turawa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie Rocznego programu współpracy na 2023 rok.