Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm./ informuję, że w dniach od 05.06.2019 r. do 05.07.2019 r. w pokoju nr 35 Urzędu Gminy Turawa, oraz na tablicy ogłoszeń wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości zajęte pod drogę, położone w miejscowości Zakrzów Turawski, oznaczone jako działki nr:

- 145/2,  k.m. 1, o pow. 0,1768 ha, KW nr OP1O/00131090/9,

- 198/1 i 199/1, k.m. 1, o łącznej pow. 0,0244 ha, KW nr OP1O/00039219/5.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Gminy Turawa Nr XXX/183/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w pok. nr 34, 35 Urzędu Gminy Turawa.

 

 

Komisja Inwentaryzacyjna