Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

 

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr OB.0050.128.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

 

 

L.p.

Nr działki k.m.

obręb

Nr księgi

wieczystej

Pow.

działki

w [m2]

     opis działki

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

Termin

zagospodarowania

 

Wartość

działki

w tyś zł

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy

zł/netto za 1m2 rocznie

Termin wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji

opłat 

informacje

o przeznaczeniu
 

 

1

2771/220

k.m. 1

Kotórz Mały

 

OP1O/00076845/1

2121

działka

niezabudowana

 

W MPZP działka oznaczona jest symbolem D-3UMN

1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                           z wyposażeniem technicznym i obiektami towarzyszącymi.

2. Przeznaczenie uzupełniające: dojazdy i dojścia, zieleń , miejsca do parkowania.

według

warunków

określonych  w  umowie dzierżawy

232

3,50

Według ustaleń

umowy

dzierżawy

 

Ustalone

na podstawie uchwały Rady Gminy Turawa dot. wysokości stawek za dzierżawę

gruntu w danym roku

Dzierżawa terenu celem utworzenia                i funkcjonowania  żłobka

 

2

 

2772/220

k.m. 1

Kotórz Mały

OP1O/00076845/1

2529

działka

niezabudowana

 

W MPZP działka oznaczona jest symbolem D-1U

1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej z wyposażeniem technicznym i obiektami towarzyszącymi.

2.Przeznaczenie uzupełniające: mieszkania funkcyjne, biura, dojazdy                     i dojścia, zieleń, miejsca do parkowania.

według

warunków

określonych

w  umowie dzierżawy

276

3,50

Według ustaleń

umowy

dzierżawy

Ustalone

na podstawie uchwały Rady Gminy Turawa dot. wysokości stawek za dzierżawę

gruntu w danym roku.

Dzierżawa terenu celem utworzenia                i funkcjonowania

żłobka

 

Wysokość czynszu w latach kolejnych będzie ustalana na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Turawa dotyczących min. określenia minimalnych wysokości stawek dzierżawy gruntów.

 

Przeznaczenie w planie:

   Niniejszy wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Turawie oraz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Turawa.

    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ustala się na okres 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.