Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych położonych w Turawie – stanowiącej własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu.

 

 

Lp.

Nr działki

k.m.

Pow. terenu

w m2

Położenie działki w terenie

Opis nieruchomości

Okres umowy

minimalna

wysokość czynszu rocznie

[netto]

Sposób aktualizacji wysokości czynszu

       dzierżawnego

1.

część

działki  nr

1/726

7

70

Turawa- Jezioro Średnie

a) część działki niezabudowanej, zlokalizowanej przy                 J. Średnim

 

Od dnia rozstrzygnięcia przetargu na okres do 3 lat

 

7 800,00 zł

coroczna rewaloryzacja o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług.

 

 

 

Przeznaczenie w planie:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2008 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanej działki jest jako teren usług sportu i rekreacji.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ustala się na okres 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.