Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.1.2020.pdf (24,97KB) w sprawie ustalenia  planu finansowego budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządszenie Nr OR.0050.2.2020.pdf (44,97KB) w sprawie przekazania  uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy
PDFZarządzenie Nr OR.0050.3.2020.pdf (276,25KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę  w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność G.Turawa oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
PDFZarządzenie Nr OR.0050.4.2020.pdf (44,97KB) w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostały złożone w otwartych konkursach  ofert na realizację  zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2020.pdf (54,56KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.6.2020.pdf (106,42KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok
PDFZarządzenie Nr OR.0050.7.2020.pdf (44,97KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2020 r."

PDFZarządzenie Nr OR.0050.8.2020.pdf (54,97KB) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu  uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2020.pdf (54,97KB) w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.10.2020.pdf (55,18KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2020.pdf (34,97KB) w sprawie  ustalenia  liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów  wyborczych 
PDFZarządzenie Nr OR.0050.12.2020.pdf (34,97KB) w sprawie  upoważnienia do podpisywania spisów wyborców  w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2020.pdf (34,97KB) w sprawie upoważnienia  do sporządzania spisu wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania i sporządzania  pełnomocnictw do głosowania  w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.13 A.2020.pdf (518,99KB) w sprawie wzorów wniosków i umów o dofinansowanie zadania realizowanego przez kluby sportowe lub
gminne zrzeszenie oraz sprawozdania z realizacji zadania objętego dotacją w zakresie rozwoju sportu na obszarze gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2020.pdf (105,80KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.15.2020.pdf (34,97KB) w sprawie przekazania samochodu specjalnego - pożarniczego marki Jelcz w formie darowizny na rzecz OSP w Osowcu

PDFZarządzenie Nr OR.0050.16.2020.pdf (34,97KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.17.2020.pdf (34,97KB)w sprawie powołania koordynatora  gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2020.pdf (75,62KB) w sprawie powołania  Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej dla Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2020.pdf (44,97KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.20.2020.pdf (34,97KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.21.2020.pdf (173,79KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2020.pdf (105,80KB)  w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2020.pdf (34,56KB) w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych oraz informacji o stanie mienia za  2019 rok

PDFZarządzenie Nr OR. 0050.24.2020.pdf (146,42KB) w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2020.pdf (44,56KB) w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2020.pdf (55,19KB) w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2020.pdf (34,56KB) w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
PDFZarządzenie Nr OR.0050.28.2020.pdf (105,80KB) w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.29.2020.pdf (34,56KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży "TURAWA" , ul. Dworcowa ( stadion), 46-023 Osowiec

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2020.pdf (498,89KB) w sprawie trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

 PDFZarządzenie Nr OR.0050.31.2020.pdf (126,42KB)  w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego gruntu dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Turawa 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2020.pdf (44,56KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.33.2020.pdf (95,80KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2020.pdf (34,56KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.35.2020.pdf (641,25KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2020.pdf (44,56KB)  w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2020.pdf (311,24KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2020.pdf (44,56KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Turawa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2020.pdf (75,19KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2020.pdf (44,56KB) w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego


PDFZarządzenie Nr OR.0050.41.2020.pdf (31,23KB) w sprawie upoważnienia do sporządzania spisu wyborców,wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania  i sporządzania pełnomocnictw do głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2020.pdf (44,56KB) w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów  wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2020.pdf (641,98KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2020.pdf (682,21KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2020.pdf (85,19KB) w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2020.pdf (34,56KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.47.2020.pdf (85,80KB) w sprawie zmian w  planie  finansowym  budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2020.pdf (45,18KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2020.pdf (24,56KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2020.pdf (24,56KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2020.pdf (75,19KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2020.pdf (674,00KB)  w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.53.2020.pdf (34,56KB) w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.54.2020.pdf (24,56KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2020.pdf (34,56KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.56.2020.pdf (34,56KB) w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Nasza Zawada ", 46-022 Zawada ul. Luboszycka 43
PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2020.pdf (75,19KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.58.2020.pdf (1,03MB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.60.2020.pdf (24,97KB) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie nr OR.0050.61.2020.pdf (20,59KB) w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.62.2020.pdf (24,56KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2020.pdf (24,56KB) w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2020.pdf (95,19KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Gminy Turawa oraz ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PDFZarządzenie Nr OR.0050.65.2020.pdf (34,56KB) w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Turawie  do realizacji zadań za pośrednictwem indywidualnego konta  w bazie danych o  produktach i opakowaniach  oraz o gospodarce  odpadami (BDO)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.66.2020.pdf (1 020,78KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.67.2020.pdf (358,67KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.68.2020.pdf (484,94KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2020.pdf (279,97KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.70.2020.pdf (71,93KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2020.pdf (520,37KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.72.2020.pdf (61,93KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

PDFZarządzenie Nr OR.0050.73.2020.pdf (91,93KB) w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność  Gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.74.2020.pdf (51,23KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2020.pdf (80,35KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.76.2020.pdf (80,63KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.77.2020.pdf (54,56KB) w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Turawie do wykonywania czynności związanych z organizacją i realizacją  prac społecznie użytecznych  na terenie gminy Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2020.pdf (218,79KB)  w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.79.2020.pdf (124,58KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.79.2020.pdf (10,11KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.79.2020.pdf (13,90KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.80.2020.pdf (80,15KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr. OR.81.2020.pdf (174,32KB) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie Nr OR.0050.82.2020.pdf (67,75KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do realizacji postanowień umowy nr 1/2019/ AOON z dnia 17 grudnia 2019 r. dot. realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.83.2020.pdf (443,75KB)  w  sprawie  powołania Komisji Przetargowej

PDFZarzadzenie Nr OR0050.84.2020.pdf (64,27KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.85.2020.pdf (154,51KB) w sprawie wprowadzenia zmian dla zadania „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39c”, ujętego w aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą Nr XX/114/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turawa na lata 2015-2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.87.2020.pdf (124,55KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rokPDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.87.2020.pdf (11,95KB)  PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.87.2020.pdf (19,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.88.2020.pdf (222,26KB) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.89.2020.pdf (124,30KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rokPDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.89.2020.pdf (13,04KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.89.2020.pdf (17,13KB)

PDFZarządzenie NR OR.0050.90.2020.pdf (63,86KB) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie
PDFZarządzenie Nr OR.0050.91.2020.pdf (125,70KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rokPDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.91.2020.pdf (11,58KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.91.2020.pdf (14,11KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.92.2020docx.pdf (220,09KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2020.pdf (123,81KB) w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rokPDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.93.2020.pdf (12,54KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.93.2020.pdf (12,99KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.94.2020.pdf (73,05KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie do prowadzenia postępowań w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby wnioskującej o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu „Czyste Powietrze”
PDFZarządzenie nr OR.0050.95.2020.pdf (70,39KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
do prowadzenia postępowań w sprawach wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób wnioskujących o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu „Czyste Powietrze”

PDFZarządzenie Nr OR.0050.96.2020.pdf (215,11KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2020.pdf (126,58KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok  PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.97.2020.pdf (8,95KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.97.2020.pdf (16,46KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2020.pdf (155,48KB) w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
PDFZarządzenie nr OR.0050.99.2020.pdf (70,68KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie
do prowadzenia postępowań w sprawach wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób  wnioskujących o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu „Czyste Powietrze”
PDFZarządzenie nr OR.0050.100.2020.pdf (70,85KB) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie

PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2020.pdf (114,42KB) w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0050.103.2020.pdf (126,07KB) w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Turawa na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0050.104.2020.pdf (201,96KB) w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr OB.0050.89.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Turawa tabletów służbowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.105.2020.pdf (127,82KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok  PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.105.2020.pdf (8,27KB)  PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.105.2020.pdf (12,25KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2020.pdf (720,36KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Turawie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.107.2020.pdf (464,06KB) w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2020.pdf (251,73KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.109.2020.pdf (126,04KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok  PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.109.2020.pdf (13,06KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.109.2020.pdf (14,09KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.110.2020.pdf (80,44KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.111.2020.pdf (254,91KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2020.pdf (123,91KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.112.2020.pdf (12,05KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.112.2020.pdf (20,70KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.113.2020.pdf (363,11KB) w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2020.pdf (62,43KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.115.2020.pdf (134,22KB) w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r. PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.115.2020.pdf (8,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.115A.2020.pdf (127,65KB) w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 rok  PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.115A.2020.pdf (8,41KB) PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.115A.2020.pdf (25,66KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.116.2020.pdf (32,80KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu świadczenia usług transportowych Door-To-Door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa

PDFZarządzenie Nr OR.0050.117.2020.pdf (411,17KB) w sprawie procedury realizacji przez Gminę Turawa obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych

PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2020.pdf (136,54KB) w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

PDFZarządzenie Nr OR.0050.120.2020.pdf (62,10KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2020.pdf (79,52KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turawa w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.122.2020.pdf (250,51KB) w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0050.123.2020.pdf (442,14KB) w sprawie powołania komisji przetargowej