Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa

 

OŚ.V.6220.1.2011                                                                                                     Turawa, 11 kwietnia 2011 r.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy


 

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamiam
 

Zawiadamiam że Państwo Izabela i Dawid Lipp EKO – OPAŁ s.c. Ligota Turawska, ul. Osiedle 6 - złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietów ze słomy w miejscowości Ligota Turawska, na działce nr 305/98 k.m. 3 obręb Ligota Turawska

  1. Wójt Gminy Turawa przystąpił do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Zawiadomił strony o wszczęciu postępowania

  3. Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykietów ze słomy w miejscowości Ligota Turawska, na działce nr 305/98 k.m. 3 obręb Ligota Turawska

  4. Wydanie decyzji jest w kompetencji Wójta Gminy Turawa po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu,

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

  1. Ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w dniach pracy Urzędu w godzinach 7-15 w pokoju nr 35.

  2. W sprawie w/w przedsięwzięcia można składać uwagi i wnioski w pokoju nr 35 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

  3. Termin składania uwag i wniosków od 11.04.2011 r., do 02.05.2011 r. (21 dni)

  4. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Turawa.

 


Do wiadomości:

1. BIP Turawa

2. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy Turawa

3. a/a


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Turawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Julia Zielińska
Data wytworzenia: 2011 - 04 - 11