Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr  OR.0050.64.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych położonych w Turawie – stanowiącej własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu.

 

Lp.

Nr działki

k.m.

Pow. terenu

w m2

Położenie działki w terenie

Opis nieruchomości

Okres umowy

minimalna

wysokość czynszu wg. stawek obowiązujących                 w 2020 r.[netto]

Sposób aktualizacji wysokości czynszu

       dzierżawnego

1.

Część

działki nr

68/140

4

22849

Turawa-

ul. Biwakowa 1

Północny brzeg                     J. Turawskiego

część działki zabudowanej stanowiącej pole namiotowe                                i kempingowe wraz z istniejącą infrastrukturą

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 10 lat

Za teren łącznie 7 997,15 zł netto rocznie

Za pomieszczenia wykorzystywane do celów handlowych i gastronomicznych

7,85 zł netto za 1 m2 miesięcznie

Coroczna rewaloryzacja                o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług.

 

2

    Działka

     68/139

 

 

Cz. dz.

68/238

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 4

 

 

 

 

5322

 

 

    

    1050

Turawa-

ul. Biwakowa

Północny brzeg                    J. Turawskiego

Niezabudowany teren

stanowiący pole namiotowe i kempingowe wraz z istniejącą infrastrukturą                   i utwardzonym parkingiem                                                      

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 10 lat

Za teren w postaci utwardzonego  parkingu i pola namiotowego

5 849,50  zł netto rocznie

Za ewentualne pomieszczenia wykorzystywane do celów handlowych i gastronomicznych

7,85 zł netto  za 1 m2 miesięcznie

 

Coroczna rewaloryzacja                  o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług

 

Przeznaczenie w planie:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2008 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanych działek w poz. 1 to A3UT - teren usług sportu i rekreacji, a w poz. 2 to A-2KDS - teren parkingu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ustala się na okres 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.