Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 5 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

                                                                                                                                     Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr  OR.0050.98.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Turawa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych położonych w Turawie – stanowiącej własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu.

 

Lp.

Nr działki

a.m.

Pow. terenu

w m2

Położenie działki w terenie

Opis nieruchomości

Okres umowy

minimalna

wysokość czynszu w pierwszym roku obowiązywania umowy [netto]

Sposób aktualizacji wysokości czynszu

       dzierżawnego

1.

Część

działki nr

1/726

7

70

Turawa-

ul. Wędkarska

 

część działki niezabudowanej obiektami trwale związanymi                             z gruntem

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres 5 lat

Za teren łącznie 7000,00 zł netto rocznie za dzierżawę terenu.

Zwalnia się od opłaty targowej, osoby, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na dzierżawionym terenie.

Coroczna rewaloryzacja                o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów               i usług.

 

2.

Część

działki nr

1/726

7

60

Turawa-

ul. Wędkarska

 

część działki niezabudowanej obiektami trwale związanymi  z gruntem

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres 5 lat

Za teren łącznie 4500,00 zł netto rocznie za dzierżawę terenu.

Zwalnia się od opłaty targowej, osoby, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na dzierżawionym terenie.

Coroczna rewaloryzacja    o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów  i usług.

 

3.

Część

działki nr

1/726

7

100

Turawa-

ul. Wędkarska

 

część działki niezabudowanej obiektami trwale związanymi  z gruntem

Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres 5 lat

Za teren łącznie 7000,00 zł netto rocznie za dzierżawę terenu.

Zwalnia się od opłaty targowej, osoby, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na dzierżawionym terenie.

Coroczna rewaloryzacja                o stopień inflacji określony w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług.

 

 

Przeznaczenie w planie:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzeża Jezior Turawskich, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Turawa dla rozpatrywanych części działek w poz. 1 do 3 to B-7UT - teren usług turystyki.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ustala się na okres 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.