Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referaty, ich kierownicy oraz pracownicy na poszczególnych stanowiskach

mgr inż. Katarzyna Szewczyk - Sekretarz Gminy, pok. 42

Referat Organizacyjny

mgr Anna Grodek - Kierownik Referatu,pok. 42
Alina Szafrańska - podinspektor ds. obsługi sekretariatu, pok. 30
Kazimiera Ptaszyńska - inspektor ds. obsługi Rady Gminy, pok. 28
mgr Magdalena Sadowska - inspektor ds. promocji, rejestracji działalności gospodarczej i spraw społecznych, pok. 20
mgr Wioletta Biernot - inspektor, ds. rejestracji działalności gospodarczej, pok. 20
mgr Martina Firlus - podinspektor ds. kadr i organizacji pozarządowych, pok. 19


Radca Prawny - Adwokat Paweł Płaza, pok. 27

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

mgr inż. Piotr Dziedzic - Kierownik Referatu, pok. 34
mgr inż. Roman Junik - inspektor ds. gospodarki leśnej, pok. 34
Piotr Lis - inspektor ds. najmu, melioracji i gospodarki mieszkaniowej, pok. 35
mgr Dariusz Jantos - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi, pok. 35
mgr inż. Ryszard Kern - inspektor ds. dzierżaw i ewidencji budynków, utrzymania porządku i czystości przestrzeni publicznej pok. 35
mgr Danuta Piwowarczyk - inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 43
Nicol Glados -podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, pok. 43

 

Referat Budownictwa

mgr inż. Aleksandra Kansy - Grzesik - inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych, pok. 36
Anna Malek - podinspektor ds. inwestycji, pok. 36
Damian Lewandowski - inspektor ds. infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego, pok. 36

 

Referat Planowania, Finansów i Podatków

mgr Aneta Sakra - Skarbnik Gminy, pok. 32
mgr Justyna Warzecha - inspektor ds. płac i obsługi finansowej, pok. 39
mgr Sabina Bonk - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. 39
mgr Joanna Żerek - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. 38
mgr Małgorzata Morawietz - inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. 38
mgr Leszek Bednarz - inspektor ds. podatków, pok. 37
mgr Beata Baron - inspektor ds. podatków, pok. 37
mgr Marianna Korzeniowska - inspektor ds. windykacji i należności Vat, pok. 39

 

 

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

mgr Agnieszka Balewska-Urbańczyk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 15
mgr inż. Klaudia Skulska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. 16
Roman Engiel - inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, wojskowości, obronności OSP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pok. 9

 

Samodzielne stanowisko - mgr inż. Mateusz Kawecki - informatyk, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  pok. 3