Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Modernizacja promenady w ramach projektu Jezioro Turawskie – miejsce wypoczynku na łonie natury - II postępowanie

UNIEWAŻNIENIE

PDFunieważenie.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o kwocie.pdf


ID miniPortal do szyfrowania oferty a8ba8798-191b-40a1-bed4-32027cad5879

Link do ogłoszenia o zamówieniu https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000141758%2F01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021/BZP 00141758/01 z dnia 09.08.2021r.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 2

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.08.2021r..pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ nr 2

PDFZmiana tresci SWZ nr 2.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - formularz oferty-zmieniony.docx

PDFPRZEDMIAR str 2 - poprawiony.pdf

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

PDFwyjaśnienie treści SWZ 1.pdf
 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 1

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ nr 1

DOCXzmiana treści SWZ.docx
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf
 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

DOCXZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz oferty - zmieniony.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 6 - wykaz osób.docx
DOCzałącznik-nr-5-wykaz-robot-budowlanych.doc


CZĘŚĆ III SWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

DOCXprojektowane postanowienia umowy.docx


DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZIPARCHITEKTURA RYSUNKI.zip
PDFBIOZ.pdf
ZIPBRANŻA ELEKTRYCZNA.zip
ZIPOPIS TECHNICZNY.zip
ZIPOŚWIADCZENIA.zip
ZIPPrzedmiar robót.zip
ZIPSTWiORB.zip
ZIPZAGOSPODAROWANIE INWENTARYZACJA.zip
 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.