Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z roku 2007

Pliki do pobrania

DOCUchwała Nr XI.79.2007 przeciwdziałania narkomanii.docna 18.12.2007.doc (77,50KB)

DOCUchwała nr XI.78.2007 w spr. gminnego pr. prof.alkoholowej na 2008 r..doc (24,50KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr XI.78.2007 program alk. na2008 r..doc (118,50KB)

DOCUzasadnienie do budżet 2008 opis.doc (79,50KB)

XLSZałącznik Nr 10 do uchwały nr XI.77.07 budżet 2008.xls (17,00KB)

XLSzał. Nr 9 do uchwały XI.77.07 budzet na 2008.xls (120,50KB)

XLSZałacznik Nr 8 do ucwały Nr XI.77.07 budżet 2008.xls (12,00KB)

XLSZałącznik nr 7 do uchwały nr XI.77.07 budżet na2008.xls (25,50KB)

XLSZałącznik Nr 6 do uchwały nr XI.77.07 budżet na 2008.xls (22,00KB)

XLSZałącznik Nr 5 do uchwały nr XI.77.07 budżet na 2008 r..xls (15,50KB)

XLSZałącznik Nr 4do uchwały Nr XI.77.07 budżet na 2008.xls (20,00KB)

XLSZałącznik Nr 3 do uchwały nr XI.77.07.xls (67,00KB)

XLSZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.77. budżet na 2008.xls (19,00KB)

XLSzał Nr 1. do uchwały Nr XI.77.07 budżet na 2008 r..xls (40,00KB)

DOCUchwała Nr XI.77. 2007 w spr. uchwalenia budżetu na 2008 r..doc (37,50KB)

DOCUchwała NrXI.76.2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich.doc (24,50KB)

DOCUchwała Nr XI. 75. 2007 w spr. programu opieki nad zabytkamidoc.doc (131,00KB)

DOCUchwała NrXI.74.2007 w spr. korzystania ze stołówki szkolnej XI.doc (22,50KB)

DOCzałącznik do uchwały Nr XI.74.2007 reg.stołówki.doc (30,00KB)

DOCUchwała Nr XI.73 w spr. okreslenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdr. dla nauczycielidoc.doc (24,50KB)

DOCZałącznik Nr 1 do uchwałyNr XI.73.07 zdrowotnej.doc (37,50KB)

DOCUchwła Nr XI.72.2007.07 w sprawie zmiany budzetu w 2007.doc (68,50KB)

DOCUchwała Nr X.71.2007 w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odb. usług z akresie zb.odp. ścieków na 2008 r..doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr X.70.2007 w sprawie zatwuerdzenia taryf na zb. zaopatrzenie w wode i odp.ścieków.doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr X.69.2007 w sprawie okreslenia górnych stawek opłaty za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr X.68.2007 w sprawie minimalnych stawek dzierzawy gruntów na cele rekr. itd.doc (33,00KB)

DOCUchwała Nr X.67.2007 w sprawie okreslenia wys. stawek od śr. transportowych.doc (90,50KB)

DOCUchwała Nr X.66.2007 w sprawie okreslenia wysokości stawek od nier..doc (30,50KB)

DOCUchwała Nr X.65.2007 w sprawie utworzenia Spółki WiK Turawa.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr 64.2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007 r..doc (59,00KB)

DOCUchwała Nr X.63.2007 w sprawie oddania w uzyczenie na 10 lat nieruchomości w Osowcu.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr X.62.2007 w sprawie ogł. wykaz nieruchomości w Osowcu uchylona rozstrzygnieciem nadzorczym.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr X.61.2007 w sprawie zbycia nieruchomości w Osowiec.doc (25,00KB)

DOCUchwała Nr IX.60.07 w sprawie załat. skargi M. Janicka,Rombart na dzialalność WG Turawa.doc (31,00KB)

DOCZał. Nr 2 do uchwały Nr IX.59.2007 w spr.Strategii.doc (1,32MB)

DOCZał Nr 1do Uchwały Nr IX.59.2007w spr. Strategii.doc (3,32MB)

DOCUchwała Nr IX.59.2007 w spr.zatwierdzenia Strategi Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007-2015.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr IX.58.2007 w spr. wyboru ławników Sądu Rejonowego w Opolu.doc (23,00KB)

DOCUchwala Nr IX.57.2007 w spr. nadania nazw ulicom nad Jeziorem Średnim w Turawie.doc (24,50KB)

XLSzał. 2 do uchwały Nr IX.56.07.xls (22,00KB)

XLSzał. 1 do uchwały Nr IX.56.07.xls (23,00KB)

DOCUchwała Nr IX.56.20067 w spr. zmiana budzetu w 2007 r..doc (53,00KB)

DOCUchwoła Nr IX.55.2007 w spr. zgł. wsi Rzędów do pr. Odnowa wsi.doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr VIII.54.2007 w sprawie zabezpieczenia weksla in blanco.doc (25,50KB)

XLSzałączni nr 2do uchwały Nr VIII.53.07.xls (22,00KB)

XLSzałączni nr 1 do uchwały Nr VIII.53.07.xls (22,50KB)

DOCUchwała Nr VIII.53.07 w sprawie zmiana budzetu w 2007r..doc (56,00KB)

DOCzałącznik do uchwały rr VIII.52.07.doc (3,29MB)

DOCUchwała Nr VIII.52.2007 w sprawie nadanie nazw placu w Turawie.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr VIII.51.2007 w sprawie pow. zespołu opiniujacego kan. na ławników.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr VII.50.2007 w spr. załatwienia skargi z dnia 10.04.2007 na dzialalnośc Wójta Gminy.doc (31,50KB)

DOCUchwała Nr VII.49.2007 w sprawie wydzierżawienia działki nr 145.10 km 1.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr VII.48.2007 w sprawie powołania Z-cy kierownika USC.doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr VII.47.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości połozonej w Zawadzie.doc (24,50KB)

DOCUchwała Nr VII.46.2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr IV.17.2007 z dnia 26.01.2007. dot. opłat za przedszkola.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr VII.45.2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych.doc (27,50KB)

XLSzał.nr 2 do uchwały Nr VII.44.07.xls (22,00KB)

XLSzałącznik nr 1 do ucw.Nr VII.44.2007 r..xls (21,50KB)

DOCUchwała VII.44.07 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007 r..doc (48,00KB)

DOCUchwała Nr VI.43.07 w sprawie skargi z dnia 20.04.a otrzymanej 25.04 na dzialalność Wójta Gminy.doc (36,50KB)

DOCUchwała Nr VI.42.07 w spr.skargi z dnia15.03 a otrzymanej 16.03.na dzialalnośc Wójta Gminy.doc (34,50KB)

DOCUchwała Nr VI.41.2007 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy.doc (33,00KB)

DOCUchwala Nr VI.40.2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r..doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr VI.39.2007 w spr.zmiany uchwały Nr XXV.213.05 w spr. regulaminu pomocy mat.dla uczniów.doc (114,00KB)

DOCUchwała Nr VI.38.07 w spr. przeprawiedzenia konsultacji z miesz.Zawady odnosnie podzialu sołectwa.doc (64,00KB)

DOCUchwala Nr Vi.37.07 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007 r..doc (38,00KB)

DOCUchwala Nr VI.36.07 w spr.uchylenia uchwały Nr IV.18.07 z dnia 21.01,2007.doc (24,50KB)

DOCUchwala Nr VI.35.07 w sprawie zamiaru utworzenia spółki Międzygminna Kanalizacja.doc (26,00KB)

DOCUchwala Nr VI.34.07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.262.2006 w spr. regulaminu utrzymania czystości.doc (33,00KB)

DOCUchwala Nr VI.33.07 w sprawie górnych stawek opłat za uslugi w zakresie odbiru odpadów.doc (25,50KB)

BMPzałącznik nr 1 do uchwały Nr V. 32.07 mapa.bmp (1,23MB)

DOCuchwała Nr 32.2007 z 9.03.2007 w spr. planu zagosppdarowania wsi osowiec i Węgry.doc (289,50KB)

DOCzał nr 3 do uchwałyV.32.07 w spr. planu Osowiec Węgry.doc (29,00KB)

DOCUchwała Nr V.31.07 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2007 r..doc (44,50KB)

DOCUchwały Nr V.30.07 w spr. zmiany uchwały Nr XXV.213.05 w spr. reg.pomocy socj. dla uczniów.doc (109,50KB)

DOCUchwałaNr V.29.207 w spr. pow. komisje dyscylinarnych.doc (25,50KB)

DOCUchawała Nr V.28.2007 w sparwie nadania stutu Urzędowi Gminy Turawa.doc (24,50KB)

DOCUchwała Nr V.27.07 w sprawie nadania nazw ulicom w osowcu,Kotorzu M. Zawadzie, Turawie nadanie nazw ulic.doc (25,50KB)

DOCUchwała Nr V.26.07 w spr. uchylenia uchwały Nr.II.4.07.doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr V.25.2007 w spr. powołania stałej komisji RG,.doc (35,50KB)

DOCUchwała Nr IV.24.07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Narkomani na 2007 ropk.doc (79,00KB)

DOCUchwała nr IV.23.07 w sprawie uchwalenia programu prof. i roz.problemów alkoholowych na 2007 r..doc (118,00KB)

XLSzałącznik nr 10 do uchwały nr IV.22.07.xls (16,50KB)

DOCZałącznik Nr 9 do uchwały nr IV.22.07.doc (21,50KB)

DOCZałącznik nr 8 do uchwały nr IV.22.07.doc (29,00KB)

XLSzałącznik nr 7 do uchwały nr IV.22.07.xls (22,50KB)

XLSzałącznik nr 6 do uchwały nr IV.22.07.xls (21,00KB)

XLSzałącznik nr 5 do uchwały nr IV.22.07.xls (16,50KB)

XLSZałącznik nr 3 do uchwały nr IV.22.07.xls (62,00KB)

07załącznik nr 4 do uchwały nr IV.2.07 (20,00KB)

07załaczni nr 2 do uchwały nr IV.2.07 (18,50KB)

XLSzałącznik nr 1 do uchwały Nr IV.22.07.xls (29,00KB)

DOCUchwała Nr IV.22.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.doc (38,50KB)

DOCUchwała Nr IV.21.2007 w sprawie załatwienia skargi na działalnośc Wójt Gminy.doc (33,00KB)

DOCuchwała Nr IV.20.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2006.doc (24,50KB)

DOCUchwała Nr IV.19.2007 w sprawie przystapienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 - 2015.doc (25,50KB)

DOCUchwała Nr IV.18.2007 w sprawie stawki % w tytułu wzrostu wartości nieruchomości.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr IV.17.2007 w sprawie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli w gminie.doc (34,00KB)

DOCUchwała Nr IV.16.2007 w sprawie wymiaru godzin dyrektorów.doc (36,50KB)

DOCUchwała Nr IV.15.07 w sprawie warunków wynagradzania nauczycieli.doc (127,00KB)