Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Turawa

ID miniPortal do szyfrowania oferty b2020f1c-8313-4e8b-9e4c-2355affbd44e

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ 2

PDFzawiadomienie o wyborze oferty cz.II.pdf
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ 1

PDFzawiadomienie o wyborze oferty cz.I.pdf
 

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 3

PDFunieważnienie cz. 3.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o kwocie zabezp.pdf


 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 2021/BZP 00189199/01 z dnia 22.09.2021r.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021/BZP 00173419/01 z dnia 08.09.2021r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

PDFwyjaśnienie treści SWZ 1.pdf
 

ZMIANA TREŚCI SWZ nr 1

PDFZmiana tresci SWZ nr 1.pdf

PDFCz. III SIWZ - Projektowne postanowienia umowy cz.I.pdf

PDFCz. III SIWZ - Projektowne postanowienia umowy cz.II.pdf

PDFCz. III SIWZ - Projektowne postanowienia umowy cz.III.pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PDFSWZ.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 2a - Formularz oferty cz.I.docx

DOCXZałącznik nr 2b - Formularz oferty cz.II.docx

DOCXZałącznik nr 2c - Formularz oferty cz.III.docx

DOCXZałącznik nr 3a - Oświadczenie wstępne cz.I.docx

DOCXZałącznik nr 3b - Oświadczenie wstępne cz.II.docx

DOCXZałącznik nr 3c - Oświadczenie wstępne cz.III.docx

DOCXZałącznik nr 4a - Oświadczenie zasoby cz.I.docx

DOCXZałącznik nr 4b - Oświadczenie zasoby cz.II.docx

DOCXZałącznik nr 4c - Oświadczenie zasoby cz.III.docx

DOCZałącznik nr 5a - Wykaz robót budowlanych cz.I.doc

DOCZałącznik nr 5b - Wykaz robót budowlanych cz.II.doc

DOCZałącznik nr 5c - Wykaz robót budowlanych cz.III.doc

DOCXZałącznik nr 6a - Wykaz osób cz.I.docx

DOCXZałącznik nr 6b - Wykaz osób cz.II.docx

DOCXZałącznik nr 6c - Wykaz osób cz.III.docx

ZIPDokumentacja techniczna cz. 1.zip

ZIPDokumentacja techniczna cz. 2.zip

ZIPDokumentacja techniczna cz. 3.zip