Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z roku 2008

Pliki do pobran

DOCRozstrzygnięcie Nadz. do uchwały Nr XXI.138.08.doc (51,00KB)

DOCUchwała Nr XXI.147.2008 w spr. umorzenia zadłużenia.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr XXI.146.2008 w spr. regulaminu zach. nad jeziorami.doc (42,00KB)

DOCUchwała Nr XXI.145.2008 w spr. ekwiw. dla OSP.doc (22,00KB)

DOCUchwała Nr XXI.144.2008 w spr.zmiany budżetu w 2008.doc (60,50KB)

JPEGBierdzany_plan_KOLOR.jpeg (842,16KB)
 

DOCZałącznik Nr 3 do uchwały Nr.XXI.143.08doc.doc (22,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XXI.143.08.doc (21,50KB)

DOCUchwała Nr XXI.143.2008 w spr. uchw.planu zag. części BierdzanBierdzany tekst uchwały.doc (103,00KB)

XLSZał nr 1 do uchwały Nr XXI.142.08. prognoza długu..xls (92,00KB)

XLSZał nr 1 do uchwały Nr XXI.142.08. plan finsns. inw..xls (92,00KB)

DOCZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI.142.2008 opis.doc (429,00KB)

DOCUchwała Nr XXI.142.2008 w sprawie przyjęcia WPFI Gminy Turawa na lata 2009 do 2015.doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr XXI.141.2008 w spr. okreslenia górnych stawek oplat komunalnychdoc.doc (26,50KB)

DOCUchwała Nr XXI.140.2008 w spr. Gminnego Pr. Przeciw. Przemocy na lata 2009. 2011doc.doc (61,50KB)

DOCUchwała Nr XXI.139.2008 w spr.uchwlenia G.Prog. Przeciw. Narkomania.doc (78,50KB)

DOCUchwała Nr XXI 138.2008 w spr. Gminnego pr. Prof. i Rozw. Pr. Alkoholowych.doc (266,50KB)

XLSZał. Nr 9 do Uchwały Nr XXI.137.08.xls (20,50KB)

XLSZał Nr 8 do Uchwały Nr XXI.137.08..xls (23,00KB)

XLSZał. Nr 7 do Uchwały Nr XXI.137.08.xls (22,50KB)

XLSZał. Nr 6 do Uchwały Nr XXI.137.08 wyd.zlec.09.xls (27,50KB)

XLSZał. Nr 5 do Uchwały Nr XXI.137.08.xls (19,00KB)

XLSZał. Nr 4 do Uchwały Nr XXI.137.08.xls (31,00KB)

XLSZał. Nr 3 do Uchwały Nr XXI.137.08 WPI.xls (31,50KB)

XLSZał. Nr. 2 do Uchwały Nr XXI.137.08 wydatki.xls (84,50KB)

XLSZał.Nr 1 do Ucwały Nr XXI.137.08 dochody.xls (40,00KB)

DOCUchwała Nr XXI.137.2008 w spr. uchw. budzetu na rok 2009.doc (40,50KB)

XLSzał do uchwały Nr XX.136.08 WPI XI 08.xls (32,50KB)

DOCUchwała Nr XX.136.2008 w spr. zmiany budżetu gminy w 2008 r.doc (63,00KB)

DOCUchwała Nr XX.136.2008 w spr. zmiany budżetu gminy w 2008 r.doc (63,00KB)

JPEGzał. do uchwały Nr XX.135.08.jpeg (896,74KB)

DOCUchwała Nr XX.135.2008 w spr. nadania statutu Osoedla w Zawadzie.doc (70,00KB)

DOCUchwała Nr XX.134.2008 w spr. zatw. dopłaty do ścieków.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr XX.133.2008 Taryfy woda i scieki.na 2009 r.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr XX.132.2008 w spr. min. stawek dzierżawy lokali doc.doc (32,00KB)

DOCUchwała Nr XX.131.2008 w spr. podatku od nieruchomości.doc (32,00KB)

DOCUchwała Nr XIX.130.2008 w spr. wyr. zgody na wydzierżaw. gruntów.doc (24,50KB)

DOCUchwalła Nr XIX.129.2008 w spr.zmiana budzetu w 2008 r.doc (53,00KB)

DOCUchwała Nr XIX.128.2008 w spr. załatwienia skargi.doc (37,00KB)

DOCUchwała Nr XIX.127.2008 w spr. Regulaminu zach. nad jez..doc (41,50KB)

DOCUchwałaNr XIX.126.2008 w spr. nadanie nazw ulic.w KM.doc (26,00KB)

DOCUchwała Nr XVIII.125.2008 w spr.pomocy rzeczowej w likw. skutków powodzi.Ukraina.doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr XVIII.124.2008 w spr. zmiany budżetu gminy w 2008 r. zmiana budzetu 9 2008.doc (52,50KB)

DOCUchwała nr XVII.123.2008 zmiana budzetu 2008.doc (53,00KB)

DOCUchwała Nr XVII.122.2008 zmiana budzetu 2008.doc (67,00KB)

DOCUchwałaNr XVII.121 .2008w spr. pomocy fin..doc (24,50KB)

DOCzał do uchwały Nr XVI.120.2008.doc (2,46MB)

DOCUchwała Nr XVI.120.2008 w spr. przst. do sporz. zmiany m. pl.Osiwuc i Wegry cześc ob. wsi Węgry.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr XVI.119.2008 w spr. skagi na działalnośc Wójta Gminydoc.doc (34,50KB)

XLSzał. 1 do Uchwały Nr XVI.118.2008 inwestycje.xls (23,50KB)

XLSzał. 1 do Uchwały Nr XVI.118.2008 inwestycje.xls (23,50KB)

DOCUchwala Nr XVI.117.2008 w spr. ustalenia wynagr. Wójta Gminy Turawadoc.doc (25,00KB)

DOCUchwała Nr XVI.116.2008 w spr. wsp. rozw. ob.wiejskich .Kraina Dinozaurów.doc (22,00KB)

DOCUchwala Nr XVI.115.2008. w spr. przystapienia G.Turawa do rej.pr. Kapitał Ludzkidoc.doc (22,50KB)

DOCUchwala Nr XVI.114.2008 w spr. wniosku o wpisie G.Turawa do URGdoc.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr XVI.113.2008 spr. zmiany Statutu Gminy Turawa.doc (33,00KB)

DOCUchwała Nr XVI.112.2008 w spr. pow. komisji inwentaryzacyjnej mienia pod. komunalizcajidoc.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr XVI.109.2008 w spr. nadania nazwy ul. w Zawadziedoc.doc (24,50KB)

 JPEGZałącznik do Uchwały Nr XVI.108.08.jpeg (993,22KB) 

DOCUchwała Nr XVI.108.2008. w spr. przyst. do sporz. m.planu zagos. wsi Zawadadoc.doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr XVI.107.2008. w spr. przyst. do sporz. m. plmu wsi Kotórz Małydoc.doc (24,00KB)

JPEGZałącznik do Uchwały XVI.107.08.jpeg (1,04MB)
 

DOCZał. do uch. Nr XVI.106.08.doc (2,68MB)

DOCUchwała Nr XVI.106.08 w spr. przyst. do sporz. zmiany planu zag. wsi Osowiec i węgry w cz.Osowiecdoc.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr XVI.105.2008 w spr. przyst. do sporządzenia zmiany Studium G.Turawa.doc (22,50KB)

DOCzał. do uchwały Nr XV.103.2008.doc (2,19MB)

DOCUchwała Nr XV.103.2008 w spr.nadanie nazw ulic w m.Zawada.doc (23,50KB)

DOCZałącznik do uchwały Nr XV.102.2008.doc (62,00KB)

DOCUchwala Nr XV.102.2008 w spr. prog. współpracy G.Turawa z org. pozarządowymi na 2008 r.doc (23,00KB)

DOCUchwała Nr XV.101.2008 w spr. zmiany budżetu gminy w 2008 r..doc (60,00KB)

DOCUchwała Nr XV.100.2008 w spr.załatwienia skargi SMIITT Sp.zoo ba dzialalnośc Wójta Gminydoc.doc (33,00KB)

DOCUchwała Nr XV.99.2008 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r..doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr XIV.98. 08 w spr. załatwienia skargi p. R.Borkowskiego na dzialalnośc Wojta Gminz.doc (31,50KB)

DOCUchwała Nr XIV.97. 08 w sprawie załatwienia skargi p. R.Borkowskiego na działalność Wójta Gminy Turawa.doc (34,50KB)

DOCUchwała Nr XIII.96.2008 w spr. zmiany budzetu gminy w 2008 r..doc (57,50KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr XIII.95.2008.doc (31,50KB)

DOCUchwała Nr XIII.95.2008 w spr. zasad korzystania ze stołówki szkolnej.doc (24,00KB)

JPEGZał. 2 do Uchwały Nr XIII.94.08 z 14.03.08.jpeg (625,66KB) 

JPEGZał. 1 do Uchwały Nr XIII.94.08 z dnia 14.03.08.jpeg (625,66KB)

DOCUchała nr XIII.94.08 przyst. do sporz. miejscowego planu zag.części Bierdzan.doc (24,00KB)

RTFUchwała Nr XIII.93.08 w spr. zgody na bonif. uzycz. wieczyste.rtf (9,13KB)

DOCUchwała Nr XIII.92.2008 w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego.doc (22,50KB)

DOCUchwała Nr XII.91.2008 w spr.regulaminu wynagradzania n-li(2008).DOC..doc (117,00KB)

DOCUchwała Nr XII.90.2008 w spr. oddania w uzyczenie na okres 10 lat nier. dla OSP.doc (28,50KB)

DOCUchwała NrXII.89.2008 w spr. minim. stawed dzierż. lokali uzyt. ceny ciepła za CO w 2008 r..doc (35,00KB)

DOCZałącznik do Uchwały Nr XII.88.2008 z dnia 28.01.2008.doc (69,00KB)

DOCUchwała Nr XII.88.2008 w spr. wyrażenia zagody na zaw. umów dzierżawy, najmu i uzycz. na kolejny czasdoc.doc (24,50KB)

DOCUchwała Nr XII.87.2008 w spr. wydzierżawienia działki nr 145.10 i dziaki 68.140.doc (26,50KB)

DOCUchwała Nr XII.86.2008 w spr.zmiany budżetu w 2008.doc (53,50KB)

DOCUchwała NrXII.85.2008w spr.zmianu uchwały Nr XI.85.2008.doc (24,50KB)

JPEGZałącznik do uchwały Nr XII.84.2008 z dnia 28.01.2008.jpeg (602,91KB)

DOCUchwała Nr XII.84.2008 w sprawie utw. osiedla Zawada w wyniku podz. dot. sołectwa Zawada na dwie drebne jednostki.doc (24,50KB)

DOCUchwała Nr XII.83.2008 w sprawie wniosku o zmiane urzedowej nazwy miejscowości.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr XII.82.2008 w sprawie wniosku o zmianę urzędowej nazwy miejscowości.doc (24,00KB)

DOCUchwała Nr XII.81.2008 w sprawie zmiany Statutu Gminy Turawa.doc (33,50KB)

DOCUchwała NrXII.80.2008. w sprawie odwołania stałej komisji Rady Gminydoc.doc (25,50KB)