Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z roku 2010

TXTUchwała Nr II.6.2010 r. w spr. zm.uchwały Nr XL.257.10 stawki podatku.txt (1,23KB)

DOCUchwała Nr II.5.1 0zmiana tryu prac nad projektem uchwały budzetowej.doc (27,50KB)

DOCUchwała Nr II.4.2010 r. w spr. zmiany budzetu.doc (75,00KB)

DOCUchwała Nr II3.10. powołanie komisji RG.doc (35,50KB)

DOCUchwała Nr II. wybór Zastepców Przew.RG doc.doc (26,50KB)

DOCUchwała Nr I. 1. 2010 wybór Przewodniczącego RG.doc (26,00KB)

DOCUchwała Nr XL.265.10 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.doc (32,50KB)

PDFUchwała Nr XL.264.10 w spr. kosut.z org. pozarząd.owymi pr. aków pr. miejscowego.pdf (65,41KB)

DOCXZał. do uchwały Nr XL.263.10 Projekt Odnowy wsi Bierdzany..docx (293,81KB)

DOCUchwała Nr XL.263.2010 r. w spr. Planu Odnowy wsi Bierdzany.doc (25,00KB)

DOCUchwała Nr XL.262.2010 r. pow. czł. zespołu interdyscyplinarnego.doc (33,50KB)

DOCzał nr 1 do uchwały Nr XL.261.2010 r..doc (91,00KB)

DOCUchwał Nr XL.261.2010 r. przystapienie do sporz.planu części Zawada.doc (26,00KB)

DOCUchwała Nr XL260 .10 skarga na działalnośc Wójta Gminy.doc (36,50KB)

DOCUchwała Nr XL.259.2010 zmiana budzetu 2010.doc (73,00KB)

DOCUchwała Nr XL.258.10 stawki dzierżaw na 2011.doc (31,50KB)

PDFUchwała Nr XL.257.10 w spr. podatku od nieruchomości.pdf (62,87KB)

PDFTekst do uchwały Nr XL.256.10 Zmiany studium.pdf (875,94KB)

PDFTekst do uchwały Nr XL.256.10 Zmiany studium.pdf (875,94KB)

ZIPZałącznik Nr 2 graficzny do Uchwały Nr XL.256.10.zip (3,33MB)

ZIPZałącznik Nr 1 graficzny do Uchwały Nr XL.256.10.zip (3,43MB)

 

DOCUchwała Nr XL.256.10 Studium TURAWA.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIX.254.2010 w spr. zmainy urzędowej nazwy przysiółka.doc (24,00KB)

DOCzał. do uchwały Nr XXXIX.253.2010 r..doc (37,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIX.253.2010 w spr. przyst. do zm. pl. zagos. dla ter. usług wsi Zawada.doc (25,00KB)

DOCzał. do uchwały Nr XXXIX.252.2010 r..doc (82,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIX.252.2010 r. w spr. przyst. do sporz. m. planu zag. dla części ob.Zawdy.doc (25,00KB)

JPEGzał. do uchwały Nr XXXIX.251.10.jpeg (616,29KB)
zał. do uchwały Nr XXXIX.251.10.jpeg

DOCUchwała Nr XXXIX.251.2010 r. w spr. przyst. do sporz. miejscowego pl. zag. części Zawadydoc.doc (25,00KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.250.10 w sprawie nazy ulic.pdf (61,05KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.249.10 w spr regulaminu dostawy wody i scieków.pdf (103,45KB)

DOCUchwała Nr XXXIX.248.2010 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXIV.248.10 w spr. wsienienie apartem.doc (30,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIX.247.2010 w spr. trybu prac nad projektem uchwały budżet.doc (36,00KB)

XLSzał.nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.246.10 WPI.xls (43,00KB)

XLSzał. nr 1do Uchwały Nr XXXIX.246.10 inwestycje.xls (38,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIX.246.2010 w spr. zmiana budżetu w.2010 r..doc (67,50KB)

DOCUchwała Nr XXXVIII.245.10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010 r. prace konserwatorskie.doc (28,00KB)

PDFUchwała nr XXXVIII-244-10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (67,75KB)

XLSzał. Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.243.10. WPI.xls (43,50KB)

XLSzał. Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.243.10.inwestycje.xls (38,00KB)

DOCUchwała Nr XXXVIII.243.10 w spr. zmiany budżetu w 2010 r.doc (73,00KB)

DOCUchwała Nr XXXVII.242.2010 r. w spr. zmiany budżetu w 2010 r.doc (31,00KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.241.2010 r.w spr. zmainy kwoty w realizcaji programu Pomocna dło ..doc (25,00KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.240.2010r. w spr. wydzierżawienia cz.działki w drodze bezprzetarg. doc.doc (31,50KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.239.2010 r. w spr. zabez. w formie weksla in blanco.doc (26,50KB)

PDFZałącznik do uchały Nr XXXVI.238.2010 r.Bilans skon.pdf (177,89KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.238.2010r. w spr. bilansu skonsolidowanegodoc.doc (26,00KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.237.2010 w spr. inf. o prezbiegu wykonania budżet. za I półrocze.doc (33,50KB)

DOCUchwała Nr XXXVI.236.2010 w spr. zmiany budżety gminy doc.doc (32,00KB)

DOCUchwała Nr XXXV. 235.10 w spr. załatwienia skargi na działalnośc WG. doc.doc (33,50KB)

DOCUchwała Nr XXXV. 234. 2010 r. w spr. złożenia wniosku o wpisie doc.doc (49,00KB)

DOCUchwała Nr XXXV.233.2010 w spr.zmiana budżetu.doc (69,00KB)

DOCUchwała Nr XXXV.232.2010 w spr. uchylenia uchwały doc.doc (24,50KB)

DOCUchwał Nr XXXV.231.10 w spr. absolutorium dla Wójta Gminy za 2009r.doc (25,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.230.10 w spr. wyodrebnienie środków st. fundusz sołecki.doc (23,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.229.10 w spr. zmiany budżetu w 2010 r..doc (59,50KB)

DOCZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV.228.10.doc (591,50KB)

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.228.10.doc (1,14MB)

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.228.10.doc (2,01MB)

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.228.10.doc (802,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.228.10 w spr. aktualizacji POŚ i aktualizacji PGO dla G.Turawa.doc (32,00KB)

 DOCUchwała Nr XXXIV.227.2010 Pomocna dloń.doc (27,00KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.226.10 w spr. zaw. umowy użyczenia.doc (26,50KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.225.2010 w sp. podziału G.Turawa na obwody głosowania.pdf (89,88KB)

PDFUchwała Nr Nr XXXIV.224.10w spr. podziału G.Turawa na okregi wyborcze.pdf (148,54KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.223.2010 Regulamin Dostawy Wody i Odp.Ścieków.pdf (197,27KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.222.2010 dopłaty do wody i ścieków.doc (26,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.221.2010 w spr. zatwierdzenia taryf woda i ścieki.doc (29,50KB)

DOCUchwała Nr XXXIV.220.2010 aport WIK.doc (66,50KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.219..2010 w spr. zm. opłaty targowej.pdf (67,45KB)

PDFUchwala Nr XXXIII.217.2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół.pdf (74,65KB)
DOCUchwala Nr XXXIII.218.2010 w sprawie zmiany budzetu.doc (60,50KB)